Ordlista

Handla råvaror, frågor och svar samt ordlista
Här kommer en ordlista över termer som används av råvaruhandlare, makroekonomer och finansekonomer:

I vår råvaruhandels- eller varuhandels-ordlista nedan hittar du några av de vanligast förekommande orden inom råvaruhandels-branschen. Längst ned på sidan kan du skicka in förslag på ytterligare ord att lägga till i denna lista om du så önskar.

Algoritmisk Handel
Att handla med varor enbart baserat på de köp och sälj beslut som görs av en datoriserad algoritm kallas ofta som kvantitativ handel eller algoritmisk handel. Genom att använda datorprogram och historisk statistikdata så kan nya algoritmiska handelsrobotar backtestas innan de aktiveras. Detta baseras ofta på en kombination av data från både teknisk och fundamental analys.

Arbitrage
Strategier för varuhandel med flertalet positioner på olika marknader, valutor och/eller instrument, att försöka dra nytta av en prisdiskrepans.

Baspris
Skillnaden mellan spot- eller kontantpriset på en specifik vara och det liknande terminskontrakt som går ut härnäst. Detta räknas ut enligt kontantvärdet minus terminsvärdet.

Betyg
Kvaliteten på en fysisk vara.

Björnmarknad
Ett marknadstillstånd där den allmänna prisnivån sänks, oftast under flertalet månader eller till och med år.

Carry-Handel
En typ av forex- eller varuhandel där man lånar en valuta eller vara till en låg “carry” kostnad (dvs. med låg räntesats), medan man samtidigt lånar ett liknande instrument till en hög “carry” kostnad (dvs. med en hög räntesats). Målet med Carry-handel är att göra handelsvinster från denna mellanskillnad till en låg risk.

Commodities Futures Trading Comission (CFTC)
Amerikansk federal regulator etablerad av Commodity Futures Trading Act år 1974.

Derivat
Ett finansiellt instrument där värdet baseras på underliggande varor, värdepapper, eget kapital index eller skuldinstrument. Används vanligast för att utbyta en stigande avkastning för en fixerad, eller till en hedging risk. Terminsvaror, optioner och byten är exempel på derivat.

Differens
När en premium betalas för olika platser eller graden av en vara i ett terminskontrakt kallas detta differens.

E-Mini
Ett terminskontrakt för varuhandel i mini storlek som exklusivt handlas med online. E-Mini är ett varumärke tillhörande CME Gruppen.

ECN
Electronic Communications Network, eller ECN, används ofta av professionella börsmäklare inom börs- och terminsmarknader. Bloomberg är den största ECN idag då det gäller deras dagliga volym inom varuhandelsbörsen.

ETF
ETF’s eller ‘Exchange Traded Funds’ hänvisar till när ett investeringsföretag har kontroll över en vara eller annan tillgång. EFTs handlas med på ett liknande sätt som aktier eller värdepapper.

Egenvärde
Värdet av en option eller position om den säljs omedelbart; värdet till vilket ett specifikt kontrakt är föreskrivet, antingen över eller under det nuvarande priset på ett terminskontrakt eller på handelsvarumarknaden.

Finansiell Varuhandel
Om en möjlig termins- eller spot-affär inte är baserad på jordbruksvaror, råvaror eller konkreta eller fysiska varor så benämns det som finansiella varor. Vanliga exempel är valutor, olika index och intäktsvärdepapper.

Forcerad Avveckling
Under vissa omständigheter kan en varumäklare avveckla en öppen position. Forcerad avveckling eller marginalsäkerhetskrav görs när kontoinnehavarna har ett för lågt saldo på kontot.

Forex Handel
Foreign exchange transaktioner kallas ofta Forex eller forex handel. Det kan göras på spot basis utan eller med terminskontrakt. Forex kan handlas med 24 timmar om dygnet från Måndag till Fredag. Här kan du läsa mer om forex trading online.

Fundamental Analys
Undersökning av underliggande faktorer som påverkar utbud och efterfrågan, såsom nyhets- och ekonomidata från de centrala bankerna (inflationsrapporter, uttalanden, CPI osv.) klassas som fundamentala analyser.

Futures Industry Association (FIA)
Organisation där medlemskap krävs som erbjuder utbildningskurser, information och lobbyverksamhet för Futures Commission Merchants (FCMs). Hemsida: www.futuresindustry.org.

High/Höjdpunkt
Det högsta givna priset på en position under en specifik handelsdag.

Hybridinstrument
Finansiella mekanismer som innehar en kombination av terminskontrakt, alternativa kontrakt och andra intressen. Detta instrument kan anses utgöra en potentiell risk på grund av sin blandade karaktär.

Högfrekvens Handel
Algoritmisk handel med hjälp av ett datoriserat system där flertalet transaktioner kan göras inom loppet av en sekund.

Inflytande
Handlingen att kontrollera en relativt stor summa av en specifik vara med ett relativt litet kapital.

Initial Marginal
En kunds kapital som läggs fram som ett sätt att fullfölja ett kontrakt när en terminsposition har etablerats.

Kurssäkring
Att ta en position i en terminsmarknad, vilket är motsatsen till det i en kontantmarknad. Detta minimerar risken från en negativ prisändring; köpande eller säljande av terminer som ett substitut för en kontanthandling som kommer ske vid ett senare tillfälle.

Köpkurs
Prisnivån som en varumäklare är villig att köpa en vara för i ett bid-ask spread.

Likviditet
Tillståndet då en särskild vara har tillräckligt med exponering i kombination med tillräckligt många köpare och säljare så att åtskilliga transaktioner kan ske utan att priset för den sakens skull blir överdrivet flexibelt.

Guld/Silver Ratio
Hur många uns silver du måste köpa för att få ett uns guld till de nuvarande spotpriserna.

Räntesats
En andel som är avgiftsbelagd eller betalas för användandet av pengar, tar sig vanligast uttryck i form av årlig procentsats på den ursprungliga summan (den huvudsakliga).

Sista Handelsdagen
Den allra sista dagen en varumäklare har att utnyttja en position på ett termins- eller alternativt kontrakt.

Spot
Att handla på spot innebär att du får direkt leverans av den råvara du köper.

Stigande Marknad
Ett marknadstillstånd då priserna tenderar att stiga lätt och med avsevärd fart.

Terminskontrakt
Kallas futures på engelska. Ett terminskontrakt är en överenskommelse att köpa eller sälja en vara för framtida leverans,
(a) till ett pris som fastställdes då kontraktet skapades;
(b) med kravet att varje intressant fullföljer kontraktet till ett specificerat pris;
(c) som slutställs via leverans eller kompensation.

Tjurmarknad
Ett marknadstillstånd där den allmänna prisnivån ökar, oftast under flertalet månader eller till och med år.

Utgångspris
Prisnivån som en varumäklare erbjuder att sälja en vara för, såsom i bid-ask spread.

Varubörs
Commodity exchanges eller varubörsar är vanligen en handlingsplats anordnad för handel utav varor. Kan användas som handelspunkt för allt från lantbrukare till börsmäklare och exportörer.

Varuindex
En varukorg med fysiska varor eller terminsvaror, används ofta som riktlinje för varupriser.

Skicka in egna förslag

Tveka inte att kontakta oss med förslag på fler ord att lägga in här i ordlistan för råvaruhandel. Skriv gärna ord och beskrivning med egna ord så återkommer vi när vi eventuellt publicerat det.