Olja: Hur påverkar det låga priset världens ekonomi?

Inlägget publicerades 2020-04-23 19:31:29

Olja och corona

Sett till alla de faktorer som bär en inverkan på den globala ekonomin, är kanske oljepriset det som väger tyngst och som i störst utsträckning styr och ställer bland världens finanser. Det är väl trots allt inte för intet som oljepriset eller handel med olja brukar kallas för en termometer på världsekonomin. Transportbranschen vilar i princip på oljans existens och påverkas i stor utsträckning när priset går upp eller ned, samtidigt som olja också är en absolut förutsättning för såväl många industrier och produktframställningar – som för energiförsörjning världen över. Sedan årsskiftet har oljekurserna fluktuerat ganska kraftigt och för en dryg månad sedan skedde ett prisras av historiska mått, då OPEC valde att bemöta den avsevärt minskade efterfrågan med att mer eller mindre dränka världen i en störtflod av olja, främst som svar på Rysslands aviga inställning till hur man skulle hantera Corona-pandemins inverkan på oljeefterfrågan.

Höga råoljepriser skapar kännbara ringar på vattnet för såväl många direkt eller indirekt berörda branscher som för världsekonomin i stort, med bl a en pressad transportindustri som tvingas höja priser som i sin tur förstås har en betydande inverkan på både företag och privatpersoner beroende av just transporter. Även konsumenters köplust minskar i takt med att företag som på ett eller annat sätt drabbas av oljepriserna tvingas höja priserna för att inte slakta sin vinstmarginal fullständigt. De flesta av oss är ju nämligen sällan intresserade av att plötsligt betala mer, för exakt samma produkter.

Således kan låga crude oil-priser därför tyckas vara ett mer angenämt problem, åtminstone till viss del. Bränsle- och energikostnader dyker vilket innebär en lättad ekonomisk börda för många, i synnerhet i den mycket ansträngda situation vi befinner oss i nu p g a viruspandemin. Lägre priser på olja blir således en välkommen lindring för ekonomin på alla plan – kortsiktigt. På längre sikt riskerar de låga priserna emellertid också innebära att intresset för förnyelsebara energikällor såsom sol-, vind- och vattenkraft minskar, vilket i sin tur riskerar att industrier och andra aktörer i större utsträckning väljer fossila oljebränslen och således ökar sina utsläpp. Med lägre billigare bränsle minskar också det viktiga incitamentet för enskilda individer att gå över till mer miljövänliga fordon t ex, eftersom det inte bara är miljöaspekten utan också just dyr bensin och diesel som de facto är en stor bidragande orsak när folk väljer elbilar eller hybrider. Billig olja är alltså en miljöfråga som förr eller senare oundvikligen blir mycket kostsam ur flera hänseenden.

Oljeborrning
Vilka tar mest stryk av låga oljepriser?

Förutom miljön är förstås oljebolagen de som blöder allra mest när priset på det svarta guldet dippar. Intäkterna störtdyker, vinstmarginaler pressas i botten och tillfällen uppstår då kostnaderna för förvaring av upptagen olja med råge överstiger det kapital den sjunkande försäljningen bringar in. Allra mest drabbade är de amerikanska oljeproducenterna, som bara häromdagen fick erfara hur WTI-oljan sjönk till en historiskt låg nivå då den under en kort tid t o m låg och skvalpade under nollan i värde. USA är också mer sårbara för extrem volatilitet av detta slag då skifferoljan dras med farligt höga produktionskostnader samt att de statliga kassakistorna inte är i närheten av lika välfyllda som konkurrenternas – främst Saudiarabien och Ryssland. Saudiernas OPEC-kartell och Ryssland har helt enkelt medel nog att klara av riktigt låga intäkter under en tid, men USA – nej, inte riktigt. Att USA’s ekonomi vidare spelar en betydande roll för världsekonomin i stort är ingen hemlighet, varför en av sjunkande oljepriser hårt ansträngd amerikansk ekonomi så småningom kan spilla över på övriga länder också.

Risk för skenande priser i framtiden

Även om pågående situation – sett till såväl priskriget om oljan som världsläget i stort – får anses vara extraordinär och något vi i modern tid inte har erfarit tidigare, är kraftig volatilitet på oljemarknaden egentligen inte något främmande. Svängningar förekommer, och kommer att fortsätta förekomma. Vad som däremot är nytt, är den överhängande risken att amerikansk oljeproduktion kan komma att helt gå omkull ifall man inte lyckas hitta en gemensam grund tillsammans med Ryssland och Saudiarabien – i syfte att få upp priserna. USA har på senare år seglat upp som en av världens största oljeproducenter, varför ett mer eller mindre komplett bortfall av amerikansk olja skulle kunna orsaka en tillgångskris med skenande priser när pandemin är över och efterfrågan återigen ökar.

