Kommer vi att få se en guld-platina-paritet?

Inlägget publicerat: 2021-03-23 14:52:01

Guld-silver kungakronor


Satsningen på guld-platina-paritet kan vara en av de bästa transaktionerna nu, baserat på risk-avkastningsprofil, rapporterar guld-traders som Råvaror.se har talat med.

Historiskt har priset på platina varit högre än guldpriset. Nyligen har guld dock handlats till en mycket hög premie på platina. Detta är en tillfällig obalans och priset på guld och platina kommer sannolikt att förändras kraftigt.

För närvarande handlas guld till 1 700 USD per troy ounce medan platina handlas till 1 130 USD per troy ounce vilket är mycket ovanligt baserat på historiska data.

Baserat på historien har guld handlats med rabatt till platina för det mesta, och paritetsgraden 1 tjänade som ett stort motstånd från början av 1970-talet till 2014. Trenden med stigande guld/platina-förhållande bröt paritetsgränsen och accelererade 2015 och nådde sin topp i mars 2020 under Covid19-relaterade nestängningar, då guldpriset var 2,2 gånger högre än priset på platina.

Sedan tillkännagivandet av ett effektivt Covid19-vaccin i november 2020 sjönk förhållandet guld/platina – och ändå är guldpriset fortfarande 1,5 gånger platinapriset. Det är troligt att trenden med ett fallande guld/platina-förhållande kommer att fortsätta tills den når paritetsgränsen. Prova handla – antingen köpa eller blanka guld – hos Skilling.

Varför är förhållandet guld-platina i obalans?

Alla råvaror påverkas av
1) vanliga makrofaktorer och
2) utbud/efterfrågan som är mer råvaruspecifik

Vanliga faktorer som påverkar råvaror som en tillgångsklass inkluderar US-dollarcykeln och inflationsförväntningar. Till exempel tenderar råvaror att uppskattas när US-dollarn försvagas och inflationsförväntningarna ökar. Emellertid bör spridningen mellan råvaror vara relativt stabil när råvaror reagerar specifikt på vanliga makrofaktorer.

Å andra sidan svarar varje vara också på sin egen dynamik för utbud/efterfrågan. Det finns alltså alltid en viss fördröjning i rörelse av olika råvarupriser baserat på kortsiktiga utbud / efterfrågan dynamik, vilket bör återspeglas i tillfälliga avvikelser i råvaruförhållanden. Till exempel kan en tillfällig leveransbrist i en råvara endast påverka priset på den råvaran.

Guld är främst en ädelmetall och en säker tillflyktsort. Platina är också en ädelmetall, men också en industriell metall med 30-40 procent av efterfrågan från en fordonsindustri. Således bör både guld och platina påverkas lika av försvagade amerikanska dollar och inflationsförväntningar. Platina kommer dock att påverkas mycket mer av förväntningarna på ekonomisk tillväxt på grund av dess industriella användning.

Ojämvikten i förhållandet guld / platina är således baserad på antingen en makroineffektivitet där guld är övervärderat eller platina undervärderat, eller en platina-relaterad tillgång / efterfrågan dynamik. Sugen på att köpa platina? Du kan göra det hos svenska Skilling som har BankID, bäst spread och svensk support. Prova själv platina trading idag!

Några statistiska bevis för guldet

Baserat på uppgifterna från 2000 till 2021 och går det att se några statistiska data.

• För det första har guld och platina endast en blygsam korrelation på 0,57.

• Platina har den högsta korrelationen med råolja på nästan 0,90, medan guld har den högsta korrelationen med 10-åriga statsobligationsfutures på 0,90.

• Platinum har endast 0,30 korrelation med TNote-futures.

• Dessutom styr koppar och olja statistiskt båda platinapriserna – vilket innebär högre koppar- och oljepriser orsakar högre platinapriser. Platina är alltså känsligare för en cyklisk ekonomisk tillväxt.

