Nickelhandeln stoppad – London Metal Exchange i blåsväder

Inlägget publicerades 2022-03-14 00:59:52

Rent nickel
Priset på nickel steg rejält i veckan och blev mer än dubbelt så dyrt på bara två dagar. Utvecklingen fick London Metal Exchange att hastigt dra i nödbromsen och tillfälligt stoppa all handel med den silverglänsande järnmetallen – ett drag som riskerar orsaka mångmiljonförluster för flera inflytelserika investerare.

Det stormar på råvarumarknaderna i kölvattnet av den ryska invasionen av Ukraina. Guldpriset har stigit, oljepriset har skenat – för att sedan ha vänt kraftigt nedåt igen – och priset på nickel har skjutit i höjden. För den sistnämnda är London Metal Exchange den börs som sätter den globala riktkursen.

När priset på nickel, vilken jämte järn och kobolt tillhör kategorin järnmetaller, mer än fördubblades på endast två dagar tidigare denna vecka, beslutade LME att all handel skulle stoppas. Inga nya trades blev därmed möjliga – men även redan genomförda affärer drabbades retroaktivt av det plötsliga krisdraget. Över 5000 nickeltrades utförda elektroniskt under tisdagen cancellerades i samband med att man frös handeln. Det totala värdet på de cancellerade ordrarna uppgick till nästan fyra miljarder dollar.

Förhindrade potentiell miljardförlust för Kinas största stålbolag

LME:s handelsstopp föranleddes av att Kinas största koncern inom framställning av rostfritt stål, Tsingshan Holding Group, gått in i en kort position av betydande storlek.

När marknadsvärdet på basmetallen istället steg med 70% på en enda dag, och mer än fördubblades på två dagar, fattades ett drastiskt beslut om frysa all trading med nickel på LME. Enligt börsens verkställande direktör Matt Chamberlain var storleken på Tsingshans korta position en bidragande faktor till varför handelsstoppet var en nödvändig åtgärd att utföra.

Anklagas för favorisering

Beslutet att frysa handeln må potentiellt ha förhindrat en storförlust för Tsingshan Holding Group – men kan likväl ha fått andra investerare att gå rejält back. De fem tusen ordrar som först exekverades under tisdagen och sedan annullerades har fått många investerare och traders på nickelmarknaden att se rött. Vinster och förluster till ett uppskattat värde av sammanlagt 1,3 miljarder dollar gick upp i rök när ordrarna cancellerades.

Flera aktörer, däribland AQR – en av världens största hedgefonder – anklagar nu London Metal Exchange för att favorisera vissa investerare framför andra. Man anser också att LME brustit i sitt ansvar för riskvärdering då man fattade ett beslut som enbart tycks gynna en part, medan andra kastas under bussen.

LME å sin sida hävdar att ingen favorisering förekommer och att huvudägaren bakom London Metal Exchange – Hong Kong Exchanges and Clearing – inte hade något med handelsstoppet att göra. Istället vidhåller man att beslutet att såväl frysa handeln som reversera tisdagens ordrar, låg i hela marknadens intresse.

Hade man låtit handeln fortgå utan åtgärder, skulle man enligt Chamberlain tvingats sätta ett benchmarkpris på nickel på hela $80 000-$90 000 per ton – en nivå som inte är rimlig för den fysiska råvaran.

Elektroniska vs. fysiska handlare

LME har sedan i fjol haft något av en dragkamp mellan de som handlar elektroniskt och de som föredrar att handla på fysiska golvet. På marknaden finns också två typer av spekulanter – de som vill investera i den fysiska råvaran nickel, vilken bland annat är en viktig komponent i eldrivna bilar, samt de som enbart är ute efter att göra en förtjänst på prisutvecklingen.

Förra året uttryckte LME:s vd Chamberlain en önskan om att stänga in person-handeln på golvet och enbart satsa på elektronisk trading. Ett uttalande som fick de traditionella handlarna att sparka bakut förstås. Man ansåg att den elektroniska handeln favoriserades och att vissa aktörer därmed gynnades framför andra. Idag är läget istället det omvända.

De 5000 trades som reverserades tidigare i veckan var i princip uteslutande elektroniska sådana. Att London Metal Exchange med sitt agerande skapat en situation där elektroniska handlare ställs mot fysiska, menar många experter är skadligt för börsens rykte. Att man reverserade tusentals trades och därmed orsakade mångmiljonförluster för ett stort antal aktörer på den moderna och ständigt växande elektroniska finansiella marknaden, i syfte att rädda skinnet på ett enskilt äldre bolag (Thingshan) med en illa tagen position på den traditionella marknaden – ser allt annat än bra ut. LME framstår enligt många som en bakåtsträvande börs där gamla rävar skyddas på bekostnad av de som handlar elektroniskt.

Marknaden stängd veckan ut – jobbar för effektiv öppning så snart som möjligt

Hur länge handelsstoppet skulle bestå var inte bestämt när det sattes i verket. Det talades om en återöppning i fredags, men väl då stod det klart att LME skulle hålla all trading med nickel fortsatt stängd även den dagen.

Enligt Chamberlain jobbar man för att kunna slå upp portarna för handeln igen så snart och så effektivt som möjligt. Något som också innebär att återuppbygga förtroendet hos de elektroniska handlarna.

Vidare ser LME också läget som en möjlighet att kunna införa en del säkerhetsåtgärder som man länge stridit för men fått mothugg av bankerna om. Bland annat handlar det om mer insyn i kunders dolda positioner, vilken den stora blankningen av Thingshan i huvudsak var. Detta för att tidigare kunna upptäcka positioner som riskerar att sätta hela marknaden i gungning.

LME kan utmanas av CME framöver

LME dominerar den globala handeln med nickel samt andra metaller som aluminium, koppar och zink. Senaste veckans dramatik kan dock komma att gynna börsens främsta konkurrent CME – Chicago Metal Exchange – när upprörda traders letar ett annat alternativ för sin handel. Ännu finns inga terminer för nickel att köpa på CME, men med ett växande missnöje gentemot LME kan det mycket möjligt ändras på inom en snar framtid. Inte minst med tanke på att nickel, som en central komponent i elbilar, spås bli en av de hetaste råvarumarknaderna i framtiden.

Handla nickel via en betrodd mäklare

Trading med nickel är bland annat möjligt hos europeiska toppmäklaren eToro. Där kan du handla råvaran med CFD:er för riktigt låg spread och med ett brett urval av olika verktyg. eToro har förutom nickel också ett stort utbud av andra råvaror samt valutor, krypto, aktier och index.

Kom igång med ett demokonto hos eToro här.

Råvaror kollar prisförhållandet mellan råolja & naturgas

Inlägget publicerades 2021-10-20 20:07:22

På senaste tiden så har priserna på både råolja och naturgas gått upp rejält. Både dessa räknas som energivaror. Vi använder dessa bränslen för att värma och kyla våra hem eller förse andra energibehov. Prisförhållandet mellan råolja och naturgas är en spread mellan olika varor. Detta innebär att priserna mellan de två ändras i förhållande till varandra.

I en spread mellan råvaror, när den ena blir dyrare, blir den andra billigare. Köpare söker alltid lägre priser och högre utbud, kan Råvaror.se konstatera. Häng med och lär dig mer om prisförhållandet idag.

Vad är förhållandet mellan råolja och naturgas?
Många företag som producerar råolja producerar också naturgas. Utforskning och produktion av naturgas och råolja är ofta relaterade. Detta beror på att utsläpp och uppsamling av naturgas kan ske under oljeborrningsprocessen. Som relaterade energivaror har priserna på olja och naturgas ett historiskt prisförhållande.

