Råolja – Crude oil


Idag är råolja (crude oil på engelska) den populäraste handelsvaran i energisektorn. Priset på olja går upp och ned – speciellt de senaste 10 åren.

Råolja är det råmaterial som produkter som bensin, tjockolja, gasolja, och vätskepetroleumgas är gjord av. Den första råoljeutvinningen tros ha ägt rum på 300-talet, men det var inte förrän 1950-talet som råoljeindustrin blev en storspelare i den globala ekonomin.

Att förstå råoljemarknaden

Råoljekontrakt användes i handel för första gången 1983 på börserna i New York och Chicago. Idag handlas råolja vid New York Mercantile Exchange, Tokyo Commodity Exchange, Dubai Mercantile Exchange, Indian Commodities and Derivatives Exchange, och Intercontinental Exchange. Råoljekontrakt handlas med hela året runt.

Det finns tre huvudtyper av råolja: lätt, tung, och sur. Alla tre typer behöver raffineras och ger då olika volymer bränsle. Lätt råolja kostar mer än tung eller sur råolja då det ger en större avkastning av produkter av raffinerad olja.

Då de flesta ekonomier är beroende av produkter baserade på råolja som energikälla, så är råoljepriser i den internationella marknaden extremt känsliga för politiska bråk, naturkatastrofer, och dollarns stabilitet. Priser varierar också beroende på måttstocken av kvalitet som handlas med, och typerna från Brent och Dubai ger vanligtvis högre priser än typer som West Texas Intermediate, Bonny Light, eller Isthmus.

Ryssland och Saudiarabien är världens största producenter av råolja.

Råoljans framtid som handelsvara

Sedan 2010 har situationer som den politiska instabiliteten i arabvärlden, den japanska jordbävningen, den långa finanskrisen, och en ökning i global efterfrågan orsakat en spik i råoljepriserna. Uttömningen av existerande lager är ännu en anledning att oroa sig, och detta har en direkt inverkan på priserna.

Expertförutsägelser tycks antyda att ökningen i råoljepriser kommer att fortsätta till 2015. Efter detta förväntas beroendet av råolja som energikälla minska, och alternativa typer av bränsle kommer att börja komma in på marknaden.
Så länge som amerikerna fortsätter sin kärleksaffär med bilen, och tonåringar över hela världen glömmer stänga av sina datorer, så kommer det fortsätta finnas ett enormt behov av bränsle.

›› Handla olja och börja hålla koll på oljans prisutveckling redan idag.