Världen och oljan: De största kända oljereserverna

Inlägget publicerades 2021-01-15 18:33:59

Olja: Ett fartyg på Nordsjön
oljan har återigen kommit att visa styrka och handlas nu till ett pris som överstiger vad denna råvara handlades till innan Coronapanemin bröt ut. Häng med nedan för att se vilka länder som har störst oljereserver just nu, samt länder som Saudiarabien och Ryssland som leder listan över de största producenterna idag. Denna är en rejäl uppdatering utav datan över de 19 största oljereserverna 2009.

Vilka länder har mest olja?

Tabellen nedan är lång, men den omfattar de länder med oljereserver. Efter denna tabell går vi vidare och titta mer på hur oljan förekommer i världen, och vart denna finns.

# Land Oljereserver fat Marknadsandel
1 Venezuela 299,953,000,000 18.2%
2 Saudiarabien 266,578,000,000 16.2%
3 Kanada 170,863,000,000 10.4%
4 Iran 157,530,000,000 9.5%
5 Irak 143,069,000,000 8.7%
6 Kuwait 101,500,000,000 6.1%
7 Förenade Arabemiraten 97,800,000,000 5.9%
8 Ryssland 80,000,000,000 4.8%
9 Lybien 48,363,000,000 2.9%
10 Nigeria 37,070,000,000 2.2%
11 USA 35,230,000,000 2.1%
12 Kazakhstan 30,000,000,000 1.8%
13 Qatar 25,244,000,000 1.5%
14 Kina 25,132,122,000 1.5%
15 Brasilien 16,184,100,000 1.0%
16 Algeriet 12,200,000,000 0.7%
17 Mexiko 9,711,000,000 0.59%
18 Angola 8,423,000,000 0.51%
19 Ecuador 8,273,000,000 0.50%
20 Azerbaijan 7,000,000,000 0.42%
21 Oman 5,306,000,000 0.32%
22 Norge 5,138,767,000 0.31%
23 Sudan 5,000,000,000 0.30%
24 Indien 4,728,790,000 0.29%
25 Vietnam 4,400,000,000 0.27%
26 Egypten 4,400,000,000 0.27%
27 Indonesien 3,692,500,000 0.22%
28 Malaysia 3,600,000,000 0.22%
29 Yemen 3,000,000,000 0.18%
30 United Kingdom 2,754,685,000 0.17%
31 Syrien 2,500,000,000 0.15%
32 Uganda 2,500,000,000 0.15%
33 Argentina 2,379,702,000 0.14%
34 Colombia 2,308,000,000 0.14%
35 Gabon 2,000,000,000 0.12%
36 Kongo 1,600,000,000 0.10%
37 Tchad 1,500,000,000 0.09%
38 Australien 1,193,000,000 0.07%
39 Brunei 1,100,000,000 0.07%
40 Equatorial Guinea 1,100,000,000 0.07%
41 Trinidad and Tobago 728,300,000 0.044%
42 Peru 682,681,000 0.041%
43 Ghana 660,000,000 0.040%
44 Turkmenistan 600,000,000 0.036%
45 Rumänien 600,000,000 0.036%
46 Uzbekistan 594,000,000 0.036%
47 Italien 579,232,000 0.035%
48 Danmark 551,000,000 0.033%
49 Tunisien 425,000,000 0.026%
50 Thailand 404,890,000 0.025%
51 Ukraina 395,000,000 0.024%
52 Pakistan 353,500,000 0.021%
53 Turkiet 312,000,000 0.019%
54 Bolivia 211,450,000 0.013%
55 Kamerun 200,000,000 0.012%
56 Vitryssland 198,000,000 0.012%
57 Papua New Guinea 180,249,000 0.011%
58 DR Kongo 180,000,000 0.011%
59 Albanien 168,332,000 0.010%
60 Chile 150,000,000 0.009%
61 Niger 150,000,000 0.009%
62 Spanien 150,000,000 0.009%
63 Holland 140,892,000 0.009%
64 Filippinerna 138,500,000 0.008%
65 Polen 137,752,000 0.008%
66 Tyskland 132,480,000 0.008%
67 Bahrain 124,560,000 0.008%
68 Kuba 124,000,000 0.008%
69 Suriname 99,980,000 0.0061%
70 Côte d’Ivoire 100,000,000 0.006%
71 Guatemala 83,070,000 0.0050%
72 Frankrike 78,431,000 0.0048%
73 Serbien 77,500,000 0.0047%
74 Kroatien 71,000,000 0.0043%
75 New Zealand 64,100,000 0.0039%
76 Myanmar 50,000,000 0.0030%
77 Österrike 45,400,000 0.0028%
78 Japan 44,115,000 0.0027%
79 Kyrgyzstan 40,000,000 0.0024%
80 Georgien 35,000,000 0.0021%
81 Ungern 28,600,000 0.0017%
82 Bangladesh 28,000,000 0.0017%
83 Mauritania 20,000,000 0.0012%
84 Bulgarien 15,000,000 0.0009%
85 Tjeckien 15,000,000 0.0009%
86 Sydafrika 15,000,000 0.0009%
87 Israel 13,953,000 0.0008%
88 Litauen 12,000,000 0.0007%
89 Tajikistan 12,000,000 0.0007%
90 Grekland 10,000,000 0.0006%
91 Slovakien 9,000,000 0.0005%
92 Benin 8,000,000 0.0005%
93 Belize 6,700,000 0.0004%
94 Taiwan 2,380,000 0.0001%
95 Barbados 2,315,000 0.0001%
96 Jordanien 1,000,000 0.0001%
97 Marocko 684,000 0.0000%
98 Ethiopien 428,000 0.0000%

