Handla olja

Lager av olja

Invetering av oljelager i Texas, USA.

Att handla med olja är inte svårare än att handla aktier. Brent och crude oil följer traditionell teknisk analys mycket väl.

Här får du lära dig mer om hur man handlar olja på råvarubörserna i London och New York.

Faktum är att du kan handla med en belåning upp till 40 gånger insatt kapital via en och samma handelsplattform. Lägg till olja i din portfölj, för att få maximal riskspridning, oavsett om börsen går upp eller ner.

Läs mer om:
›› Råolja – Crude oil