Instrument

Det finns flera olika finansiella instrument som du kan handla råvaror med. Nedan listas de vanligaste och mest lättillgängliga instrumenten:

  • Handla spot [Risk: X, Möjligheter: Y]: Du handlar med direkt leverans för nuvarande priser, utan att behöva få själva råvaran levererad. >>Läs mer om hur du handlar råvaror på spot.
  • Handla terminer (futures): Handel med bestämd leveransdatum, vanligvis den 3:dje fredagen i månaden, 1-24 månader frammåt. Inte heller här får du råvaran levererad, utan bara prisskillnaden tillgodo. >>Läs mer om råvaruterminer.
  • CFD (Contract For Difference): Ett derivatinstrument, där du äger en del av en aktiepost utan att köpa själva aktien. Möjlighet till 3-20 gångers belåning. CFD’s har inget fast expiry date, eller kontraktstorlek. >>Läs mer om CFD’s.
  • Aktier: Det finns flera aktier som är högt korrelerade med vissa råvaror. Det är viktigt att du väljer aktier med hög likviditet (omsättning), för att minska kostnaderna och alltid kunna bli av med dina köpa aktier. Vi tipsar om lämpliga aktier under respektive råvara. >>Läs mer om aktier