Nya sanktioner på Iran, och JP Morgans nya Guld Krypto

Inlägget publicerades 2018-10-31 17:17:46

Den 4e november träder nya sanktioner i kraft som är tänkt limitera Irans oljeexporter, och denna gång verkar Asien vara involverade. Vad kommer det få för konsekvenser på priset på olja?

Den amerikanska storbanken JP Morgan har tagit beslutet att en kovändning gällande användandet av blockchain. Det är en enorm händelse för kryptovalutor, men även för Guldet. Banken tänker nämligen försöka förena sina investeringar i Guld (XAU) med blockchain.

Guld och olja är ju de två som det handlas mest av. Dessa nyheter hoppas vi hjälper din fundamentala analys för råvaror.

USA sanktionerar Iran återigen

USA har beslutat att förstärka sanktionerna på Iran och deras exporter av råolja. Tidigare har det inte betytt speciellt mycket för priset på råolja, för Kina och Asien i stort har varit den största kunden. Men redan nu börjar Kina, Sydkorea, och Japan att kraftigt minska sina iranska oljeimporter.pris för råolja

Washington har gjort det väldigt tydligt för Teherans kunder att USA förväntar sig att handel med iransk olja ska upphöra. Till följd av dessa förväntningar har Irans oljeexpoter till Asien minskat dramatiskt och sjunkit till en 32 månaders lägsta nivå.

Framtiden för priset på olja har ändrats helt sedan sommaren. Då förväntades priset nå över 90 dollar innan årets slut, nu ser det ut som att vi mer mot 60 dollar. USAs sanktioner ihop med den fortsatt minskade produktionen i Venezuela är inte nog för att förvärra situationen. Det pågående handelskriget i Stilla Havet mellan USA och Kina har även gjort att förväntninarna har förändrats.

JP Morgan använder Quorum Blockchain för Guld

Genom att applicera blockchain till handel och hantering av Guld skapar vi flera fördelar för de som investerar i Guld.

Förvaring av Guld kommer fortsatt vara ett säkert förvaringsställe för de som har fysiska guldtackor. Men handeln av Guld kan göras många gånger enklare och bättre. Det finns framför allt tre fördelar:

  • Ägarskap och transaktioner är gjorda och noterade på ett öppet vis som inte går att editera.
  • Ägarskap kan enklare delas upp i mindre delar.
  • Guld kan köpas och säljas utan inblandning från någon tredje part.

Den sista biten är den som väcker flest frågor gällande säkerhet och legitimitet. Men personen som är ansvarig för projektet hos JP Morgan, Umar Farooq, säger att säkerheten ökar. Det blir möjligt att spåra guldet från gruvan till slutdestinationen, och om vi vet att det är en socialt ansvarig gruva blir folk villiga att betala lite mer.

Det finns redan ett gäng företag som har gjort det samma med Diamanthandeln. Där har försörjningskedjan blivit mer transparent och marknaden mer likvid.

Blockchain teknologin limiterar tillgången till information gällande transaktionen endast till de involverade parterna, köpare och säljare. JP Morgans blockchain nätverk kallas Quorum och det kan verkligen förändra saker för investerare på banken.

I juni tidigare i år provade Sydafrikas centralbank Quorum. De märkte att det gick att processa en hel dags transaktioner på bara två timmar.

Banker har generellt varit emot den nya teknologin, men fler och fler adopterar den nu. Att en så stor bank som JP Morgan drar nytta av blockchain kanske kan förändra marknaden.

Oljans Kalla Krig?

Inlägget publicerades 2018-10-02 13:54:43

Den Islamiska Republiken Iran har världens fjärde största oljereserv. De sitter på cirka 10% av världens reserver, och 13% av OPECs reserver, och det uppskattas att det rör sig om totalt 157 miljarder tunnor.

Trots det har Iran fått lida de senaste åren. Internationella sanktioner har straffat landet för att förhindra utvecklingen av kärnvapen och oljeproduktionen har saktats ner. Under 2015 nåddes en lösning och under 2016 kunde oljeproduktionen återupptas för fullt. Under 2017 ökade Irans export av olja med hela 70%.

Men sedan entrade Trump scenen. USAs President kallade lösningen för “det värsta avtalet i historien” och bröt sin del i det hela. Efter att USA drog sig ur Irans Kärnvapenavtal steg priset på råolja från cirka 50 USD till cirka 75 USD. Länder från EU bestämde sig för att inte följa exemplet, men det återstår att se vilka som faktiskt vågar gå emot beslutet från Washington.