Källor: British Petroleum, U.S. Energy Information Administration (EIA), Statistical Review of World Energy.

Topp tio länder med världens största oljereserver, från Venezuela till Irak

Här tittar vi på länder runt om i världen med de största beprövade oljereserverna, med länder som Venezuela och Saudiarabien som toppar listan.

Sedan framväxten av oljeindustrin i mitten av 1800-talet har energikällan erbjudit en riklig kraftförsörjning, utlöst krig och omformat geopolitiken med olika länder som tävlar om att kontrollera de största kända reserverna.

Oljan har använts som bränsle för vår transport, för att generera elektricitet för att tända våra hem, driva fabriker och maskiner, som råvara för gödsel och en ingrediens för att producera plast som används över hela världen.

Enligt BP Statistical Review of World Energy 2020 uppmättes världens totala bevisade oljereserver till mer än 1,73 biljoner fat vid slutet av 2019. Mer än 95 miljoner fat per dag producerades globalt under 2019, med USA, Saudiarabien och Ryssland bland världens främsta oljeproducerande länder. Prova handla WTI olje-CFD’er genom Skilling här!

Här profilerar NS Energy de tio bästa länderna som är hem för de största kända reserverna.

1. Venezuela

Med 304 miljarder fat har Venezuela de största oljereserverna i något land i världen, med mer än 300 miljarder fat bevisade reserver. Det är en 17,5% andel av hela den globala tillgången, och 2011 överträffade landet Saudiarabien till den översta världslistan. Utvecklingen av dessa enorma reserver har dock tagit tillbaka på grund av politiska oroligheter och ekonomiska sanktioner under de senaste åren. Landet har också stora fyndigheter av oljesand, som de som finns i Kanada. På grund av sin viskösa natur kan Venezuelas Orinoco-tjärsand produceras med konventionella metoder.

2. Saudiarabien – 298 miljarder fat

Saudiarabien var hem för världens största bevisade oljereserver på flera decennier, men upptäckten av nya resurser i Venezuela under detta århundrade har återfört den till andra plats. I slutet av 2019 har Saudiarabien knappt 298 miljarder fat olja – en andel på 17,2% av den totala summan – med en betydande mängd koncentrerad till en handfull stora oljefält, inklusive det enorma Ghawar-fältet i östra delen av landet. , som är den största i världen.