Läge för investeringar?

I samband oljans dramatiska prisdump har intresset för att investera i denna omtvistade råvara ökat rejält de senaste veckorna. Somliga är fortsatt rädda och drar sig för att placera några pengar alls på börsen så länge läget är som det är, men andra ser de låga priserna som en realisation och en given möjlighet att komma in på oljemarknaden till ett lägre pris. Att oljekurserna fortsatt skulle ligga så här lågt under lång tid framöver, eller att producenter i någon större utsträckning skulle tvingas betala för att bli av med oljan får trots allt ses som en osannolik utveckling – priset på såväl WTI-olja som Brent-olja kommer av allt att döma åter stiga förr eller senare. Vill du satsa på olja, kan du hos den skandinaviska råvaru- och valutamäklaren Skilling idag handla WTI-olja för 19,11 USD per fat och Brent-olja för 25,71 USD per fat, det enda du behöver göra att registrera dig för ett konto här – om du inte redan har ett förstås. Skilling erbjuder förstklassig trading med råvaror och möjlighet att handla olja med upp till 10x hävstång, till förmånliga villkor och på en riktigt proffsig och vass plattform.

Avslutningsvis kan vi alltså konstatera att ett lågt oljepris för med sig såväl fördelar men nackdelar för världsekonomin, och medan somliga branscher och aktörer gynnas – blir andra lidande. Klart är åtminstone att nuläget får anses vara ett bra investeringsläge, antingen för att öka sitt redan befintliga innehav i olja – eller för att ta första steget in på marknaden.

Hur mycket kan oljan falla?

Inlägget publicerades 2020-03-20 15:49:35

Oljerigg i Mellanöstern
Efter X antal ordentligt dystra veckor på världens börser, ser vinden ut att ha vänt för såväl Brent-oljan som WTI-oljan – om än för tillfället åtminstone. Kurserna har pekat uppåt sedan ett par dagar tillbaka och några procentenheter av det värde som försvann i förra veckans kraftiga prisras har åter hämtats upp. Marknaden är emellertid långt ifrån stabil och många analytiker menar att ett nytt tapp förmodligen är att vänta – i synnerhet då situationen med Coronaviruset fortfarande är långt ifrån under kontroll. Vidare varnas det för att botten ännu inte är nådd, trots de senaste veckornas rekordlåga värderingar, och somliga spår t o m att priset kan sjunka hela vägen ned i botten till en nollnivå – eller ännu lägre. Det är en utmärkt period för att handla råvaror hos en proffsig sajt som Skilling!

Kan oljebolag verkligen tvingas sälja till negativa marknadsvärden?

Konsekvenserna om de globala oljepriserna når ett nollvärde – eller ett negativt värde som det “flummas om” på Dagens Industri – skulle ha blivit helt förödande för stora delar av världens ekonomi och alla stora oljebolag, som hade fått sparka miljontals människor. Läs resten av inlägget

Råvaror: Så kan du blanka olja med Skilling

Inlägget publicerades 2020-03-10 16:39:52

Oljerigg i saudi arabien
En flitig läsare kanske har lagt märke till att vi vid det här laget har skrivit både en och flera artiklar och en recension om den skandinaviska handelsplattformen Skilling – helt enkelt för att det enligt oss är en riktigt bra och kvalificerad sajt med mycket att erbjuda för traders inom såväl forexvalutor och krypto, som aktier, råvaror och andra finansiella tillgångar. Och på tal om råvaror – så har råvarumäklaren Skilling ett absolut fullgott utbud av råvaror i allmänhet, och kanske oljepar i synnerhet. Sajten erbjuder möjlighet att handla oljepar genom CFD’er, med proffsiga och riktigt vassa analysverktyg och snäva spreads. Läs resten av inlägget

Priset på guld upp – XAU återetablerar sin briljans

Inlägget publicerades 2019-06-30 18:40:22

Guld (XAU) har nått det högsta priset sedan maj 2013. Den 20e maj stod priset på 1278.2331 dollar. Den 25e juni nådde 1437.5336 USD. Sedan dess har guldet tappat en liten smula, men juni har sett den största och brantaste prisökningen för en månad sedan januari 2016. Läs resten av inlägget

Inget dagsdrickande för råvarumäklare

Inlägget publicerades 2019-06-17 21:50:10

LME inför ett förbud mot dagsdrickande för samtliga bolagets samtliga 120 tradare. Detta efter rykten från självaste Nigel Farage, nuvarande brittisk politiker och f.d. tradare på LME. Läs resten av inlägget