Har sanktionerna ignorerats?

Under ett EU möte i Bulgarien beslutades att EU skulle dra nytta av en internationell lag från 1996, som ursprungligen skrevs för att ge lagligt stöd för europeiska företag att handla med Kuba. Det var under den Kubanska krisen och samma lagar skulle alltså träda i kraft även för EUs handel med Iran.pris för råolja

Men Iran kan vara opåverkade av detta. Nästan hälften av Iransk olja säljs till Kina, och mitt under det rådande handelskriget i stilla havet är det inte troligt att Kina slutar att importera Iransk olja.

Detta var alltså för några månader sedan, och nyligen har ett helt annat avtal skrivits som påverkade oljepriset.

Nytt NAFTA avtal

President Trump kunde stolt meddela att både Mexiko och Kanada har gått med på USAs nya krav för fri handel mellan de tre nordamerikanska nationerna. Det positiva är att de grundläggande pelarna från det föregående avtalet är intakt, ursprungsavtalet från 1994 har bara modifierats.

Det nya nordamerikanska handelsavtalet gjorde att priset på råolja WTI steg från lite över 70 dollar till 75 dollar.

Mitt under den globala situationen sågs alltså en glimma ljus. President Trump kan med andra ord inte bara bryta avtal, utan även skapa nya avtal som faktiskt gör skillnad. Det nya avtalet kommer skapa flera tusentals nya jobb i USA, och det lyfter även lite press på det rådande handelskriget.

NAFTA avtalet är värderat till 1.3 biljoner dollar värt i handel, något som är mycket välkommet för tillfället då vi blickar mot Kina.

För tillfället har USA skatter på cirka 250 triljoner dollar värt av Kinesiska varor, och har hotat med att beskatta cirka 250 triljoner till. Det är stora summor pengar och det har gått så långt att IMFs VD Christine Lagarde har utfärdat en ny varning om att handelskriget påverkar världens ekonomiska tillväxt.

Med det nya NAFTA avtalet på plats har USA ett lite bättre fotfäste än förut och kan logiskt trycka på lite mer mot Kina, även om det skulle vara ett dåligt alternativ för världens ekonomi.

Priset på olja är fortsatt i svängning.

Iransk olja och påverkan på världen

Inlägget publicerades 2018-08-27 21:17:39

Den Iranska Islamiska Republiken har världens fjärde största oljereserv, cirka 13% av den totala summan av OPEC. Det uppskattas att Iran håller håller cirka 157 miljarder tunnor råolja.

Under de senaste åren har dock Iran fått lida av sanktioner implementerade p.g.a deras kärnvapenprogram. Under 2015 nådde man ett avtal med USA som lyfte sanktionerna, men tidigt under 2016 ökade oljeproduktionen kraftigt och nådde under 2017 ofantliga 70% jämfört med året innan.

Vad innebär det?

Iran ignorerar Amerikanska sanktioner?

Nye President Trump har kallat Iran-dealen för den värsta dealen i historien, och avbröt avtalet som redan var signerat. Kort därefter steg priset på råolja från cirka $50 till närmare $75, allt medan europeiska nationer försökte bestämma sig för att gå med eller emot Trumps beslut.pris för råolja

Under ett EU-möte i Bulgarien 2018 försökte EU bestämma sig om de skulle kontra mot USA genom att vända sig mot en lag som Europeiska företag skapade 1996 när USA blockerade Cuba. Detta i ett försök att motverka de amerikanska sanktionerna mot Iran som även påverkade EU. Så EU vill importera Iransk olja, men frågan är om inte Iran väljer att vända sig än mer mot sina största importörer – Kina.

Kina importerar nästan hälften av all Iransk olja, och kommer fortsätta med detta. Men andra asiatiska länder, så som Sydkorea och Japan, kan mycket väl följa det Amerikanska exemplet.

En värld utan Iransk olja – någon måste vinna

USA producerar mer olja än någon tidigare, men de börjar verkligen tänja på sin maxkapacitet. Den Venezuelanska produktionen minskar dagligen och har nyligen nått en 30 årig lågpunkt på bara 1.5 miljoner tunnor per dag.