Mycket av Saudiarabiens olja kontrolleras av kungarikets monarki, genom dess majoritetsägande av Saudiarabien Aramco som i december 2019 blev världens mest värdefulla företag efter att det noterades på Tadawul-börsen.

Landets reserver förväntas överstiga de i Venezuela i framtiden om det ökar sina prospekteringsaktiviteter.

3. Kanada – 170 miljarder fat

Med bevisade oljereserver på knappt 170 miljarder fat står Kanada på tredje plats med en andel på 9,8% av den globala resursen. Oljesandfyndigheter i provinsen Alberta står för cirka 97% av landets reserver. Provinsen har också en betydande del konventionella oljeresurser.

Kanada är en nettoexportör av råolja, med huvuddelen av försäljningen till USA, till vilken den är den största utländska leverantören. År 2019 exporterade landet 3,7 miljoner fat per dag till USA – 98% av dess totala export. Fem företag står för mer än hälften av Kanadas råoljeproduktion. De är: Suncor, Canadian Natural Resources, Imperial Oil, Husky och Cenovus.

4. Iran – 156 miljarder fat

Internationella sanktioner mot Iran på grund av dess kärntekniska verksamhet har tyngt landets energisektor och drabbat dess oljeproduktionskapacitet. Landet har bevisade oljereserver på 156 miljarder fat från och med 2019, vilket är 9% av världens andel.

Irans oljereserver förväntas räcka i nästan ett sekel om det fortsätter sin produktion till 2006-priser. Landet är också hem för världens näst största naturgasreserver – 32 biljoner kubikmeter, eller 16% av den totala summan – och delar ägandet av världens största gasfält – South Pars / North Dome – med närliggande Qatar.

5. Irak – 145 miljarder fat

Med oljereserver på 145 miljarder fat, en global andel på 8,4%, intar Iran femte plats på listan. Landets energisektor har drabbats av militär ockupation och civil oro under de senaste decennierna, och outforskade regioner i landet beräknas ha en potential för stora oupptäckta oljereserver. Ekonomiska sanktioner, militära konflikter och politiska omvälvningar har också orsakat utvecklingen av dess oljeinfrastruktur ett skada, vilket skadar dess förmåga att generera nationella intäkter från export.

Basra, Bagdad och Ramadi är de städer som innehar en stor del av landets reserver och enligt Världsbanken behöver Irak en årlig investering på 1 miljard dollar (760 miljoner pund) för att fortsätta sin nuvarande oljeproduktion.

6. Ryssland – 107 miljarder fat

Ryssland har drygt 107 miljarder fat bevisade oljereserver – 6,2% av den globala summan – med en stor del av dem i Sibirien. Produktionen sjönk efter Sovjetunionens kollaps men återhämtade sig senare på grund av privatisering av energiindustrin. År 2019 var Ryssland den tredje största oljeproducerande nationen, efter USA och Saudiarabien. Framtida prospekteringsaktiviteter förväntas öka Rysslands oljereserver i arktiska vatten.

7. Kuwait – 102 miljarder fat

Trots att det är ett litet land är Kuwait en betydande bidragsgivare till världens oljereserver, med knappt 102 miljarder fat och en andel på 5,9% av den globala summan. Mycket av dess beprövade resurser finns i Burganfältet nära Persiska viken, som är det näst största oljefältet i världen och det största sandstenoljefältet. Kuwait har producerat från fältet sedan 1938. Prova WTI eller Brent olja genom Skilling!

8. Förenade Arabemiraten – 98 miljarder fat

Förenade Arabemiraten (UAE) – en sammanslutning av sju emirat, bestående av Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah och Umm Al Quwain – har cirka 98 miljarder fat oljereserver. Det är en 5,6% andel av den totala summan. De övre och nedre Zakums oljefält som ligger cirka 84 km nordväst om Abu Dhabi står för en stor del av UAE:s bevisade oljereserver. Mer än 90% av UAE-reserverna innehas av Abu Dhabi, med Dubai och Sharjah nästa i rad. Råoljeprodukter är bland de mest värdefulla exportvarorna från federationen.

