Kommer bomullspriset visa samma utveckling som timmerpriset?

Inlägget publicerat: 2021-10-10 19:52:44

Bomullsfutures handlades med $ 1,05 per pound från och med måndag eftermiddag, ett 18% -hopp från 20 september i år. Hittills har bomullspriserna gått upp med 35 procent Förra gången de var nära dessa nivåer var november 2011, då bomull noterade ett pris på 1,02 dollar per pound.
Bomull hade en massiv uppgång från 2010 till början av 2011, där bomullspriser nådde sitt historiska all time high på 1,11  USD den 17 februari 2011. Därifrån har det varit rena störtloppet och den som köpte denna råvara på all time high, när både marknaden och analytikerna var haussade till den underliggande råvaran bomull, såg sitt kapital minska med 56 procent på kortare tid än ett år. Sugen på trading? Prova AvaTrade som är specialist på CFD trading med bomull.

Det är den senaste prisökningen på råvarumarknaden. Timmer såg naturligtvis en stor spik i vår, denna råvara nästan fyrdubblades i pris innan den återvände till normala nivåer. (Priset på timmer börjar också stiga igen.)
Priserna på så gott som samtliga råvaror har stigit i år på grund av uppdämd efterfrågan efter att Coronaviruspandemin pressade den globala ekonomin förra året, och pågående problem i leveranskedjan hindrade varor från att nå konsumenter i tid.
Bomullspriset har en något annorlunda situation än timmersituationen. I våras uppstod en historisk timmerbrist när sågverken stängdes och när hantverkare tömde järnaffärer så att de kunde arbeta med hemprojekt under pandemin. Samtidigt gav låga räntor en bostadsboom. Med bomull kommer efterfrågan från Kina, ett land som faktiskt är en stor producent av just bomull.

Som en del av den tidigare presidenten Donald Trumps handelsembargo med Kina får amerikanska företag inte importera kläder och andra produkter tillverkade av bomull från Xinjiang-regionen, varifrån det mesta av landets bomull kommer. President Joe Biden har fortsatt politiken. Som en lösning har fabrikerna i Kina köpt bomull som odlats i USA, tillverkat varor och sedan skickat tillbaka dessa till USA.
Bomullspriserna återspeglar handelspolitikens oväntade effekter på råvaruområdet. År 2020 förbjöd president Donald Trump USAs import av kläder och andra produkter tillverkade av bomull från Xinjiang-regionen, Kinas största bomullsproducerande område, på grund av anklagelser om kränkningar av de mänskliga rättigheterna och tvångsarbete. Administrationen pekade på bevis för att produkterna tillverkades med tvångsarbete från den uiguriska etniska gruppen.
Men amerikanska företag kan fortfarande importera bomullsprodukter tillverkade i Kina om själva bomullen kommer från andra ställen än den aktuella regionen. Följaktligen importerar Kina bomull, främst från USA, för att tillverka varor och sedan skicka tillbaka det.

Enligt US Department of Agriculture ökade USAs export av bomull till Kina sedan början av det nya regleringsåret den 1 augusti med 83 procent, jämfört med samma tid förra året.
“Om du inte kan använda Xinjiang -bomull måste du importera mycket mer bomull och garn”, säger Peter Egli, chef för riskhantering för Plexus Cotton Ltd., till WSJ.

Enligt det amerikanska jordbruksverket, USDA beräknas den kinesiska bomullskonsumtionen för innevarande regleringsår vara 41 miljoner balar (ungefär 8,9 miljoner ton) och en ökning med 24 procent under de senaste två regleringsåren. Enligt The United States Department of Agriculture (USDA), också känt som Agriculture Department, hänförs denna ökning i efterfrågan till en efterpandemisk ökning av konsumtionsvaror.

Kostnaden för kläder ökade redan tidigare i år
Det amerikanska konsumentprisindexet i augusti visade en ökning av klädkostnaderna med 4,2 procent, en prisökning i stort sett i linje med inflationen. Men höjningen av bomullspriserna kan leda till att det blir betydligt högre, särskilt när transportkostnaderna räknas in, utöver råvarupriserna.
Det finns några goda nyheter. Årets bomullsgröda ser stark ut, så det är osannolikt att det är en brist som kan leda till en mycket större spik. Skörden pågår, med 13 procent av den amerikanska grödan som har skördats hittills, enligt US Department of Agriculture. Cirka 62 procent av grödan bedöms som bra eller utmärkt i år, jämfört med 40 procent för ett år sedan.
Hälften av skörden är redan såld på termin
Effekterna av handelsembargot och det stigande priserna på råvarumarknaderna har lett till att mer än hälften av den kommande bomullsskörden i Australien redan är såld på termin. Enligt Cotton Australia https://cottonaustralia.com.au/ har de australiensiska bomullsodlarna låst priserna på 670 USD per bal.