Förhållandet mellan råolja och naturgas förändrades runt 2000 -talets början på grund av upptäckten av fler naturgasreserver i USA.

Stora naturgasreserver, tidigare oupptäckta i Marcellus- och Utica-skifferregionerna i USA, förändrade prisförhållandet mellan råolja och naturgas. Priset på naturgas i USA sjönk medan oljepriset fortsatte att stiga mellan 2000 och 2014.

I takt med att tillväxten i framväxande ekonomier dämpades och efterfrågan på olja sjönk, sjönk priset på råolja drastiskt i slutet av 2014. Nedgången fortsatte under början av 2016. Vid 2018 smög råoljepriset tillbaka till över 70 dollar per fat. Men på grund av att Coronaviruset nästan stoppade efterfrågan på olja 2020 sjönk råoljepriset till historiska nedgångar. Naturgas sjönk lite, men höll sig relativt stabilt, innan det började sticka rejält. Du kan kolla realtidspriser för naturgas CFD hos Skilling, eller skapa ett demokonto och tradea där.

Genomsnittligt prisförhållande mellan naturgas och råolja
Fram till 2009 låg genomsnittsprisförhållandet mellan naturgas och råolja runt 10:1 -nivån. Olja handlas i fat. Naturgas handlar med miljontals Btu (brittiska termiska enheter eller MMBtu). Förhållandet översätter till 10 MMBtu naturgas per fat olja. Till exempel, om förhållandet fortfarande var 10: 1 och priset på råolja var 40 dollar per fat, skulle naturgas prissättas runt 4 dollar per MMBtu.

Prisförhållandet mellan de två råvarorna handlades till toppar på mer än 50 till 1 i mars/april 2012. Då var råoljepriset över 120 dollar per fat och priset på naturgas låg på cirka 2 USD per MMBtu.

En återgång till de långsiktiga normerna före 2009 inträffade från och med 2012 då naturgaspriserna började stiga. Under 2014, när naturgaspriserna började sjunka, sjönk råoljepriset ännu mer relativt sett. Björnmarknaden för råolja, där priserna föll från över 107 dollar per fat i juni 2014 till under 45 USD i mars 2015, gjorde att ration sjönk till cirka 16 till 1.

I april 2020 nådde råoljepriset historiska nedgångar till följd av COVID-19-pandemin. Regeringens order att stanna hemma minskade kraftigt behovet av olja. I slutet av april 2020 prissattes råolja till cirka 17 dollar per fat, medan naturgas prissattes till cirka 1,81 dollar per MMBtu, vilket gav en ratio på cirka 9: 1,33. Under en kort period såg vi även hur priset på råolja föll till negativt territorium på grund av att det saknades lagerutrymmen.

På terminsmarknaden representerar varje New York Mercantile Exchange (NYMEX) råoljekontrakt 1000 fat. Varje NYMEX naturgasavtal motsvarar 10 000 MMBtu. Men de priser som anges för var och en på terminsbörsen representerar priset på en fat råolja och en MMBtu naturgas. Prova trading själv idag!

Kommer bomullspriset visa samma utveckling som timmerpriset?

Inlägget publicerades 2021-10-10 19:52:44

Bomullsfutures handlades med $ 1,05 per pound från och med måndag eftermiddag, ett 18% -hopp från 20 september i år. Hittills har bomullspriserna gått upp med 35 procent Förra gången de var nära dessa nivåer var november 2011, då bomull noterade ett pris på 1,02 dollar per pound.
Bomull hade en massiv uppgång från 2010 till början av 2011, där bomullspriser nådde sitt historiska all time high på 1,11  USD den 17 februari 2011. Därifrån har det varit rena störtloppet och den som köpte denna råvara på all time high, när både marknaden och analytikerna var haussade till den underliggande råvaran bomull, såg sitt kapital minska med 56 procent på kortare tid än ett år. Sugen på trading? Prova AvaTrade som är specialist på CFD trading med bomull.

Det är den senaste prisökningen på råvarumarknaden. Timmer såg naturligtvis en stor spik i vår, denna råvara nästan fyrdubblades i pris innan den återvände till normala nivåer. (Priset på timmer börjar också stiga igen.)
Priserna på så gott som samtliga råvaror har stigit i år på grund av uppdämd efterfrågan efter att Coronaviruspandemin pressade den globala ekonomin förra året, och pågående problem i leveranskedjan hindrade varor från att nå konsumenter i tid.
Bomullspriset har en något annorlunda situation än timmersituationen. I våras uppstod en historisk timmerbrist när sågverken stängdes och när hantverkare tömde järnaffärer så att de kunde arbeta med hemprojekt under pandemin. Samtidigt gav låga räntor en bostadsboom. Med bomull kommer efterfrågan från Kina, ett land som faktiskt är en stor producent av just bomull.

Som en del av den tidigare presidenten Donald Trumps handelsembargo med Kina får amerikanska företag inte importera kläder och andra produkter tillverkade av bomull från Xinjiang-regionen, varifrån det mesta av landets bomull kommer. President Joe Biden har fortsatt politiken. Som en lösning har fabrikerna i Kina köpt bomull som odlats i USA, tillverkat varor och sedan skickat tillbaka dessa till USA.
Bomullspriserna återspeglar handelspolitikens oväntade effekter på råvaruområdet. År 2020 förbjöd president Donald Trump USAs import av kläder och andra produkter tillverkade av bomull från Xinjiang-regionen, Kinas största bomullsproducerande område, på grund av anklagelser om kränkningar av de mänskliga rättigheterna och tvångsarbete. Administrationen pekade på bevis för att produkterna tillverkades med tvångsarbete från den uiguriska etniska gruppen.
Men amerikanska företag kan fortfarande importera bomullsprodukter tillverkade i Kina om själva bomullen kommer från andra ställen än den aktuella regionen. Följaktligen importerar Kina bomull, främst från USA, för att tillverka varor och sedan skicka tillbaka det.
Enligt US Department of Agriculture ökade USAs export av bomull till Kina sedan början av det nya regleringsåret den 1 augusti med 83 procent, jämfört med samma tid förra året.
“Om du inte kan använda Xinjiang -bomull måste du importera mycket mer bomull och garn”, säger Peter Egli, chef för riskhantering för Plexus Cotton Ltd., till WSJ.

Enligt det amerikanska jordbruksverket, USDA beräknas den kinesiska bomullskonsumtionen för innevarande regleringsår vara 41 miljoner balar (ungefär 8,9 miljoner ton) och en ökning med 24 procent under de senaste två regleringsåren. Enligt The United States Department of Agriculture (USDA), också känt som Agriculture Department, hänförs denna ökning i efterfrågan till en efterpandemisk ökning av konsumtionsvaror.
Läs resten av inlägget

Råvaru-supercykeln: Är det dags att följa trenden?

Inlägget publicerades 2021-03-30 21:10:06

Oljerigg i saudi arabienDet har talats mycket om råvaru-supercykeln, som är på väg att inledas. Men vad är det vi på Råvaror.se verkligen ser? Här kommer en sammanfattning från oss på Råvaror.se:

o Vi karakteriserar den senaste tidens prisökningar på råvarumarknaderna som en långsiktig återgång till vad som skulle vara ”verkligt värde” i förhållande till globala aktier.

o Om historien skulle vara en vägledning kan denna nuvarande råvarucykel bestå i flera år, vilket tyder på att investerare kanske vill överväga att diversifiera sina portföljer för att skydda mot ett utbrott av prisinflationen.

o Om intresset för råvarumäklare fortsätter att röra sig uppåt och centralbankerna förverkligar sitt mål om högre inflation kan en trendföljande strategi som tar positioner i alla tillgångsslag vara värt att överväga.