9. USA – 69 miljarder fat

Även om det nu är topp bland världens största oljeproducerande länder, ligger USA bara nionde på listan över länder med de största bevisade oljereserverna. Det är hem för knappt 69 miljarder fat – 4% av det totala antalet. Skifferfrackningsrevolutionen under det senaste decenniet har gett tillgång till nya okonventionella resurser och mer än fördubblat landets bevisade reserver sedan 2009. År 2019 kom cirka 69% av den totala amerikanska råoljeproduktionen från fem stater. De var Texas, North Dakota, New Mexico, Oklahoma och Colorado.

10. Libyen – 48 miljarder fat

Med oljereserver på 48 miljarder fat är Libyen hem för de största insättningarna i Afrika. Landet har 2,8% av världens bevisade resurser. Den libyska ekonomin är starkt beroende av export av olja och gas, med industrin som står för cirka 60% av BNP och de flesta av dess exportintäkter. I slutet av 2019 producerade Libyen mer än en miljon fat per dag, men ett inbördeskrig i landet, där oljeinfrastrukturen var riktad med blockader, minskade landets produktionskapacitet avsevärt under mycket av 2020. Många av landets oljefält ligger i Sirte-bassängen i östra landet, även om fälten El Sharara och El Feel i väster också är viktiga produktionsregioner. En stor del av regionen, där det finns potential att hitta nya oljereserver, är ännu outforskad.

Topplista över länder efter oljeproduktion

Detta är en lista över länder efter oljeproduktion, som sammanställts från US Energy Information Administration-databasen för kalenderåret 2019, där alla länder presenteras på en jämförbar bästa uppskattningsbasis.

Jämfört med kortfristiga uppgifter är helårssiffrorna mindre benägna att snedvrida från periodiska underhållsavstängningar och andra säsongscykler. Volymerna i tabellen representerar råolja och lease-kondensat, kolvätevätskorna som samlas upp vid eller nära brunnhuvudet. Volymerna i tabellen inkluderar inte biobränsle.

De inkluderar inte heller ökningen av vätskevolymer under oljeraffinering (“raffinaderivinst”) eller vätskor separerade från naturgas i gasbearbetningsanläggningar (naturgasvätskor). Enligt denna definition uppgick den totala världens oljeproduktion i genomsnitt 80 622 000 fat per dag. Cirka 68% kom från de tio bästa länderna och överlappande 44% kom från de fjorton nuvarande OPEC-medlemmarna, i tabellen nedan. På senare tid har de tre bästa producenterna varit (alfabetiskt) Iran, Saudiarabien och USA. Vart och ett av dessa länder upplevde stora produktionsminskningar vid olika tidpunkter tidigare, men sedan 2014 har alla tre producerat nära sina toppnivåer på 9 till 11 miljoner fat per dag.

Saudiarabien och Ryssland toppar också listan över oljeexportländer. Den månatliga amerikanska oljeproduktionen nådde 10,07 miljoner fat per dag i november 2017, den högsta månadsnivån för råoljeproduktion i USA: s historia. I maj 2019 blev landet en nettoexportör av olja och gas, första gången sedan 1953.

Definition: Denna post är den totala oljan som produceras i fat per dag (bbl / dag). Skillnaden mellan mängden olja som produceras och / eller importeras och mängden som konsumeras och / eller exporteras beror på att lagerförändringar, raffinaderivinster och andra komplicerande faktorer saknas.

Beskrivning: Kartan som visas här visar hur Oljeproduktion varierar efter land. Färgskuggan i landet motsvarar indikatorns storlek. Ju mörkare färgskärmen desto högre värde.

