Vad är råvaruhandel?

Handla råvaror som guld, olja, koppar, silver m.fl.
Råvaruhandel består av utbyte av råvaror eller primära produkter, såsom olja eller guld. Råvaror kan handlas från råvarumäklare, som är medlemmar på reglerade råvarubörser, världen över.

Hur går råvaruhandeln till?

Du kan handla varor i standardiserade kontrakt, vanligtvis för 10 000 kr, 20 000 kr och upp till 1 000 000 kr eller mer.

Det är möjligt att använda hävstångseffekten, upp till 200 gånger den investering du gjort.

Varför ska du handla råvaror?

Några av de viktigaste fördelarna med råvaruhandel är:

  • Tillgänglighet: 24 timmars marknad från måndag till fredag kväll.
  • Hög likviditet: Du kan sälja inom några sekunder.
  • Ingen insiderhandel: Marknaden kan inte bli låst.
  • Minimera risk: Perfekta tillgångar för riskspridning och som en säkring mot nedgående börs marknad.
  • Inkomstmöjligheter: Bra möjlighet att tjäna pengar. Råvarumarknaden följer ofta säsongs trender.


    ›› Läs vidare vår artikel ‘#2 – Innan du börjar handla råvaror