För första gången på många år används orden ”råvara” och ”supercykel” i samma mening. I den här artikeln kommer vi att granska de senaste rörelserna högre på råvarumarknaderna i ett långsiktigt sammanhang, hållbarheten hos medvinden som stöder detta och överväga om detta verkligen är början på en längre sikt på cykelmarknaden. Är det dags att handla råvaror igen?

Vi kommer också att titta på konsekvenserna av ett fortsatt utbrott på råvarumarknaderna och hur tillämpningen av en tidsseriemoment (strategi som följer) kan dra nytta av förändringar i råvarumarknadsregimer och ge ett potentiellt skydd mot inflation för en portfölj.

Den globala aktie-/ råvarucykeln
Råvaruhandel har väldefinierade cykler över tiden, och detta är särskilt tydligt när man ser på den relativa avkastningen på råvaror jämfört med andra tillväxttillgångar. Det mått som vi har använt under flera år för att lyfta fram den cykliska karaktären på råvarumarknaderna jämför den rullande femåriga årliga avkastningen av globala aktier och råvaror (Diagram 1). Serien är genomsnittlig återvändande och belyser de punkter där råvarumarknaderna är relativt ”billiga” jämfört med globala aktier. Detta förklaras bäst av underinvestering på råvarumarknader som skapar en konjunkturmässig lågkonjunktur och eventuellt överutbud i slutet av en cykel. Sugen på att handla? Prova råvaruhandel via svenska Skilling!

Potentialen för genomsnittlig återgång i råvarupriserna är betydande
Diagrammet nedan visar den rullande femårig årlig överavkastning: råvaror kontra MSCI World

Graf över råvarors supercykel

Källa: Janus Henderson Investors, Morningstar, 1 januari 1975 till 31 december 2020. Obs: Aktier representeras av MSCI World Net Total Return USD Index, råvaror representeras av GSCI från januari 1970 till december 1990 och BCOM råvaruindex från januari 1991. Tidigare resultat är inte en vägledning för framtida resultat.

Det är också anmärkningsvärt att denna åtgärd vanligtvis leder eller försenar toppar och dalar på både råvaru- och aktiemarknader, med råvaror som når en cyklisk topp i mitten av 2004 (fyra år innan råvaror toppade) och baserade i december 2015, ett antal år tidigare till de lägsta nivåerna i mars 2020.

Även om det nyligen har skett en ökning av en ny råvaru-supercykel, skulle vi istället karakterisera den senaste ökningen av råvarumarknaderna som en långsiktig återgång till vad som skulle vara ”verkligt värde” i förhållande till globala aktier. Oavsett om det här är början på en supercykel eller inte är mindre relevant än det enkla faktum att om historien skulle vara någon vägledning, bör denna nuvarande cykel av råvaror som överträffar globala lager bestå i ett antal år. Enligt vår åsikt ger detta ett attraktivt alternativ för investerare som vill diversifiera portföljer och skydda mot ett utbrott av råvaruprisinflationen. Ett sätt är givetvis att handla guld, som för närvarande har konsoliderat och kan vara på väg att skicka snart igen.

Långsiktiga cykler i US-dollar
En andra övervägande när man tittar på den framtida utvecklingen för råvarumarknader är långsiktiga cykler i US-dollar, där alla större råvaror fortfarande handlas. Detta förhållande är direkt; priserna på råvaror tenderar att stiga under perioder med relativt svag dollar i amerikanska dollar eftersom dessa råvaror är billigare i lokal valuta. Diagram 2 visar detta långsiktiga förhållande, med den senaste basen på råvarumarknader som inträffade i mars 2020. Från denna bas har råvarumarknaderna ökat med knappt 70% (per den 24 februari 2021) i kombination med en ungefärlig korrigering på 9% i US-dollar.

Förhållandet mellan US-dollar och råvarucykeln

USD vs Råvarucykel

Källa: Janus Henderson, Bloomberg per den 31 december 2020. Obs: Bloomberg Commodity Spot Index (BCOMSP – visas på vänster axel) spårar priserna på terminskontrakt på fysiska råvaror på råvarumarknaderna. ICE: s amerikanska dollarindex (visas på höger axel) mäter värdet på den amerikanska dollarn i förhållande till en korg med utländska valutor (euro, japansk yen, pund, kanadensisk dollar, svenska kronor och schweiziska franc). Tidigare resultat är inte en guide till framtida resultat.

Som med råvaror tenderar cykler i US-dollar att ta ett antal år att spela ut; om den absoluta basen för råvarumarknaderna under denna cykel var mars 2020, skulle en ihållande försvagning av US-dollarn ge en betydande och positiv medvind för råvarumarknaderna bredare. Svenska traders brukar söka sig till Skilling, som är den tydligaste, mest transparenta och helsvenska råvarumäklaren med svensk support. Prova själv nu!

En slutlig iakttagelse som stöder hypotesen att marknaden för råvaror har gått in i en ny bull market hämtas från att kurvan för varje råvaruslag och BCOM-indexet som helhet. Den positiva förändringen i grundläggande utbudsefterfrågan över råvarukomplexet illustreras av den positiva rullavkastningen som nu är tillgänglig för råvaruinvesterare (för närvarande knappt 4%).

Diagram 3 visar den historiska avkastningen på ett år på indexet (sektorvägd), för närvarande på den högsta nivån på över 15 år, med bred baserad eftersläpning tydlig i de flesta underliggande råvaror. Den aktuella bakåtnivån fungerar som en meningsfull medvind i avsaknad av marknadschocker. Medan råvarorna bottnade relativt i slutet av 2015 (per Diagram 1) var det negativa oljepriset som inträffade i april 2020 mycket sannolikt den absoluta basen för denna råvarucykel. Att felaktigt citera T.S. Eliot: “Det här är hur råvaror marknadsför botten, inte med en gnäll utan en smäll.”

BCOM har sett sina lägsta och högsta avkastning på ett år på 15 år

Bloomberg's råvaruindex

Källa: Bloomberg, Janus Henderson, 28 oktober 2005 till 26 februari 2021. Tidigare resultat är inte en vägledning för framtida resultat.

Är katalysatorerna för en “supercykel” på plats?
Långsiktiga cykler ger en bred bild uppifrån och ner av den potentiella framåtriktningen för råvarumarknader, men detta utgör inte i och för sig den grundläggande grunden för en varaktig ökning av breda råvarumarknader. En äkta flerårig tjurmarknadscykel i råvaror kräver tillräckligt med katalysatorer där en efterfrågechock uppstår under en period med inneboende begränsningar av utbudet. Utan att ge en detaljerad bild av dessa faktorer tror vi att den nuvarande miljön ger potentialen för högre priser på de viktigaste råvarumarknaderna som utgör en stor del av råvaruindexen. Störst utbud för att handla råvaror finns på Capital, som har drygt 40 råvaror för närvarande. Du kan själv handla med eller utan hävstång hos Capital idag!

Följande drivkrafter stöder en hypotes om en flerårig tjurmarknadscykel på råvarumarknader:

o Effekten av en ihållande ökning av efterfrågan på råvaror som behövs för att elektrifiera elnätet (efterfrågan) mot utbudsbegränsningar i dessa varor på grund av prospektering, sjunkande malmkvaliteter och en brist på stora upptäckter.

o Den potentiella efterfrågechocken från större ekonomier som öppnar igen efter massvaccinationer.

o ESG-överväganden som potentiellt kan påverka framtida tillgängliga lager av nyckelvaror.

o En vilja från de flesta större centralbanker att låta inflationsutfallet ligga kvar över den övre gränsen för att uppnå ett önskat inflationsutfall.

Potentialen för en ihållande och bred baserad höjning av råvarupriserna ökar potentialen för högre och ihållande inflation på medellång sikt.