Om Iran och dess produktion raderas från marknaden kommer oljereserverna att sjunka med med mer än 2.5 miljoner tunnor per dag. En god anledning till att Trump har bett Saudiarabien att öka sin produktion med cirka 2 miljoner tunnor per dag. Tehran har varna Saudierna att göra just detta genom att hota med att dra sig ur OPEC ländernas avtal.

Irans oljeminister skrev ett öppet brev där han sa att: En ökning av produktionen från en medlemsstat, som räcker utöver det som är överenskommet av OPEC, är en direkt avvikelse från avtalet. Det återstår att se vad Washington kommer att göra åt detta.

Utan att behöva nämna spänningarna mellan Iran och USA ser vi att oljemarknaden är skakad. Syrien, Jemen, Venezuela, och Libyen har alla påverkat världens oljereserver. De geopolitiska faktorerna har skapat oljepriser som är långt högre än årets start. Att försöka argumentera för att exklusionen av den Iranska oljan skulle gynna skulle balansera världens reserver är felaktigt, det skulle endast gynna en enda aktör i det längre loppet.

Det är inte konsumenterna som kommer gynnas, vi som har sett hur varenda tunna blir dyrare och dyrare under de senaste månaderna. Men det kommer att gynna Donald Trump och Republikanerna när det kommer till delårsundersökningen i november. Saudiarabien vinner stort på detta då deras historiska rival Iran blir allt svagare medan priset på råolja fortsätter att stiga.

Koppar på väg ner, medan olja på väg upp?

Inlägget publicerades 2018-07-30 22:21:33

En svagare Yuan kan hjälpa förklara varför priset på koppar sjunker

Priset på koppar är nära förknippat med den globala ekonomiska framtidsutsikten. Om allting jämförs under balanserade förutsättningar så tenderar priset på koppar att korrelera med positiva prognoser. Om priset på koppar sjunker drastiskt, så som det har gjort nyligen, handlar det allt som oftast om förändringar i världsekonomin.

Marknaden påverkas av handelskriget mellan USA och Kina, och allteftersom priset på Yuan har sjunkit på sistone har även priset på koppar sjunkit.

Sedan början av juni har priset på CNH och koppar sett väldigt lika ut. Lägg till det faktum att Kina är i en av världens ledande tillverkare och har således ett stort behov av bland annat koppar, så ser vi även en fortsatt stark korrelering mellan CNH och koppar.

Överbelastad olja

Medan priset på koppar verkar fortsätta att sjunka kan vi rapportera att framtidsutsikterna för olja ser goda ut. Trots att priset på Olja har sjunkit nästan 7% under juli, ser det ut som att priset kan komma att stiga till mer än 100 dollar innan året är slut.

Tillgång och efterfrågan ligger väldigt tätt. OECD säger att den globala efterfrågan kommer ligga runt 99.1 miljoner tunnor per dag mot slutet av 2018, men den globala produktionen står kvar på 98.8 miljoner tunnor per dag.pris för råolja

Mycket tack vare att Venezuela har misslyckats fatalt, samt Irans tvister med USA, ser vi en oljemarknad under press. Men trots det säger vissa experter att priset kan stiga till 120 dollar, mycket beroende på att tillgången verkar komma att bli lägre än efterfrågan. Olja ser ut att bli lite av en raritét, det kan visa sig mycket lönsamt att investera i olja på längre sikt.

OPEC länderna kom nyligen fram till en överenskommelse om att öka produktionen av olja för att motbalansera den ekonomiska krisen i Venezuela, rådande oroligheter i Libyen, och sanktionerna som satts på Iran. Denna överenskommelse trädde i kraft i juni, och trots det sjönk inte priset på råolja, utan det nådde en av de högsta punkterna på länge då den steg till 74.15 USD den 29e juni.

IEA förutspår att den globala konsumtionen av olja kommer stiga till över 100 miljoner tunnor per dag under 2019. En efterfrågan som inte kan matchas av produktionen. Det innebär att den globala oljereserven, det lager som OPECs medlemsländer konstant har tillgängligt, kommer sjunka till historiskt låga nivåer. Detta är precis vad som har hänt tidigare då priset på olja har stigit till trippla siffror.

Av just dessa anledningar spekuleras det i att priset för olja kan stiga till mer än 100 USD innan årets slut.

Denna skribent har redan intagit långa längre positioner och min tradingstrategi för att investera i råolja är satt över en tremånadersperiod med en stop-loss 10%. Alltså en högre nivå för stop-loss än vanligt, alla bör inte ta den risken!