Utbudet är mindre än efterfrågan, och det kan bli värre
Det sägs nu att priset på bomull kan komma att fortsätta stiga eftersom den kinesiska skörden kan komma bli sämre än prognosticerat vilket även skall gälla för den indiska bomullen. I Brasilien har producenterna tvingats ta sig an problem med både torka och frost vilket gör att den kommande skörden kan komma att falla med så mycket med 20 procent enligt de brasilianska myndigheterna. Sedan en priskrasch i mars 2020 har priset på bomull stigit kraftigt.

Analytiker har rapporterat att kraftiga regn hotar bomullsodlingar i stora amerikanska bomullsodlande regioner som Texas, och ett skadedjur som kallas pink bollworm sprider sig snabbt över åkrarna. Skadedjur är en typ av utbudsstörningar som kan driva priserna på råvarupriserna kraftigt. Tidigare har apelsiner, fläskött, kaffe och kakao drabbats av skadedjur och sjukdomar vilket lett till att priserna på dessa råvaror stigit.
Under tiden sa Cotton Australia att stora säsongsförhållanden i Australien hade bomullsindustrin på väg att producera cirka 4,5 miljoner balar nästa säsong. De australiensiska bomullsproducenterna har nu trumf på hand, främst för att de stora vattenlagningsdammarna som Murray-Darling-systemet är fyllda till brädden med vatten, vilket en råvara som behövs för att odla bomull. Den goda tillgången på vatten gör att de australiensiska bomullsproducenterna vågar satsa på kommande skörd. Som en jämförelse producerade Australien cirka 2,8 miljoner balar bomull 2021.
Tolv månader efter Kinas förbud
För ett par år sedan köpte Kina cirka 70 procent av Australiens bomullsodling. Sedan i oktober 2020 började den kinesiska regeringen säga till bruken att sluta köpa australiensisk bomull eller riskera att kvoterna skulle minska. De australiska bomullssäljarna fick plötsligt kämpa för att hitta nya marknader för sin produkt.

Alla var nervösa i början [av det mjuka förbudet, men de australiensiska bomullsproducenterna har gjort ett fantastiskt jobb med att sälja grödan till andra marknader och utvecklingsmarknader."
Ordföranden i Australian Cotton Shippers Association Michael O'Rielley, sade att industrin hade arbetat hårt för att diversifiera marknaderna för australisk bomull. "Just nu är Vietnam vår största exportmarknad, följt av Indonesien som för närvarande har den mest positiva sidan", sa han. "De är vår närmaste granne, och vi har korta leveranstider."

På frågan om Kina förväntas ta bort sitt förbud snart, säger Adam Kay att industrin "inte håller andan. Vi skulle gärna se att Kina kom tillbaka; vi vet att spinnerierna som tar vår bomull är mycket besvikna över att de inte kan få tag på australiensisk bomull av hög kvalitet, men i slutet av dagen kommer [det mjuka förbudet] från en högre nivå än dem, och vi hoppas bara att det kan vända i framtiden.”

Samtidigt har efterfrågan varit mycket stark, särskilt från Kina. Den stora efterfrågan från Kina kan återspegla en bieffekt av USA: s handelspolitik.
I december 2020 blockerade Trump -administrationen amerikanska företag från att importera bomull och bomullsprodukter med ursprung i Kinas västra Xinjiang -region på grund av oro över tvångsarbete.

Futures handlades med $ 1,05 per pound från och med måndag eftermiddag, ett 18% -hopp från 20 september i år. Hittills har bomullspriserna gått upp med 35 procent Förra gången de var nära dessa nivåer var november 2011, då bomull noterade ett pris på 1,02 dollar per pound.
Bomull hade en massiv uppgång från 2010 till början av 2011, där bomullspriser nådde sitt historiska all time high på 1,11  USD den 17 februari 2011. Därifrån har det varit rena störtloppet och den som köpte denna råvara på all time high, när både marknaden och analytikerna var haussade till den underliggande råvaran bomull, såg sitt kapital minska med 56 procent på kortare tid än ett år.

Det är den senaste prisökningen på råvarumarknaden. Timmer såg naturligtvis en stor spik i vår, denna råvara nästan fyrdubblades i pris innan den återvände till normala nivåer. (Priset på timmer börjar också stiga igen.)
Priserna på så gott som samtliga råvaror har stigit i år på grund av uppdämd efterfrågan efter att Coronaviruspandemin pressade den globala ekonomin förra året, och pågående problem i leveranskedjan hindrade varor från att nå konsumenter i tid.
Bomullspriset har en något annorlunda situation än timmersituationen. I våras uppstod en historisk timmerbrist när sågverken stängdes och när hantverkare tömde järnaffärer så att de kunde arbeta med hemprojekt under pandemin. Samtidigt gav låga räntor en bostadsboom. Med bomull kommer efterfrågan från Kina, ett land som faktiskt är en stor producent av just bomull.

Som en del av den tidigare presidenten Donald Trumps handelsembargo med Kina får amerikanska företag inte importera kläder och andra produkter tillverkade av bomull från Xinjiang-regionen, varifrån det mesta av landets bomull kommer. President Joe Biden har fortsatt politiken. Som en lösning har fabrikerna i Kina köpt bomull som odlats i USA, tillverkat varor och sedan skickat tillbaka dessa till USA.

