Priser


Här nedan kan du se länkar för de dagsaktuella råvaru-priserna för olja, guld och silver.

Genom att analysera förändringen i värde över olika tidsperioder kan man bilda sig en uppfattning om huruvida värdet för respektive råvara är på väg att förändras i en nedåtgående trend, värdeminskning, eller förändras i en positiv trend; en värdeökning.

På sidorna nedan kan du se grafer över värdeförändringen och prisets utveckling löpande.

Metall-råvaror

 • Guldpriset
 • Silverpriset
 • Kopparpriset
 • Platina
 • Palladium

 • Energi

 • Oljepriset
 • Naturgas
 • Eldningsolja

 • Mjuka råvaror

 • Majs
 • Kaffe
 • Sockerpriset
 • Bomull
 • Sojabönor
 • Kakao