Vi rapporterar mer närmare årets slut och inväntar spänt på resultaten.

Aktier eller råvaror?

Inlägget publicerades 2017-08-31 15:28:53

För många år sedan såg ekonomin ut på ett helt annat sätt. Oftast räckte det med en inkomst (vanligen från mannen i förhållandet) för att få ekonomin att gå runt. Idag är läget helt annorlunda. Därför vänder sig många till internet för att försöka dryga ut pengaflödet. Det kan gälla en sidoinkomst eller ett helt eget företag som man driver på sidan av sitt heltidsarbete.

Att investera i aktier vad länge ett populärt alternativ, men de flesta av oss har nu insett att det är lite av ett utdött alternativ. Aktiemarknaden blir allt svårare att avlösa för varje år som går, till och med de större bankinstituten kämpar med att få det rätt.

Under det senaste decenniet har det blivit allt svårare och svårare för familjer att få ekonomin att gå ihop. Vikten av att kunna sätta pengar åt sidan för sparande för sin egen framtid och för sina barns blir allt större och svårare. Nyare generationer som har vuxit upp med internet och som faktiskt kan skilja på bluffsidor och riktig information har en fördel dock. Internet är ett väldigt bra medium för att skapa en extra inkomst, oavsett vilken nivå det handlar om.

Ett alternativ som är hett idag är att handla på forex. Det är den internationella marknaden för valutahandel där man även kan investera i råvaror och kryptovalutor. Råvaror som guld och silver har ett fysiskt värde och kan enligt teorin inte sjunka i värde så länge som råvaran används. Däremot är olja en råvara som är ganska volatil, det betyder att priset kan gå upp snabbt och ner lika fort. Om man är duktig på att avläsa trenderna runt om i världen kan man göra bra pengar på det. Guld och andra ädla “valutor” är mer långsiktiga investeringar.

Att handla råvaror online kräver dock dedikation. Det krävs en stor kunskapsbas och även att hålla sig uppdaterad på världens nyheter. Utöver det krävs det en kunskap att kunna läsa mellan raderna på det geopolitiska skådespelet som omger världspolitiken. Ta Kina som ett exempel, det landet i hela världen som har den största guldreserven. Om de skulle börja sälja guld så betyder det att något inte stämmer. Kanske vill de höja värdet av guld genom att sälja av en liten del, eller så är det något som är på väg att hända i världen.

Det kan vara väldigt lurigt att handla på forex, oavsett om det är valuta, råvaror eller kryptovalutor. Via valutamäklare kan man handla med en så kallad “leverage”, en hävstång, som tillåter dig att investera lite pengar men tjänta mycket. Men detta kan även gå åt andra hållet.

Bästa effekt av forex handel

För att få ut bästa möjliga effekt av att handla på forex kan man använda ett par hjälpmedel. De flesta valutamäklarna ger dig tillgång till analyser och andra verktyg för att avläsa marknaden. Men de är trots allt företag som är ute efter att tjäna pengar.. Därför vill vi påpeka att det är en god idé att lyssna till proffsen, men det är minst lika viktigt att göra sina egna utvärderingar. Därför, som vi skrev tidigare, är det viktigt att dedikera sig och skapa en stor kunskapsbas och att alltid hålla sig uppdaterad. Gör alltid en egen analys för att få mer kött på benen gällande det som “experterna” rådgiver.

Det är faktiskt inte jättesvårt att lära sig de tradingstrategier som proffsen använder. Det kräver inte jättemycket tid att förstå grunderna av dem, men det är jätteviktigt att göra sina egna utvärderingar. Det ger en djupare förståelse av marknaden och just det landet som du utvärderar, något som kan gynna dig i framtiden lika väl som för just den swap du funderar på att göra.

Många valutamäklare som låter dig handla råvaror på nätet har även utvecklat egna robot program som analyserar marknaden. Det är dock svårt att programmera in världspolitiska aspekter i ett sådant program, därför är det din egna analys som får sätta prägeln för dina val. Om du är osäker på vart du ska hitta mer information gällande en specifik politiskt händelse så finns alltid Google tillgänglig.

De valutamäklare som vi visa på vår sajt här är alla stora och erfarna forex mäklare, de ger dig pålitlig information och en trygg plattform att handla på. Dra nytta av att kunna handla råvaror med leverage, men gör alltid din egna undersökning och analys innan du investerar.

