Lär känna olika ordertyper

För att handla råvaror/handelsvaror på ett effektivt sätt, bör du känna till olika ordertyper. Vi har listat dem nedan för att underlätta för dig.

GTC order (Good Till Cancelled): En typ av limitorder som är aktiv tills den utförs eller annulleras. I motsats till en dagsorder kan en GTC-order förbli aktiv i ett obegränsat antal handelssessioner.

Limit order: Att köpa eller sälja en vara med en förutbestämd prisnivå.

Marknadsorder: Att köpa eller sälja så snart som möjligt till den kurs som kan erhållas på marknaden.

Limit Entry Order: När man köper kommer en limit-entry-order att ges under nuvarande marknadspris. När man säljer ges limit-entry-ordern högre än det aktuella marknadspriset.

När en handlare ger en entry-limit-order förväntar han sig att marknadspriserna kommer att studsa tillbaka efter att ha nått nivån för entry-limit-ordern.

OCO Order (One Cancels Other): En OCO-order består egentligen av två ordrar. Om en av orderna utförs eftersom marknadsvillkoren har uppfyllts, så annulleras den andra ordern automatiskt.

Stopporder: Stopporder att sälja placeras under aktuell marknadskurs och utförs när köpkursen når eller bryter den specificerade kursnivån. Stopporder att köpa placeras över aktuell marknadskurs och utförs när säljkursen når eller bryter den specificerade kursnivån. Om köpkursen för säljorder (eller säljkursen för köporder) nås eller bryts blir ordern en marknadsorder och utförs så snart som möjligt till den kurs som kan erhållas på marknaden.


›› Läs vidare vår artikel ‘#8 – 10 mest populära råvarorna att handla