Det statistiska beviset ger den grundläggande avhandlingen till stöd för guld/platina-paritet. Guld har främst svarat på lägre räntor (högre obligationspriser) och steg kraftigt sedan 2018. Å andra sidan höll en trög global ekonomisk tillväxt under det senaste decenniet nere priset på platina. Dessutom påverkade dieselgate-skandalen efterfrågan på platina negativt sedan 2015. Öppningen efter pandemin vänder dessa trender, eftersom högre global ekonomisk tillväxt förväntas, vilket borde påverka priset på platina positivt, medan fallande obligationspriser borde sätta ett visst begränsande på priset av guld. Läs mer om att köpa guld på Råvaror.se.

När får vi se en jämvikt mellan guld och platina?

Således återspeglar jämvikten mellan guld / platina förhållandet båda fallen:

1) platina misslyckades med att effektivt svara på de vanliga faktorerna som påverkar ädla metaller och

2) platina svarade primärt på sin egen baisseartade utbud / efterfrågan dynamik.

Implikationer och strategi

De makroekonomiska fundamenta är hausseartade för guld, eftersom realräntorna förväntas förbli negativa – inflationsförväntningarna kommer att stiga snabbare än långa räntor, som sannolikt kommer att hanteras av Fed.

De makroekonomiska fundamenta för platina är dock ännu mer positiva främst på grund av användningen på platina i en grön vätgasekonomi. Faktum är att efterfrågan på platina på grund av grönt väte ger en långvarig hausseartad tillgång / efterfrågan, och i huvudsak vänder den senaste baisse dynamiken.

Dessutom är alla vanliga värdedrivare som är positiva för guld (negativa realräntor) också positiva för platina, medan den negativa drivkraften för guld (högre räntor) inte nödvändigtvis är negativ för platina. Således är det grundläggande fallet för handel med guld / platina-paritet starkt. Handeln kan utföras på två sätt:

• Lång platina och kort guld. Guld / platinapariteten kan nås genom att antingen platina hämtar guld eller guld som hämtar platina. I det här fallet skulle den långa platina-korta guldhandeln vara en lämplig strategi. Scenariot med att guld kommer att bli platina skulle innebära en kraftig räntehöjning, vilket krossar guldpriserna, medan en stark efterfrågan på platina håller priset på platina stabilt. Scenariot med att fånga upp platina till guld skulle innebära en blygsam räntehöjning som skulle hålla guldet relativt stabilt och en mycket stark post-pandemisk ekonomisk tillväxt som positivt påverkar priset på platina. Sugen på trading? Då är svenska Skilling bästa valet!

• Endast lång platina. Med tanke på makromiljön är det troligt att både, guld och platina sannolikt kommer att fortsätta att stiga, men platina kommer att stiga mycket snabbare för att komma ikapp med guld. Således kan den långa platinahandeln utan den korta guldhäcken vara den mest aggressiva strategin – vilket innebär en mycket högre avkastning men med högre risk.

Vad är risken för gulet?

Vad är sannolikheten att
1) guld fortsätter att gå högre medan platina förblir stadigt eller vänder lägre – ökningen av guld / platina ration, eller
2) priset på platina kollapsar i förhållande till guld?

En global ekonomisk lågkonjunktur skulle orsaka ett lägre platinapris, tillsammans med lägre koppar- och oljepriser på grund av lägre efterfrågan på industriella råvaror. Vidare skulle en global lågkonjunktur orsaka lägre räntor, vilket sannolikt skulle öka guldpriserna. I en sådan miljö kan förhållandet guld / platina fortsätta att öka. På grund av den förväntade ekonomiska återhämtningen i en post-pandemisk värld som överflödas av finanspolitisk och monetär stimulans är chansen för en global lågkonjunktur troligen nära noll.

Det finns också specifika risker för platina utbud/efterfrågan dynamik som måste övervägas. Till exempel kan det finnas syntetiska platinaersättningar i en grön vätgasekonomi, vilket kan påverka platinans efterfrågan. Vidare kan platina vara mycket volatilt på grund av den låga likviditeten och priset kan krascha i ett likviditetsdrivet försäljningsögonblick. Upptäck själv hur enkelt det är med råvaruhandel genom Skilling, där du kan komma igång på 10 sekunder!

Comments are closed.