De senaste siffrorna för guld och oljepriser

Inlägget publicerades 2017-01-23 10:48:16


De senaste råvaru-siffrorna visar att guld och olja ökade i värde i helgen; den förstnämnda ökade med 0,88% och den senare var upp 0,11% jämfört med förra veckans siffror. Denna är särskilt intressant med tanke på att det har varit en månad då oljepriset har gått kraftigt uppåt och nedåt till följd av både det amerikanska presidentvalet och osäkra prognoser om läget i Mellanöstern. Det finns dock två viktiga faktorer som ligger bakom det faktum att olja är extra värdefull just nu, och dessa beskrivs nedan.
Läs resten av inlägget

Kinas import av järnmalm ökade under september månad

Inlägget publicerades 2016-10-03 14:31:14

Kinas import av järnmalm ökade i september, enligt nyhetsbyrån Reuters, då landets som landets stålarbetare gav produktionen en skjuts trots globala handelsspänningar om landets stålexport.

Data från Thomson Reuters Supply Chain and Commodity-prognoser visade att 82,5 miljoner ton järnmalm, som används vid ståltillverkning, anlände till kinesiska hamnar i september – upp 2,5 procent från augusti och inte långt ifrån julis siffror som var nära rekordnivåer.

Uppgifterna, som grundar sig på spårning av fartyg och siffror från hamnar, överensstämmer inte helt med officiella kinesiska tull-uppgifter, men varierar inte vanligtvis mer än 4 procent. Kina, som förbrukar ungefär två tredjedelar av den globala järnmalmen från havsbottnen kommer att släppa officiella handelssiffror för förra månaden den 8 oktober. Läs resten av inlägget

Världens guldgrävare utforskar nära hemmet i jakt på mer metall

Inlägget publicerades 2016-09-19 15:48:32

Världens största guldgrävare tar en försiktig hållning i sin jakt på guldtackor och spenderar mer pengar på att utforska kring befintliga gruvor snarare än ny mark i en strategi som kan ha kortsiktiga vinster men riskerar den framtida produktionstillväxten.

Topproducenter förlitar sig mer än någonsin på små företag att göra grovjobbet med att söka efter nya fynd och tar allt oftare 10 till 20 procent andelar av de mindre gruvarbetarna.

Utforskande nära hemmet är mer kostnadseffektivt och förbättrar oddsen för upptäckter. Men chanserna för stora nya fynd är begränsade, vilket minskar den globala guldproduktionen, som förväntas minska med nästan 9 procent under de kommande tre åren.

Läs resten av inlägget

G20 lovar att tackla det globala överflödet av stål

Inlägget publicerades 2016-09-05 19:40:18

G20-ledarna har lovat att samarbeta för att ta itu med överflödet av stål som har straffat den globala industrin med låga metallpriser i år och samtidigt ökat spänningarna mellan Kina och andra stora producenter.

Ett uttalande från Vita huset sade att ledarna vid G20-mötet i Hangzhou i östra Kina på måndagen (5 september) accepterat att överkapaciteten inom stål och andra industrier är en global fråga som kräver ett kollektivt svar.

Förslag till bildandet av ett globalt forum som skulle söka en global lösning och rapportera tillbaka till G20 nästa år understryker den växande viljan att stödja en sektor som länge har brottats med kroniskt överutbud och trög efterfrågan.

Läs resten av inlägget

Oljepriserna faller när Irak ökar tillverkningen och tvivel kastas över produktionsutsikter

Inlägget publicerades 2016-08-29 07:47:35

oljepriserna föll tidigt på måndagen (29 augusti) i takt med att Iraks tillverkning steg och efter att Iran uttalat sig om att landet bara skulle samarbeta i kommande producentsamtal om att frysa tillverkningen om andra exportörer erkände dess rätt att helt återta marknadsandelar.

International Brent crude råoljans terminskontrakt LCOc1 låg på $49,54 per fat vid klockan 01.43; ned 38 cent från sin senaste stängning.

U.S. West Texas Intermediate (WTI) råoljans terminskontrakt sjönk med 43 cent till $47.21 per fat.

