Att förstå spreads

Spread är skillnaden mellan köp- och säljkurs. Hur låg spread du kan få beror på ditt handelskontos ursprungliga storlek. Precis som på aktiemarknaden har råvarupriser köp- och säljkurser.

Spreads

Köpkursen är beroende av hur mycket råvarumäklaren är villig att köpa råvaran för (Guld i vårt exempel) växlat mot US Dollar (vanligtvis tillhandahålls instrumentet GULD/USD eftersom guld oftast handlas mot US Dollar). Säljkursen avgörs i stället av hur mycket råvarumäklaren är villig att sälja guldet för mot US Dollar.


›› Läs vidare vår artikel ‘#6 – Förnuftig användning av hävstång