Källa: CIA World Factbook

Hur skiljer sig priserna mellan olika aktörer?
Notera att priserna du ser när du kommer till en landningssida för en råvarumäklare inte alltid stämmer med de faktiska priserna som du får som inloggad kund. Ofta är det en fördröjning av priserna innan du stoppat in riktiga pengar, så jämför inte två mäklare utan att ha ett stoppat in riktigt pengar där du har möjlighet att handla olja på riktigt, samma sekund. För övrigt så är det oftast väldigt lika priser mellan olika råvarumäklare där olja kan handlas på nätet. Vårt tips ifall du vill handla olja är Skilling, som är en svensk online trading sajt med BankID och licensiering från Cypern. Prova själv oljetrading med Skilling idag!

Riskvarning: Det bör dock noteras att priset för olja rör sig ovanligt snabbt och det är möjligt att det blir antingen stora vinster eller stora förluster. Så var försiktig och satsa inte mer än du har råd att förlora.

Fem sätt att tjäna pengar på att handla med olja

Inlägget publicerades 2020-11-23 19:11:00

Olja Nordsjön - fartyg och en lina
Om investerare är angelägna om att få ut det mesta av att handla med olja, måste de vara medvetna om utbuds- och efterfrågesidan.

Råolja har ofta beskrivits över hela världen som svart guld och med rätta. Bland alla råvaror som ädelmetaller, jordbruksråvaror, basmetaller etcetera är råolja den mest volatila och följaktligen mest lämpade för den dagliga handeln. Världsekonomin är starkt beroende av dess distribution, med ekosystemet fyllt med konkurrerande oljeproducerande länder och de som är beroende av dess import. Dessutom kan handel med råolja på råvarubörser vara en vinstgivande övning, eftersom det är motorn som driver ekonomisk tillväxt i såväl utvecklade som utvecklade ekonomier.

På aktiemarknadsfronten är det volatiliteten i priserna, likviditeten hos råolja som en råvara och de olika andra faktorer som bidrar till fluktuationerna, som sedan påverkar priset. Det är viktigt att förstå dessa faktorer för att veta vad man kan förvänta sig av handel med en råvara som råolja och tjäna pengar på den. Prova handla WTI olje-CFD’er genom Skilling här!

Här är några av sätten att tjäna pengar på handel med råolja:

1) Var aktiv i marknaden

Om investerare är angelägna om att få ut det mesta av att investera i råolja, måste de vara medvetna om utbud och efterfrågan. Produktionen vid råoljeanläggningar och efterfrågan på råvaran är starkt beroende av den globala ekonomiska produktionen och ländernas förmåga att köpa större kvantiteter.

Om det till exempel överförs, faller vanligtvis efterfrågan, vilket leder till att produktionsanläggningar stängs av och försäljning av oljefat sker till ett mycket lägre pris. Å andra sidan möjliggör stabila produktionstrender högre budgivning. Det är viktigt för investerare att hålla koll på denna utveckling dygnet runt.

2) Att ha en handelsstrategi på plats

Precis som när det gäller aktiemarknader eller fonder, har investeringar i terminskontrakt på råolja också tusentals experter vars uppgift det är att använda denna råvarumarknad som en säkring mot andra spekulativa marknader. Det här är människor som har fått kunskap om att läsa de geopolitiska scenarier som äger rum i världen varje dag och antyda deras inverkan på råpriser och deras handel.

Därför är det viktigt för privatpersoner att ha en strategi på plats som inte bara drivs av känslor, som i fallet med aktiemarknadsinvesteringar. Att ta hjälp av portföljförvaltare och marknadsrådgivare är inte ett dåligt alternativ, eftersom de hjälper dig att förstå det ekosystem som finns på energimarknaden.

Dessutom måste investerare försöka förstå konsekvenserna av globala socioekonomiska och politiska trender. Till exempel, om en krigsliknande situation uppstår i Mellanöstern, eller om oljeproducerande länder sprider sig över industrins hegemoni, kan det leda till en massiv höjning av priserna eller ett alltför stort utbud av oljefat.

3) Skillnad mellan olika typer av råolja

Det är viktigt att känna till skillnaden i handeln med Brent och West Texas Instrument (WTI) råolja. Den ena är en offshore-producerad olja, medan den senare produceras inlandet i USA genom fracking. Indien är importör av Brent råolja, och det finns andra länder som använder sig av WTI råolja.