Läs resten av inlägget

Tvivel angående en återhämtning för Nigerias oljeproduktion

Inlägget publicerades 2016-08-22 14:10:03

Oljebolag och även nigerianska tjänstemän håller på att förlora tron på en deal med militanter som har reducerat landets oljeproduktion – något som kastat tvivel över en återhämtning för oljeproduktionen i  landet som vanligtvis är Afrikas största oljeexportör.

Under de sex månaderna sedan den första stora attacken mot Nigerias oljeproduktion, en sofistikerad bombning av Forcados undervatten-pipeline, har dussintals attacker lett till avbrott på mer än 700.000 fat per dag; det högsta på sju år.

Samtal i landet har skiftat från optimism om vapenvila, och oljebolagens försäkringar om pågående reparationer, till garderande kommentarer från regeringen och tystnad från oljebolagen.

Läs resten av inlägget

Spekulationer kring producentåtgärder leder till ökade oljepriser

Inlägget publicerades 2016-08-15 13:42:48

oljepriserna steg på måndagen (15 augusti) till sin högsta notering på nästan en månad, med benchmark-Brent crude på mer än 10 procent än i början av månaden i takt med att spekulationer intensifieras om potentiella producentåtgärder för att stödja priserna på en marknad med överskott.

Terminskontrakten för Brent crude steg till en månadshögsta på $47.67 per fat under måndagen, inann den tappade till $47,10 per fat vid 09.43 GMT – upp 13 cent från den senaste förlikningen och 11,3 procent högre än senaste stängningen i juli.

US West Texas Intermediate (WTI) crude-terminskontrakten steg till en topp på $45,15 per fat innan de gick ner till $44,63 per fat, fortfarande 14 cent högre än vid den senaste stängningen. WTI har ökat mer än 7 procent i augusti. Läs resten av inlägget

Indonesien håller kolproduktionen på stabil nivå trots prisuppgång

Inlägget publicerades 2016-08-08 09:41:32

Indonesiska energikolgruvor kommer inte att kunna öka produktionen i år på grund av logistik- och skuldbegränsningar, trots en kraftig prisuppgång under de senaste månaderna, enligt the Indonesian Coal Mining Association.

De globala energikolpriserna har ökat kraftigt i och med en oväntad importökning från storkonsumenten Kina, liksom efterfrågan från andra asiatiska tillväxtmarknader och även utvecklade ekonomier, särskilt Sydkorea.

Men indonesiska kolproducenter som reducerat sin produktion under de senaste åren på grund av lägre priser förväntas inte vara i stånd att snabbt öka produktionen, sa föreningens ordförande Pandu Sjahrir till nyhetsbyrån Reuters.

Läs resten av inlägget

Strategie Grains sänker återigen sin uppskattning för EU:s rapsskörd

Inlägget publicerades 2016-08-01 14:01:07

Konsultföretaget Strategie Grains sänkte sin uppskattning för EU:s rapsskörd för tredje månaden i rad på måndagen (1 augusti) på grund av en avkastning som var lägre än förväntad i stora producentländer där skörden är i full gång.

Strategie Grains sade att EU bör skörda 20,7 miljoner ton raps i år, en prognos som reviderats ned med 570.000 ton från förra månaden, och nu ligger nästan 6 procent lägre än för 2015.

Företaget sänkte huvudsakligen sina beräkningar för Frankrike, Tyskland och Polen på grund av lägre avkastning. Nedskärningarna kompenserades endast delvis av en mindre ökning i Ungern, Bulgarien, Tjeckien, Danmark och Litauen.

Läs resten av inlägget

Förluster för kinesiska stål-terminskontrakt på grund av låg efterfrågan

Inlägget publicerades 2016-07-25 11:14:04

Kinesiska stål-terminskontrakt har svängt mot förluster efter en måttlig vinst på måndagen (25 juli) då en avtagande efterfrågan i översvämningsdrabbade områden vägde upp nedskärningar i produktionen i en viktig industriregion.

Priserna för spot-stål i vissa nordliga regioner föll efter det att översvämningarna påverkade transport och försäljning samt slog hårt mot efterfrågan, trots en nedskärning i produktionen i Tangshan; ett viktigt område för stålproduktion, enligt handlare.

De positiva nyheterna är en större nedskärning för produktion, särskilt för koksverk, i Tangshan, men efterfrågan har också påverkats av översvämningar i vissa regioner. Marknaden kan vara labil under veckan, säger Yu Yang, analytiker på Shenyin & Wanguo Futures i Shanghai.

Läs resten av inlägget