Finns det i en miljö med långvariga höjningar av råvarupriser och ett potentiellt inflationsutbrott en anti-ömtålig strategi som drar nytta av denna potentiellt svåra marknadsordning?

Ihållande inflation och påverkan på realavkastningen
Råvarumarknader är en av de främsta källorna till kostnadskraftsinflation. det nuvarande systemet för centralbankboende och en önskan att uppnå en ständigt högre inflation har potential att urholka den reala avkastningen för finansiella tillgångar. Det har bara funnits en handfull av dessa miljöer under de senaste 100 åren, varav den sista var på 1970-talet. Inflationsgolvet låg kvar på 3% under denna period, med två perioder av breakouts som sammanföll med ökade råvarupriser – i synnerhet olja och guld. Medan den reala avkastningen för både aktier och obligationer var negativ under denna period, gav råvarumarknaderna extra stor avkastning.

US KPI Urban Consumers (år till år) inflation (%)

Inflationsdiagram

Källa: Bloomberg, Janus Henderson Investors, 31 mars 1969 till 31 januari 2021. Tidigare resultat är inte en vägledning för framtida resultat.

Centralbanker antar för närvarande en strategi som är extremt tillmötesgående för likviditet och accepterar högre inflationsnivåer under en långvarig period. Även om det inte finns någon garanti för att centralbankerna kommer att uppnå sitt mål att gradvis öka inflationen, finns det en potential för att inflationen bryter ut på ett oroligt sätt. Finns det i en sådan miljö en strategi som drar nytta av denna regimförändring och som potentiellt kan skydda mot förlust av realavkastning på finansiella tillgångar under en varaktig period av råvaruprisinflation? Vad gör investerare då? Jo, de köper guld och olja genom sidor såsom eToro. Här kan du enkelt följa andra duktiga traders och kopiera. Testa själv eToro idag!

Trend efter: en potentiell lösning för att skydda mot varaktig inflation
I en bredbaserad, flerårig råvarumarknadscykel är en trendföljande strategi ett potentiellt verktyg som kan hjälpa till att mildra erosionen av realavkastning andra tillgångsslag. Trenden efter har väldokumenterad potential att generera ”kris alfa” i bestående marknadschocker över alla större tillgångsslag.

Det är möjligt att ge ett visst sammanhang kring potentialen för en sådan strategi för att ge dynamiskt skydd för en diversifierad portfölj i en miljö med stigande inflation. Ser vi på samma period med högre inflation på 1970-talet, modellerar vi en enkel trendföljande strategi på ett råvaruindex och inkluderar en fördelning på 5% råvaror med de återstående 95% tilldelade en teoretisk 60/40 portfölj. Strategin tar riktningspositioner (långa / korta) på råvaruindexet, baserat på 12-månaders prismoment, dvs. lång (kort) positionering där nuvarande priser är högre (lägre) än för 12 månader sedan.

Som framgår av diagram 5 skulle denna modellstrategi ha kompenserat en del av effekterna på de perioder med högre inflation.

En trendföljande fördelning på råvaror – inverkan på realavkastningen

utveckling avkastning

Källa: Bloomberg, Janus Henderson Investors, 30 juni 1972 till 29 februari 1980. Återförs till 100 vid startdatum. Tidigare resultat är inte en guide till framtida resultat. * Anmärkning: De index som används för aktier, FI och råvaror är som följer: Aktier: Ibbotson SBBI USA Large Cap-aktier (Totalavkastning) FI: Ibbotson SBBI US Mellanliggande löptid (5 år) Statsobligationer (Totalavkastning) Råvaror: S&P Goldman Sachs råvaruindex (totalavkastning) Den hypotetiska prestanda som visas i denna modell är endast illustrativ och representerar inte det faktiska resultatet för något kundkonto. Inga konton hanterades med hjälp av portföljens sammansättning för de visade perioderna och det framgår inte att de hypotetiska avkastningarna skulle likna det faktiska resultatet.

Råvarumarknadens cykliska natur, i kombination med nuvarande grundläggande förhållanden, medvind för att råvarumarknaderna ska kunna hållas högre över en längre tidshorisont. Denna positiva bakgrund medför emellertid potentialen för en varaktig ökning av inflationen, som stöds av centralbanker som är nöjda med att genomföra policyer som försöker uppnå högre konsumentprisindex (KPI) på flera år. I denna miljö har en trendföljande strategi som tar positioner i alla tillgångsslag inklusive råvaror potential att ge en hög grad av skydd till en diversifierad portfölj som vanligtvis skulle påverkas negativt av en sådan miljö.

Kommer vi att få se en guld-platina-paritet?

Inlägget publicerades 2021-03-23 14:52:01

Guld-silver kungakronor


Satsningen på guld-platina-paritet kan vara en av de bästa transaktionerna nu, baserat på risk-avkastningsprofil, rapporterar guld-traders som Råvaror.se har talat med.

Historiskt har priset på platina varit högre än guldpriset. Nyligen har guld dock handlats till en mycket hög premie på platina. Detta är en tillfällig obalans och priset på guld och platina kommer sannolikt att förändras kraftigt.

För närvarande handlas guld till 1 700 USD per troy ounce medan platina handlas till 1 130 USD per troy ounce vilket är mycket ovanligt baserat på historiska data.

Baserat på historien har guld handlats med rabatt till platina för det mesta, och paritetsgraden 1 tjänade som ett stort motstånd från början av 1970-talet till 2014. Trenden med stigande guld/platina-förhållande bröt paritetsgränsen och accelererade 2015 och nådde sin topp i mars 2020 under Covid19-relaterade nestängningar, då guldpriset var 2,2 gånger högre än priset på platina.

Sedan tillkännagivandet av ett effektivt Covid19-vaccin i november 2020 sjönk förhållandet guld/platina – och ändå är guldpriset fortfarande 1,5 gånger platinapriset. Det är troligt att trenden med ett fallande guld/platina-förhållande kommer att fortsätta tills den når paritetsgränsen. Prova handla – antingen köpa eller blanka guld – hos Skilling.

Varför är förhållandet guld-platina i obalans?

Alla råvaror påverkas av
1) vanliga makrofaktorer och
2) utbud/efterfrågan som är mer råvaruspecifik

Vanliga faktorer som påverkar råvaror som en tillgångsklass inkluderar US-dollarcykeln och inflationsförväntningar. Till exempel tenderar råvaror att uppskattas när US-dollarn försvagas och inflationsförväntningarna ökar. Emellertid bör spridningen mellan råvaror vara relativt stabil när råvaror reagerar specifikt på vanliga makrofaktorer.

Å andra sidan svarar varje vara också på sin egen dynamik för utbud/efterfrågan. Det finns alltså alltid en viss fördröjning i rörelse av olika råvarupriser baserat på kortsiktiga utbud / efterfrågan dynamik, vilket bör återspeglas i tillfälliga avvikelser i råvaruförhållanden. Till exempel kan en tillfällig leveransbrist i en råvara endast påverka priset på den råvaran.

Guld är främst en ädelmetall och en säker tillflyktsort. Platina är också en ädelmetall, men också en industriell metall med 30-40 procent av efterfrågan från en fordonsindustri. Således bör både guld och platina påverkas lika av försvagade amerikanska dollar och inflationsförväntningar. Platina kommer dock att påverkas mycket mer av förväntningarna på ekonomisk tillväxt på grund av dess industriella användning.

Ojämvikten i förhållandet guld / platina är således baserad på antingen en makroineffektivitet där guld är övervärderat eller platina undervärderat, eller en platina-relaterad tillgång / efterfrågan dynamik. Sugen på att köpa platina? Du kan göra det hos svenska Skilling som har BankID, bäst spread och svensk support. Prova själv platina trading idag!