När det gäller pris har den tidigare etablerade konvergensen mellan Brent och WTI börjat avvika sedan föregående decennium på grund av högre WTI-produktion och produktion jämfört med offshore Brent. Som investerare, om du är intresserad av att satsa på båda alternativen, är det nödvändigt att känna till deras individuella utvecklingar. Trading kan ske genom Capital!

4) Att läsa Kinas och Indiens ekonomiska situation rätt

Indien och Kina är en av de största importörerna och konsumenterna av råolja i världen och deras interna ekonomiska förhållanden får konsekvenser över hela världen.

En inbromsning i den inhemska ekonomin kan påverka råoljepriset på grund av minskad efterfrågan och överflödigt utbud. På samma sätt leder ett ekonomiskt välstånd i dessa länder till en högre konsumtion, vilket påverkar högre bilförsäljning, industriell användning av råolja och logistik- och försörjningskedjan. Därför är det viktigt att investerare håller reda på den inhemska utvecklingen i de råimporterande länder för att förstå hur det påverkar de globala energimarknaderna.

5) Förlita sig på trenderna hos institutionella investerare

I såväl Indien som i andra länder handlar i Indien eller någon annanstans, institutionella investerare, nationaliserade oljebolag, flygbolag etcetera med hundratals, i vissa fall tusentals fat råolja. Tanken är att i huvudsak använda den som en säkringsstrategi mot prissvängningar eller framtida prisökningar.

Fördelen för dessa stora investerare är att de inte skulle behöva lagra den stora mängden råolja vid sina egna anläggningar. Det fungerar mer som ett kvitto, där tiderna för prisstegring. Oljebolag kan uppfylla energibehovet i sina respektive befolkningar, utan att behöva betala extra pengar när priserna stiger. Genom att använda sig av säkringsstrategier kan vanliga investerare också förstå trenderna på marknaden.

Utöver detta samlar institutioner också in resurser för att göra sina egna upptäckter både på och utanför land. Att vara vaksam på globala scenarier kan investerare alltid tjäna bra med pengar på, och om de kombineras med expertråd kommer investerare att skaffa sig en överavkastning från energimarknaderna.

Vilka sajter är bäst för trading med olja?

Du kanske har sett vår topplista över de bästa råvarumäklarna? När det specifikt kommer till just olja, så har vi på Valutahandel några favoriter när det kommer till handel med olja.

Skilling: Det är sanslöst snabbt och smidigt att komma igång med den skandinaviskt grundade trading-sajten Skilling. Börja med ett riskfritt demokonto för att prova på. Sedan kan du handla brent CFD’er eller WTI-cfd’er med riktiga pengar när det är dags. För övrigt så finns det även naturgas CFD’er att handla hos Skilling.

Capital: Med ett extremt stort utbud av oljeprodukter, så är Capital en av våra favoriter. Du kan t. ex handla GUSH, ett index som baseras på oljeaktier i S&P med 3x hävstång. Andra spännande produkter förutom de vanliga olje-cfd’erna är Brent crude futures för varje månad fram till mars, 2021. Prova signa upp med Capital idag och upplev ett fantastiskt utbud och en väldigt användarvänlig plattform. Slutligen så kan även NS Broker rekommenderas, speciellt ifall du gillar handelsplattformen MetaTrader.

En introduktion till handel med ädelmetaller

Inlägget publicerades 2020-10-01 22:28:29

Ett guldblock
Guld och silver har erkänts som värdefulla metaller och har varit eftertraktade under lång tid. Än idag har ädelmetaller sin plats i en smart investerares portfölj. Men vilken ädelmetall är bäst för investeringsändamål? Och varför är de så volatila?

Det finns många sätt att köpa ädla metaller som guld, silver och platina. Så om du precis har börjat med ädelmetaller, läs vidare för att lära dig mer om hur de fungerar och hur du kan investera i dem.