Guldet stiger i värde – Sällsynta jordartsmetaller en kugge i handelskriget

Inlägget publicerades 2019-06-01 23:44:23

Det långdragna handelskriget skapar konsekvenser för hela världen. Kina har indikerat att de kan begränsa exporterna av sällsynta jordartsmetaller till USA som en eskalering av de misslyckade förhandlingarna gällande handelsavtalet mellan världens två största ekonomier. Läs resten av inlägget

Skilling ändrar reglerna för aktie- och råvaruhandel

Inlägget publicerades 2019-05-22 19:29:07

Skilling är en ny broker som lanserades på marknaden 2019. Mäklaren erbjuder handel med de många av de största och vanligaste råvarorna till rättvisa spreads. Bolaget som ligger bakom skapandet av Skilling hade en tydlig målsättning – att skapa marknadens enklaste tjänst. Läs resten av inlägget

Guldet stabilt trots ny geopolitisk storm

Inlägget publicerades 2019-05-07 18:32:54

Tjurarna för “Safe-Haven”-investeringen Guld är förvånade över att priset på guld inte har fått en bättre grund att stå på trots nya geopolitiska utvecklingar. Nya utvecklingar i Handelskriget i Stilla Havet har gett världens finansiella marknader en törn intresset för Guld verkar svalt. Priset på Guld verkar svalt med Juni-futures nere på 1.1 USD och ett ounce stabilt på 1 280.30 USD. Läs resten av inlägget

Oroligheter om efterfrågan av Olja

Inlägget publicerades 2019-04-03 07:37:33

Redan i slutet av 2018 rapporterade OPEC att världens efterfråga av råolja kommer minska under 2019. I slutet av det tredje kvartalet förra året beslutade organisationen att dra ner på produktionen för att hålla marknaden balanserad.
Den 2a april träffade priset för Olja (Brent) årets högsta punkt och OPEC rapporterar organisationens totala produktion. Tillgången till organisationens olja mötte den lägsta punkten på de senaste fyra åren. Aldrig har det varit bättre möjligheter att handla med olja, är slutsatserna från Råvaror.se Läs resten av inlägget

Guld i fokus när 8 Ton försvinner från Venezuela

Inlägget publicerades 2019-02-28 14:10:48

Reuters meddelar att åtminstone 8 ton Guld (XAU) har “förts” bort från Venezuelas centralbank under slutet av februari. En medlem i oppositionen och tre andra statligt anställda berättar att President Nicolas Maduro tydligt blir allt mer desperat att få fram hårdvaluta. Signalerna blir fler och fler att landet inte kan hantera USAs sanktioner. Läs resten av inlägget

Ädelmetaller upp under geopolitisk oro

Inlägget publicerades 2019-01-31 06:43:00

Guld och andra ädelmetaller ser positiva prisrörelser i en tid som är fylld av politisk oro. Handelskrig, Brexit, en nedstängd (numera delvis nedstängd) regering i USA samt en avsaktande ekonomi runt hela världen. Dessa är några av orosmolnen på en himmel som mörknar allt mer.
Läs resten av inlägget

Priset för Silver 2019

Inlägget publicerades 2018-12-28 20:50:23

Strax efter jul, på onsdag den 26, återhämtade sig priset på Silver en aning och steg ovanför 15 dollars-strecket. Just 15 USD är en viktig psykologisk gräns, men även en viktigt strukturell gräns. Silver har inte riktigt lyckats göra det som Guldet har gjort nyligen, nämligen lyckats stiga från en lägre punkt än “normalt”. Läs resten av inlägget

Projektion för priset på koppar under 2019

Inlägget publicerades 2018-11-28 15:03:49

2017 var ett bra år för Koppar. 2018 har varit raka motsatsen. Vi undrar hur det kommer se ut nästa år. Därför gör vi en en kontroll och ser vad det är som faktiskt har hänt under året som gått. Med hjälp av fakta har experter inom kopparhandel också gjort en prognos för nästa år. Priset på koppar 2019.
Läs resten av inlägget

Nya sanktioner på Iran, och JP Morgans nya Guld Krypto

Inlägget publicerades 2018-10-31 17:17:46

Den 4e november träder nya sanktioner i kraft som är tänkt limitera Irans oljeexporter, och denna gång verkar Asien vara involverade. Vad kommer det få för konsekvenser på priset på olja?

Den amerikanska storbanken JP Morgan har tagit beslutet att en kovändning gällande användandet av blockchain. Det är en enorm händelse för kryptovalutor, men även för Guldet. Banken tänker nämligen försöka förena sina investeringar i Guld (XAU) med blockchain.
Läs resten av inlägget

Oljans Kalla Krig?

Inlägget publicerades 2018-10-02 13:54:43

Den Islamiska Republiken Iran har världens fjärde största oljereserv. De sitter på cirka 10% av världens reserver, och 13% av OPECs reserver, och det uppskattas att det rör sig om totalt 157 miljarder tunnor.
Läs resten av inlägget