Några statistiska bevis för guldet

Baserat på uppgifterna från 2000 till 2021 och går det att se några statistiska data.

• För det första har guld och platina endast en blygsam korrelation på 0,57.

• Platina har den högsta korrelationen med råolja på nästan 0,90, medan guld har den högsta korrelationen med 10-åriga statsobligationsfutures på 0,90.

• Platinum har endast 0,30 korrelation med TNote-futures.

• Dessutom styr koppar och olja statistiskt båda platinapriserna – vilket innebär högre koppar- och oljepriser orsakar högre platinapriser. Platina är alltså känsligare för en cyklisk ekonomisk tillväxt.

Det statistiska beviset ger den grundläggande avhandlingen till stöd för guld/platina-paritet. Guld har främst svarat på lägre räntor (högre obligationspriser) och steg kraftigt sedan 2018. Å andra sidan höll en trög global ekonomisk tillväxt under det senaste decenniet nere priset på platina. Dessutom påverkade dieselgate-skandalen efterfrågan på platina negativt sedan 2015. Öppningen efter pandemin vänder dessa trender, eftersom högre global ekonomisk tillväxt förväntas, vilket borde påverka priset på platina positivt, medan fallande obligationspriser borde sätta ett visst begränsande på priset av guld. Läs mer om att köpa guld på Råvaror.se.

När får vi se en jämvikt mellan guld och platina?

Således återspeglar jämvikten mellan guld / platina förhållandet båda fallen:

1) platina misslyckades med att effektivt svara på de vanliga faktorerna som påverkar ädla metaller och

2) platina svarade primärt på sin egen baisseartade utbud / efterfrågan dynamik.

Implikationer och strategi

De makroekonomiska fundamenta är hausseartade för guld, eftersom realräntorna förväntas förbli negativa – inflationsförväntningarna kommer att stiga snabbare än långa räntor, som sannolikt kommer att hanteras av Fed.

De makroekonomiska fundamenta för platina är dock ännu mer positiva främst på grund av användningen på platina i en grön vätgasekonomi. Faktum är att efterfrågan på platina på grund av grönt väte ger en långvarig hausseartad tillgång / efterfrågan, och i huvudsak vänder den senaste baisse dynamiken.

Dessutom är alla vanliga värdedrivare som är positiva för guld (negativa realräntor) också positiva för platina, medan den negativa drivkraften för guld (högre räntor) inte nödvändigtvis är negativ för platina. Således är det grundläggande fallet för handel med guld / platina-paritet starkt. Handeln kan utföras på två sätt:

• Lång platina och kort guld. Guld / platinapariteten kan nås genom att antingen platina hämtar guld eller guld som hämtar platina. I det här fallet skulle den långa platina-korta guldhandeln vara en lämplig strategi. Scenariot med att guld kommer att bli platina skulle innebära en kraftig räntehöjning, vilket krossar guldpriserna, medan en stark efterfrågan på platina håller priset på platina stabilt. Scenariot med att fånga upp platina till guld skulle innebära en blygsam räntehöjning som skulle hålla guldet relativt stabilt och en mycket stark post-pandemisk ekonomisk tillväxt som positivt påverkar priset på platina. Sugen på trading? Då är svenska Skilling bästa valet!

• Endast lång platina. Med tanke på makromiljön är det troligt att både, guld och platina sannolikt kommer att fortsätta att stiga, men platina kommer att stiga mycket snabbare för att komma ikapp med guld. Således kan den långa platinahandeln utan den korta guldhäcken vara den mest aggressiva strategin – vilket innebär en mycket högre avkastning men med högre risk.

Vad är risken för gulet?

Vad är sannolikheten att
1) guld fortsätter att gå högre medan platina förblir stadigt eller vänder lägre – ökningen av guld / platina ration, eller
2) priset på platina kollapsar i förhållande till guld?

En global ekonomisk lågkonjunktur skulle orsaka ett lägre platinapris, tillsammans med lägre koppar- och oljepriser på grund av lägre efterfrågan på industriella råvaror. Vidare skulle en global lågkonjunktur orsaka lägre räntor, vilket sannolikt skulle öka guldpriserna. I en sådan miljö kan förhållandet guld / platina fortsätta att öka. På grund av den förväntade ekonomiska återhämtningen i en post-pandemisk värld som överflödas av finanspolitisk och monetär stimulans är chansen för en global lågkonjunktur troligen nära noll.

Det finns också specifika risker för platina utbud/efterfrågan dynamik som måste övervägas. Till exempel kan det finnas syntetiska platinaersättningar i en grön vätgasekonomi, vilket kan påverka platinans efterfrågan. Vidare kan platina vara mycket volatilt på grund av den låga likviditeten och priset kan krascha i ett likviditetsdrivet försäljningsögonblick. Upptäck själv hur enkelt det är med råvaruhandel genom Skilling, där du kan komma igång på 10 sekunder!

Vilka säsongsmönster finns inom guld trading?

Inlägget publicerades 2021-02-26 16:59:47

Guld efter regnbåge
När är det bästa tillfället att köpa guld är en fråga som såväl vi som de guldhandlare vi har en löpande kontakt med ofta ställs inför. Guldhandlarna som lever på att sälja guld ställer oftast frågeställaren en motfråga, om denne har handlat sitt guld och om denne anser att denne har tillräckligt med guld för att känna sig trygg. Vi lämnar deras säljargument därhän tillsvidare men väljer ändå att rada upp ett par olika orsaker till att guld är ett alternativ och ett komplement till att äga aktier, andra råvaror och ädelmetaller och alternativa finansiella instrument.

I samband med att vi publicerar dessa artiklar på vår sida får vi ofta frågor på när köpa och hur pass mycket. Vi rekommenderar den som har intresse för guld att ställa sig en rad olika frågor.

• Vad händer om vi återser inflationen, eller ännu värre hyperinflation?
• Om den ekonomiska krisen fortsätter eller förvärras?
• Om osäkerheten och rädslan hos placerar kollektivet fortsätter vad händer då?
• Om världens börser upplever ännu en finansiell härdsmälta?
• Om centralbankernas försök att rädda världens ekonomier visar sig vara fruktlösa?
• Om regeringarnas inblandning i ekonomierna fortsätter att öka?
• Om värdet på dollarn faller kraftigt?
• Om världens ekonomier tar år på sig för att återhämta sig från den nuvarande krisen?
• Är Du tillräckligt säker på Din egen finansiella situation?

Anser Du då att Du har tillräckligt med guld i Din ägo? Om detta inträffar så gör vi bedömningen att de flesta av oss skulle önska att de hade handlat lite extra guld.

Låt oss anta att någon av dessa frågor som vi ställde ovan väcker Ditt intresse för guld och att Du har för avsikt att investera litet i denna metall. Då dyker frågan upp, när skall detta guld köpas? Är det bra att köpa det just nu? Skilling är åtminstone öppet för trading i guld på vardagar.

Med detta mönster som underlag ser alltså guldet ut som en bra placering under hösten. Tajmingmässigt sett är det bättre att titta närmare på de tekniska analyser av guld som andra tillhandahåller regelbundet än att enbart förlita sig på denna artikel.

Betänk att guld inte ger placeraren en avkastning eller tillväxt, utan att det istället är en fråga om en ”spekulation” i ett stabilt värdebevarande. Detta kan ske med eller utan premium. I dagens ekonomi, när centralbankerna låter sedelpressarna gå varma och det produceras nya pengar samtidigt som räntorna är minimala anser vi att det finns goda fundamentala skäl till att investera i guld. Sommaren har som vi visar i denna artikel inte varit en bra period för att äga guld, men vi tror att det är en bra period att köpa det.