  • Ädelmetaller kan vara en bra diversifiering av portföljen och säkra inflationen – men guld, kanske den mest kända av dessa metaller, är inte det enda alternativet som finns för investerare.
  • Silver, platina och palladium  är alla råvaror som kan läggas till din portfölj av ädelmetaller, och alla har sina egna unika risker och möjligheter.
  • Förutom att äga fysisk metall kan investerare få tillgång via derivatmarknaden, ETF: er, andra sorters fonder och aktier i gruvföretag.

Guld

Vi börjar med den mest kända av dem alla: trading med guld. Guld är unikt för sin hållbarhet (det rostar inte eller korroderar), smidbarhet och dess förmåga att leda både värme och elektricitet. Det har vissa industriella tillämpningar inom tandvård och elektronik, men vi känner det främst som en bas för smycken och som en form av valuta. Läs resten av inlägget

Olja: Hur påverkar det låga priset världens ekonomi?

Inlägget publicerades 2020-04-23 19:31:29

Olja och corona

Sett till alla de faktorer som bär en inverkan på den globala ekonomin, är kanske oljepriset det som väger tyngst och som i störst utsträckning styr och ställer bland världens finanser. Det är väl trots allt inte för intet som oljepriset eller handel med olja brukar kallas för en termometer på världsekonomin. Transportbranschen vilar i princip på oljans existens och påverkas i stor utsträckning när priset går upp eller ned, samtidigt som olja också är en absolut förutsättning för såväl många industrier och produktframställningar – som för energiförsörjning världen över.
Läs resten av inlägget

Hur mycket kan oljan falla?

Inlägget publicerades 2020-03-20 15:49:35

Oljerigg i Mellanöstern
Efter X antal ordentligt dystra veckor på världens börser, ser vinden ut att ha vänt för såväl Brent-oljan som WTI-oljan – om än för tillfället åtminstone. Kurserna har pekat uppåt sedan ett par dagar tillbaka och några procentenheter av det värde som försvann i förra veckans kraftiga prisras har åter hämtats upp. Marknaden är emellertid långt ifrån stabil och många analytiker menar att ett nytt tapp förmodligen är att vänta – i synnerhet då situationen med Coronaviruset fortfarande är långt ifrån under kontroll. Vidare varnas det för att botten ännu inte är nådd, trots de senaste veckornas rekordlåga värderingar, och somliga spår t o m att priset kan sjunka hela vägen ned i botten till en nollnivå – eller ännu lägre. Det är en utmärkt period för att handla råvaror hos en proffsig sajt som Skilling!

Kan oljebolag verkligen tvingas sälja till negativa marknadsvärden?

Konsekvenserna om de globala oljepriserna når ett nollvärde – eller ett negativt värde som det “flummas om” på Dagens Industri – skulle ha blivit helt förödande för stora delar av världens ekonomi och alla stora oljebolag, som hade fått sparka miljontals människor. Läs resten av inlägget

Råvaror: Så kan du blanka olja med Skilling

Inlägget publicerades 2020-03-10 16:39:52

Oljerigg i saudi arabien
En flitig läsare kanske har lagt märke till att vi vid det här laget har skrivit både en och flera artiklar och en recension om den skandinaviska handelsplattformen Skilling – helt enkelt för att det enligt oss är en riktigt bra och kvalificerad sajt med mycket att erbjuda för traders inom såväl forexvalutor och krypto, som aktier, råvaror och andra finansiella tillgångar. Och på tal om råvaror – så har råvarumäklaren Skilling ett absolut fullgott utbud av råvaror i allmänhet, och kanske oljepar i synnerhet. Sajten erbjuder möjlighet att handla oljepar genom CFD’er, med proffsiga och riktigt vassa analysverktyg och snäva spreads. Läs resten av inlägget

Priset på guld upp – XAU återetablerar sin briljans

Inlägget publicerades 2019-06-30 18:40:22

Guld (XAU) har nått det högsta priset sedan maj 2013. Den 20e maj stod priset på 1278.2331 dollar. Den 25e juni nådde 1437.5336 USD. Sedan dess har guldet tappat en liten smula, men juni har sett den största och brantaste prisökningen för en månad sedan januari 2016. Läs resten av inlägget