Bomullspriserna återspeglar handelspolitikens oväntade effekter på råvaruområdet. År 2020 förbjöd president Donald Trump USAs import av kläder och andra produkter tillverkade av bomull från Xinjiang-regionen, Kinas största bomullsproducerande område, på grund av anklagelser om kränkningar av de mänskliga rättigheterna och tvångsarbete. Administrationen pekade på bevis för att produkterna tillverkades med tvångsarbete från den uiguriska etniska gruppen.

Men amerikanska företag kan fortfarande importera bomullsprodukter tillverkade i Kina om själva bomullen kommer från andra ställen än den aktuella regionen. Följaktligen importerar Kina bomull, främst från USA, för att tillverka varor och sedan skicka tillbaka det.
Enligt US Department of Agriculture ökade USAs export av bomull till Kina sedan början av det nya regleringsåret den 1 augusti med 83 procent, jämfört med samma tid förra året.
“Om du inte kan använda Xinjiang -bomull måste du importera mycket mer bomull och garn”, säger Peter Egli, chef för riskhantering för Plexus Cotton Ltd., till WSJ.

Enligt det amerikanska jordbruksverket, USDA beräknas den kinesiska bomullskonsumtionen för innevarande regleringsår vara 41 miljoner balar (ungefär 8,9 miljoner ton) och en ökning med 24 procent under de senaste två regleringsåren. Enligt The United States Department of Agriculture (USDA), också känt som Agriculture Department, hänförs denna ökning i efterfrågan till en efterpandemisk ökning av konsumtionsvaror.

Kostnaden för kläder kommer att öka ytterligare
Kostnaden för kläder ökade redan tidigare i år. Det amerikanska konsumentprisindexet i augusti visade en ökning av klädkostnaderna med 4,2 procent, en prisökning i stort sett i linje med inflationen. Men höjningen av bomullspriserna kan leda till att det blir betydligt högre, särskilt när transportkostnaderna räknas in, utöver råvarupriserna.

Det finns några goda nyheter. Årets bomullsgröda ser stark ut, så det är osannolikt att det är en brist som kan leda till en mycket större spik. Skörden pågår, med 13 procent av den amerikanska grödan som har skördats hittills, enligt US Department of Agriculture. Cirka 62 procent av grödan bedöms som bra eller utmärkt i år, jämfört med 40 procent för ett år sedan.

Hälften av skörden är redan såld på termin
Effekterna av handelsembargot och det stigande priserna på råvarumarknaderna har lett till att mer än hälften av den kommande bomullsskörden i Australien redan är såld på termin. Enligt Cotton Australia https://cottonaustralia.com.au/ har de australiensiska bomullsodlarna låst priserna på 670 USD per bal.

Utbudet är mindre än efterfrågan, och det kan bli värre
Det sägs nu att priset på bomull kan komma att fortsätta stiga eftersom den kinesiska skörden kan komma bli sämre än prognosticerat vilket även skall gälla för den indiska bomullen. I Brasilien har producenterna tvingats ta sig an problem med både torka och frost vilket gör att den kommande skörden kan komma att falla med så mycket med 20 procent enligt de brasilianska myndigheterna.

Sedan en priskrasch i mars 2020 har priset på bomull stigit kraftigt
TradingEconomics.com har rapporterat att kraftiga regn hotar bomullsodlingar i stora amerikanska bomullsodlande regioner som Texas, och ett skadedjur som kallas pink bollworm sprider sig snabbt över åkrarna. Skadedjur är en typ av utbudsstörningar som kan driva priserna på råvarupriserna kraftigt. Tidigare har apelsiner, fläskött, kaffe och kakao drabbats av skadedjur och sjukdomar vilket lett till att priserna på dessa råvaror stigit.
Under tiden sa Cotton Australia att stora säsongsförhållanden i Australien hade bomullsindustrin på väg att producera cirka 4,5 miljoner balar nästa säsong. De australiensiska bomullsproducenterna har nu trumf på hand, främst för att de stora vattenlagningsdammarna som Murray-Darling-systemet är fyllda till brädden med vatten, vilket en råvara som behövs för att odla bomull. Den goda tillgången på vatten gör att de australiensiska bomullsproducenterna vågar satsa på kommande skörd. Som en jämförelse producerade Australien cirka 2,8 miljoner balar bomull 2021.

Tolv månader efter Kinas förbud
För ett par år sedan köpte Kina cirka 70 procent av Australiens bomullsodling. Sedan i oktober 2020 började den kinesiska regeringen säga till bruken att sluta köpa australiensisk bomull eller riskera att kvoterna skulle minska. De australiska bomullssäljarna fick plötsligt kämpa för att hitta nya marknader för sin produkt.

Vill du prova handla bomull? Testa AvaTrade som är specialister på handel med bomull genom CFDer.

Comments are closed.