Utöver direkta investeringar i fysiskt guld finns andra alternativ, såväl ETF:er (Exchange Traded Funds) och guldproducerande företag, till exempel Yamana, Minefinders, Barrick Gold och det svenska företaget Lappland Goldminers. Även vad gäller guldproducerande företag så finns det ETF:er att handla, till exempel den som heter GDX. Vi har emellertid valt att inte fokusera särskilt mycket på vare sig företag, oavsett om de är producerande eller prospekterande i denna rapport. Vi har inte heller valt att skriva särskilt mycket om ETF:er för att denna artikel inte skall bli allt för lång.

Hur är det då med aktier i guldproducerande företag? Analyser av diagram för säsongsmönster visar att juli och oktober varit de allra svagaste månaderna för guldaktier under denna uppgång, i alla fall mätt efter utvecklingen av AMEX Gold Bugs Index. Det har också varit den allra bästa tidpunkten att köpa dessa aktier.

Kom emellertid ihåg att detta är tendenser och ett genomsnitt, det är således ingen ”sanning”. Det finns exempel på juni månader när priset på guldaktier har stigit. Axier rekommenderar den som har för avsikt att köpa guldaktier att istället se närmare på den tekniska analys som produceras och att inte använda sig av detta diagram för köp med hopp om omedelbara vinster.

Vi förespråkar istället att diagrammet skall utnyttjas som ett sätt att förbereda sig för ett svagare guldpris och en möjlighet att köpa guld, endera i form av tackor och mynt, eller i form av guldaktier innan det åter vänder upp igen. Det kan vara så att denna höst blir den sista vi ser guldet handlas under 2,000 USD per ounce.

Betänk att vi fortfarande befinner oss i en svag ekonomi. Om och när det står klart att de goda tiderna inte har kommit tillbaka och inte lär göra det på överskådlig tid så bör hela sentimentet kunna röra sig snabbt. Guld har historiskt sett visat sig vara ett av de allra bästa sätten att bevara sitt kapital under ett finansiellt Armageddon. Det räcker egentligen med att se tillbaka på det senaste året, då var guld en av de få investeringsklasserna som de facto steg under våren.

Säsongsmönster för trading med guld

Det finns säsongsrelaterade mönster inom guldhandel, främst hänförliga till smyckesmarknaden. Emellertid, dessa mönster varierar mellan olika länder, kulturer och religioner. Oaktat detta brukar den starkaste efterfrågan infinna sig under årets fjärde kvartal samt i mindre omfattning under årets tre första månader. De viktigaste perioderna att ta hänsyn till är:

Västvärlden – Julen
Islamiska världen – Eid Al Fitr som utgör slutet av Ramadan är en högtid när guld ges bort. I och med att det islamska året är tio eller elva dagar kortare än det kalenderår som vi är vana vid i västvärlden varierar tidpunkten när Ramadan infaller. I år kommer denna högtid att infinna sig mellan fredagen 21 augusti och lördagen den 19 september. Eid al-Adha (Uppoffringsfesten) äger rum 70 dagar efter Ramadan och är också en högtid kring vilken guld köps och ges bort. I år kommer denna att infalla fredagen den 27 november. I samband med pilgrimsfärderna till Mecka och Medina köps det också stora mängder guld. Den viktigaste pilgrimsperioden, Haj, infaller kring perioden för Eid al-Adha.

Indier köper guld vid Diwali
Intresset för att köpa guld är som allra störts under bröllopsperioden och i samband med alla de festivaler som varierar mellan landets olika regioner. Den största festivalen är Diwali, som vanligen infaller omkring månadsskiftet oktober/november. Bröllopssäsongen varierar mellan de olika regionerna, men inträffar mellan november och maj, men med ett uppehåll från mitten av december till mitten av januari.

Kina och Fjärran Östern: Kinesiska nyåret
Intresset för guld ökar oftast i samband med det kinesiska nyåret Chung Hay Fat Choy som inträffar i slutet av januari och början av februari.

Turkiet säljer mest guld på sommaren
Efterfrågan är som allra störst under årets tredje kvartal som en följd av turistsäsongen. Turkiet är också en av världens största tillverkare av smycken.

Effekterna av en festival märks i normala fall betydligt tidigare än det aktuella datumet eftersom köparna dyker upp betydligt tidigare än så då köpen sker i förväg. I många fall är de slutliga slutkunderna så pass många att grossister och återförsäljare har varit tvungna att bygga upp ett lager redan innan.

Tips: Läs även om guldpriset svängningar och fallgropar som vi skrev om tidigare på Råvaror.se.

Den som har för avsikt att dra fördel av de säsongsmässiga och köpa strax innan för att sedan kunna sälja med en stor vinst lär bli besvikna. Effekterna av dessa festivaler och högtider är välkända av aktörerna på guldmarknaden och är således inprisade. Observera också att det finns ett stort antal andra effekter på marknaden utöver tillgång och efterfrågan som påverkar prisbilden. Sugen på trading? Registrera dig för ett kostnadsfritt konto hos Skilling. Du kan vara igång på 10 sekunder.

Guldprisets svängningar: Hur undviks framtida fallgropar?

Inlägget publicerades 2021-02-10 20:44:05

Guldreserver lager
Guld är en typ av tillgång som uppmärksammats betydligt mer i det osäkra makroekonomiska klimat som vi upplever nu än vad det gjort tidigare. Det beror bland annat på att guld historiskt sett visat sig vara en utmärkt hedge mot inflation, en strategisk reservtillgång och en safe haven när det blåst kallt i världens ekonomier.

Med den pågående statskuldskrisen bör varje portfölj allokera en del kapital till placeringar i guld och andra ädelmetaller som en rent strategisk investering och diversifiering. Vissa skeptiker hävdar att guld är en bubbla och en del å andra sidan älskar det så mycket att de inte har något emot att bli kallad “gold bugs”. Det finns ett par viktiga saker att förstå om guld innan en investering görs i denna mångsidiga tillgång.

Det är viktigt att vara medveten om guldprisets historiska utveckling under 1980-talet för det var en av de viktigaste perioderna för guldet, precis som dagens utveckling är minst lika viktig. Historien ger en del värdefulla insikter om hur guldpriset kan komma att utvecklas i framtiden, speciellt när sentimentet blir ensidigt. Det går inte att förneka att det finns en rad makroekonomiska faktorer som talar till guldets fördel, men den kraftiga nedgången på 15 procent som vi såg i guldpriset under några få dagar i september 2011 vilket visas i nedanstående diagram, ger upphov till en rad frågor om den volatilitet och de risker som är förknippade med denna ädelmetall.

Många analytiker och journalister göra alla möjliga historiska analyser överguldpriset och det är inte helt ovanligt att dessa använder sig av det höga priset som guldet handlades till under det första kvartalen 1980, över 800 USD per troy ounce. Det är emellertid viktigt att komma ihåg att detta pris var en extremrörelse och att guldet endast handlades över 700 USD per troy ounce under några veckor under denna period, och att det sedan föll ned i intervallet 300 till 500 USD per troy ounce.

Det finns en del faktorer som fick guldpriset att stiga kraftigt under 1980-talets första kvartal, och därefter falla kraftigt. Vi har berört en del av dessa saker tidigare och vi har lagt in en del klickbara länkar i denna artikel till det som vi har skrivit tidigare eftersom det är viktigt att känna till historien i händelse av att en likande situation uppstår i framtiden. Trött på att vänta? Prova att handla guld från Skilling idag!