Inget dagsdrickande för råvarumäklare

Inlägget publicerades 2019-06-17 21:50:10

LME inför ett förbud mot dagsdrickande för samtliga bolagets samtliga 120 tradare. Detta efter rykten från självaste Nigel Farage, nuvarande brittisk politiker och f.d. tradare på LME. Läs resten av inlägget

Guldet stiger i värde – Sällsynta jordartsmetaller en kugge i handelskriget

Inlägget publicerades 2019-06-01 23:44:23

Det långdragna handelskriget skapar konsekvenser för hela världen. Kina har indikerat att de kan begränsa exporterna av sällsynta jordartsmetaller till USA som en eskalering av de misslyckade förhandlingarna gällande handelsavtalet mellan världens två största ekonomier. Läs resten av inlägget

Skilling ändrar reglerna för aktie- och råvaruhandel

Inlägget publicerades 2019-05-22 19:29:07

Skilling är en ny broker som lanserades på marknaden 2019. Mäklaren erbjuder handel med de många av de största och vanligaste råvarorna till rättvisa spreads. Bolaget som ligger bakom skapandet av Skilling hade en tydlig målsättning – att skapa marknadens enklaste tjänst. Läs resten av inlägget

Guldet stabilt trots ny geopolitisk storm

Inlägget publicerades 2019-05-07 18:32:54

Tjurarna för “Safe-Haven”-investeringen Guld är förvånade över att priset på guld inte har fått en bättre grund att stå på trots nya geopolitiska utvecklingar. Nya utvecklingar i Handelskriget i Stilla Havet har gett världens finansiella marknader en törn intresset för Guld verkar svalt. Priset på Guld verkar svalt med Juni-futures nere på 1.1 USD och ett ounce stabilt på 1 280.30 USD. Läs resten av inlägget

Oroligheter om efterfrågan av Olja

Inlägget publicerades 2019-04-03 07:37:33

Redan i slutet av 2018 rapporterade OPEC att världens efterfråga av råolja kommer minska under 2019. I slutet av det tredje kvartalet förra året beslutade organisationen att dra ner på produktionen för att hålla marknaden balanserad.
Den 2a april träffade priset för Olja (Brent) årets högsta punkt och OPEC rapporterar organisationens totala produktion. Tillgången till organisationens olja mötte den lägsta punkten på de senaste fyra åren. Aldrig har det varit bättre möjligheter att handla med olja, är slutsatserna från Råvaror.se Läs resten av inlägget

Guld i fokus när 8 Ton försvinner från Venezuela

Inlägget publicerades 2019-02-28 14:10:48

Reuters meddelar att åtminstone 8 ton Guld (XAU) har “förts” bort från Venezuelas centralbank under slutet av februari. En medlem i oppositionen och tre andra statligt anställda berättar att President Nicolas Maduro tydligt blir allt mer desperat att få fram hårdvaluta. Signalerna blir fler och fler att landet inte kan hantera USAs sanktioner. Läs resten av inlägget

Ädelmetaller upp under geopolitisk oro

Inlägget publicerades 2019-01-31 06:43:00

Guld och andra ädelmetaller ser positiva prisrörelser i en tid som är fylld av politisk oro. Handelskrig, Brexit, en nedstängd (numera delvis nedstängd) regering i USA samt en avsaktande ekonomi runt hela världen. Dessa är några av orosmolnen på en himmel som mörknar allt mer.
Läs resten av inlägget

Priset för Silver 2019

Inlägget publicerades 2018-12-28 20:50:23

Strax efter jul, på onsdag den 26, återhämtade sig priset på Silver en aning och steg ovanför 15 dollars-strecket. Just 15 USD är en viktig psykologisk gräns, men även en viktigt strukturell gräns. Silver har inte riktigt lyckats göra det som Guldet har gjort nyligen, nämligen lyckats stiga från en lägre punkt än “normalt”. Läs resten av inlägget