Guldprisets dramatiska uppgång och fall 1980
Under denna period styrde KPI och den allmänna rädslan för inflation den allmänna utvecklingen för priset på guld, även om det inte alltid förekom någon starkare korrelation mellan dessa. Den extrema uppgången och den följande nedgången i gudpriset på 1980-talet orsakades av en kombination av extrema geo-politiska händelser, till exempel den ryska invasionen av Afghanistan december 1979, gisslandramat i Iran etcetera samt flera starka okonventionella politiska åtgärder och händelser på de finansiella marknaderna. Bland dessa kan nämnas när den dåvarande FED-chefen Volcker ökade FEDs styrränta från 13 till 20 procent under Q1 1980, bröderna Hunts försök att ta kontroll på silvermarknaden och deras oförmåga att möta de ökade säkerhetskraven som fick silverpriset att rasa i mars 1980. Sammantaget var det en rad intressanta händelser som resulterade i att guldpriset kunde liknas vid en berg- och dalbana under 1980.

Inflationsjusteringar
De amerikanska metoderna för att mäta inflationen i förhållande till KPI har ändrats sedan 1980, och det finns vissa konspirationsteoretiker som tror att detta gjordes för att underskatta inflationen.

Även om vi använder oss av det traditionella måttet för att mäta inflationen, Konsumentprisindex, KPI, så är dagens guldpris betydligt lägre än det inflationsjusterade guldpriset under Q1 1980. Att jämföra guldpriset från januari 1980 med dagens guldpris ger en felaktig bild, och det tar inte hänsyn till hur de finansiella marknaderna såg ut 1980. Toppen i guldpriset 1980 berodde på som vi sett ovan, på geopolitiska spänningar, men det inflationsjusterade guldprisets topp 1980 var 2.337 USD per troy ounce, och det genomsnittliga guldpriset det året, justerat för inflationen var 1.850 USD per troy ounce.

Guldprisets kursstegring i januari 1980
Guldpriset steg dramatiskt under perioden december 1979 till och med januari 1981, främst på grund av två orsaker.

2.1 Geopolitiska orsaker
Sovjetunionens invasion av Afghanistan: Den 23 december 1979 ockuperade sovjetiska militärenheter Kabul, huvudstaden i Afghanistan. Den 28 december hade Sovjet tagit kontroll över hela landet och Babrak Karmal ersätter den störtade och avrättade presidenten Hafizullah Amin.

Gisslankrisen i Iran. Gisslandramat i Iran var en diplomatisk kris mellan Iran och USA där 53 amerikanska medborgare hölls som gisslan i Teheran under 444 dagar, från den 4 november 1979 till den 20 januari 1981.

2.2 Rädslan för inflation
Den amerikanska inflationen hade ökat kraftigt under slutet av 1970-talat och nådde en toppnivå på över 13 procent under december 1979. Guldpriset hade stigit med inflationen, mätt med KPI (på årsbasis) även om ökningen i inflationen inte var den primära orsaken till guldprisets topp i januari 1980.

3. Guldpriset fall i januari 1980 och framåt
Den kraftiga korrigeringen av guldpriset under perioden januari till mars 1980 och den fortsatt nedåtgående trend som guldet sedan kom att befinna sig i orsakades bland annat av:

3.1 FEDs räntehöjningar
De räntehöjningar som Fed-chefen Paul Volcker genomförde i syfte att dämpa inflationen vilket fick KPI att backa från mars 1980 efter det att räntorna hade höjts från 13 till som högst 21,5 procent i juni 1981. Höjningen var en nästintill dubbling av den genomsnittliga styrräntan under 1979 som legat på 11,2 procent. Den direkta effekten av detta ledde till en gradvis minskning av KPI från en på 14,8 procent under mars 1980 till 2,6 procent i juni 1983.

3.2 Silver Thursday
Silver Thursday adderade ett säljtryck på ädelmetallmarknaderna. Den 7 mars 1980 misslyckades bröderna Hunt med att möta ett säkerhetskrav på 100 miljoner USD på sin stora position i silver, vilket kom att leda till att paniken spred sig på silvermarknaderna. I syfte att rädda situationen gick ett konsortium av banker under ledning av Fed-chefen Paul Volcker in och försåg bröderna Hunt med en kredit på 1,1 miljarder USD för att rädda situationen.

3.3 USAs svar på den sovjetiska invasionen av Afghanistan
I januari 1980 höll president Jimmy Carter ett tal till det amerikanska folket avseende den rysk-afghanska situationen. USA hade inlett ett samarbete med Storbritannien och Kina om att i hemlighet stödja de afghanska rebellerna. Chocken kring den ryska ockupationen av Afghanistan började avta. USA hade intensifierat Operation Cyclone som var kodnamnet för CIAs plan att beväpna den afghanska Mujahedin under det sovjetiska kriget i Afghanistan, 1979 till 1989.

Som synes är det viktigt att vara medveten om geopolitiska händelser när investeringar görs i guld eftersom sådana kan komma att driva upp guldpriset till kortsiktigt extrema nivåer under hög volatilitet.

Med tanke på nuvarande osäkra makroekonomiska klimat är det värt att köpa guld på nedgångar likt den nuvarande. Prova själv guld trading idag!

Därför satsar WallStreetBets på silverfonder

Inlägget publicerades 2021-02-04 19:50:33

IShares Silver Trust ETF (SLV) såg fondförmögenheten rusa till 1,8 miljarder dollar. Efter denna ökning uppgick kapitalet i denna börshandlade fond till 18,4 miljarder dollar. Silverpriset och de börshandlade fonder som följer denna ädelmetall noterade en ny topp i måndags. Priset steg till den högsta nivån på åtta år efter att Reddit-forumet WallStreetBets uppmanade sin armé av anhängare att stapla in i ädelmetallen. Detta var en satsning att köra marknaden, och pressa några av de största bankerna på Wall Street. Tidigare har WallStreetBets gjort samma sak i Game Stop och AMC, vilket drivit upp kurserna till väldigt höga nivåer. Nu anser deltagarna på Reddit-forumet att silverpriset skall upp till 1 000 USD per troy ounce, nästan 40 gånger dagens kursnivåer. Ifall du är sugen att handla silver ETF’er eller CFD’er, så kan du snabbt komma igång hos Skilling.

Världens största silver-ETF, iShares Silver Trust ETF (SLV), har varit målet. SLV såg ett rekordinflöde på 943 miljoner dollar förra fredagen och ytterligare 551 miljoner dollar på måndagen och såg sina tillgångar under förvaltning (AUM) stiga till 18,4 miljarder dollar.

De enorma inflödena har kommit efter att WallStreetBets hävdade att priset på silver “borde” handlas med cirka 1 000 dollar per uns istället för sina nuvarande nivåer på 25 dollar mitt i planerna att tillföra Wall Street-banker mer smärta med påståenden om att många är korta av ädelmetallen.

Den mest manipulerade marknaden på jorden

“Silvermetallmarknaden är en av de mest manipulerade på jorden”, säger Reddit-inlägget. ”Varje short squeeze i silverpappersshorts skulle vara episkt. Begär fysisk leverans av silver om du kan. Tänk på vinsterna. Om du inte bryr dig om vinsterna, tänk på de banker som JP Morgan som du skulle förstöra på vägen”.

Det verkar som om försök att ta en corner på marknaden har fungerat på kort sikt med tanke på att silver-ETP:er steg med cirka 9 procent på måndagen, men ädelmetallen har sjunkit 4,5 procent vid mitten av morgonen i dag (2 februari).

Silver-ETP:er är fysiska strategier, vilket innebär att de måste köpa silvertackor när inflödet stiger. Detta leder till att silver tas bort från den globala fysiska marknaden som i sin tur driver upp priserna.

Man tror att WallStreetBets-forumet har cirka 1,4 miljarder dollar köpkraft som markerar den potential som handlarna har att flytta tillgångspriser. Även om exponeringen för GameStop var ganska minimal för europeiska ETF-investerare, kan samma sak inte sägas för silvermarknaden.

Cirka 5 miljarder US-dollar tillgångar är bundna över sju silver-ETP i Europa från WisdomTree, DWS, BlackRock och Invesco, den största är $ 2,9 miljarder WisdomTree Physical Silver ETC (PHAG) som kan handlas hos Skilling.

Ett mål på 1 000 dollar per ounce, 40 gånger pengarna

Medan 1 000 dollar per uns verkligen är ett kursmål som ligger väldigt långt bort, har analytiker på Wall Street varit positiva om utsikterna för silver.

Enligt analytiker på Goldman Sachs är silver företagets favorit bland ädelmetallerna mitt i en återhämtning av global industriproduktion och få fart på solenergi, varav silver är en nyckelkomponent med tanke på dess mycket ledande egenskaper.

Jeffrey Currie, global chef för råvaruforskning vid Goldman Sachs, tillade: “Silver är fortfarande vår föredragna ädelmetall eftersom det drar nytta av både förminskningstema och grön energi ledd industriell återhämtning.

Även på vår sida Atlanten har intresset för silver varit högt. I Europa sker större delen av börshandeln med silver på London Bullion Market, och inte på London Metal Exchange som de flesta tror. Handeln har sitt ursprung när Moses Mocatta och East India Company, började leverera guld tillsammans mot slutet av 1600-talet.

I början av veckan såg vi hur volymerna på denna marknad översteg en miljard troy ounce silver på en enda dag. Detta är en betydande mängd, men faktum är att det är mindre än de 1,015 miljarder troy ounce som omsattes den 4 juni 2019 på samma marknad. Silverpriset i London noterade en all time high i januari 1980 när bröderna Hunt försökte ta över silvermarknaden. Priset på silver nådde då 49,45 USD per troy ounce.
Silver tackor
Värdet på det silver som finns i Londons valv uppgick i slutet av december 2020 till 33 608 ton, vilket ökar mer än andra råvaror.

Handeln med fysiskt silver

Handeln med fysiskt silver, som i vanliga fall inte är lika betydande som den i silver, har nu fått problem. Många gillar dock silverhandel med CFD’er istället, då man kan använda hävstång och behöver stoppa in mindre för en betydande exponering. Men eftersom det finns hävstång så ökar dock också risken, då det kan gå åt båda hållen.

Flera av de ädelmetallhandlare som vi har pratat med säger att de inte accepterar nya ordrar om de inte kan hedga sig på börsen. Observera att i Sverige är köp av fysiskt silver, till skillnad från fysiskt guld, belagt med en mervärdesskatt på 25 procent. Denna skatt är inte möjlig att göra avdrag för vid försäljning. För den som önskar ta en position i fysiskt silver avråder vi definitivt från köp på Tradera och andra marknadsplatser. Istället är en betrodd firma utanför Sverige att föredra. Ett av de företag som vi varit i kontakt med är BullionVault som är stora på guld, men även erbjuder handel i ädelmetaller som silver, palladium och platina.

Köper du certifikat tänk då på att du tar en betydande motpartrisk så läs på för att vara säker på att de certifikat du köper verkligen är uppbackade av fysiskt silver och inte bara ett löfte.

Världen och oljan: De största kända oljereserverna

Inlägget publicerades 2021-01-15 18:33:59

Olja: Ett fartyg på Nordsjön
oljan har återigen kommit att visa styrka och handlas nu till ett pris som överstiger vad denna råvara handlades till innan Coronapanemin bröt ut. Häng med nedan för att se vilka länder som har störst oljereserver just nu, samt Läs resten av inlägget

Fem sätt att tjäna pengar på att handla med olja

Inlägget publicerades 2020-11-23 19:11:00

Olja Nordsjön - fartyg och en lina
Om investerare är angelägna om att få ut det mesta av att handla med olja, måste de vara medvetna om utbuds- och efterfrågesidan.

Råolja har ofta beskrivits över hela världen som svart guld och med rätta. Bland alla råvaror som ädelmetaller, jordbruksråvaror, Läs resten av inlägget

En introduktion till handel med ädelmetaller

Inlägget publicerades 2020-10-01 22:28:29

Ett guldblock
Guld och silver har erkänts som värdefulla metaller och har varit eftertraktade under lång tid. Än idag har ädelmetaller sin plats i en smart investerares portfölj. Men vilken ädelmetall är bäst för investeringsändamål? Och varför är de så volatila? Läs resten av inlägget

Olja: Hur påverkar det låga priset världens ekonomi?

Inlägget publicerades 2020-04-23 19:31:29

Olja och corona

Sett till alla de faktorer som bär en inverkan på den globala ekonomin, är kanske oljepriset det som väger tyngst och som i störst utsträckning styr och ställer bland världens finanser. Det är väl trots allt inte för intet som oljepriset eller handel med olja brukar kallas för en termometer på världsekonomin. Transportbranschen vilar i princip på oljans existens och påverkas i stor utsträckning när priset går upp eller ned, samtidigt som olja också är en absolut förutsättning för såväl många industrier och produktframställningar – som för energiförsörjning världen över.
Läs resten av inlägget

Hur mycket kan oljan falla?

Inlägget publicerades 2020-03-20 15:49:35

Oljerigg i Mellanöstern
Efter X antal ordentligt dystra veckor på världens börser, ser vinden ut att ha vänt för såväl Brent-oljan som WTI-oljan – om än för tillfället åtminstone. Kurserna har pekat uppåt sedan ett par dagar tillbaka och några procentenheter av det värde som försvann i förra veckans kraftiga prisras har åter hämtats upp. Marknaden är emellertid långt ifrån stabil och många analytiker menar att ett nytt tapp förmodligen är att vänta – i synnerhet då situationen med Coronaviruset fortfarande är långt ifrån under kontroll. Vidare varnas det för att botten ännu inte är nådd, trots de senaste veckornas rekordlåga värderingar, och somliga spår t o m att priset kan sjunka hela vägen ned i botten till en nollnivå – eller ännu lägre. Det är en utmärkt period för att handla råvaru CFD hos en proffsig sajt som Skilling!

Kan oljebolag verkligen tvingas sälja till negativa marknadsvärden?

Konsekvenserna om de globala oljepriserna når ett nollvärde – eller ett negativt värde som det “flummas om” på Dagens Industri – skulle ha blivit helt förödande för stora delar av världens ekonomi och alla stora oljebolag, som hade fått sparka miljontals människor. Läs resten av inlägget

Råvaror: Så kan du blanka olja med Skilling

Inlägget publicerades 2020-03-10 16:39:52

Oljerigg i saudi arabien
En flitig läsare kanske har lagt märke till att vi vid det här laget har skrivit både en och flera artiklar och en recension om den skandinaviska handelsplattformen Skilling – helt enkelt för att det enligt oss är en riktigt bra och kvalificerad sajt med mycket att erbjuda för traders inom såväl forexvalutor och krypto, som aktier, råvaror och andra finansiella tillgångar. Och på tal om råvaror – så har råvarumäklaren Skilling ett absolut fullgott utbud av råvaror i allmänhet, och kanske oljepar i synnerhet. Sajten erbjuder möjlighet att handla oljepar genom CFD’er, med proffsiga och riktigt vassa analysverktyg och snäva spreads. Läs resten av inlägget

Priset på guld upp – XAU återetablerar sin briljans

Inlägget publicerades 2019-06-30 18:40:22

Guld (XAU) har nått det högsta priset sedan maj 2013. Den 20e maj stod priset på 1278.2331 dollar. Den 25e juni nådde 1437.5336 USD. Sedan dess har guldet tappat en liten smula, men juni har sett den största och brantaste prisökningen för en månad sedan januari 2016. Läs resten av inlägget