Indonesien håller kolproduktionen på stabil nivå trots prisuppgång

Inlägget publicerat: 2016-08-08 09:41:32

Indonesiska energikolgruvor kommer inte att kunna öka produktionen i år på grund av logistik- och skuldbegränsningar, trots en kraftig prisuppgång under de senaste månaderna, enligt the Indonesian Coal Mining Association.

De globala energikolpriserna har ökat kraftigt i och med en oväntad importökning från storkonsumenten Kina, liksom efterfrågan från andra asiatiska tillväxtmarknader och även utvecklade ekonomier, särskilt Sydkorea.

Men indonesiska kolproducenter som reducerat sin produktion under de senaste åren på grund av lägre priser förväntas inte vara i stånd att snabbt öka produktionen, sa föreningens ordförande Pandu Sjahrir till nyhetsbyrån Reuters.

Bibehåller exporten på omkring 300 miljoner ton

Indonesien kommer att bibehålla sin export i år på cirka 300 miljoner ton och på liknande nivåer nästa år, även om tillverkarna sannolikt kommer att försöka öka produktionen 2017 om kursvinsterna bevisas hållbara, sa han.

-Begränsningar när det gäller balansräkningen kommer inte att hjälpa en växande produktion, sa Sjahrir.

Ett stort antal mindre Indonesiska gruvbolag som är belastade med skuldförbindelser och som har minskat produktionen kommer att få det svårt att få banklån, tillade han.

-De behöver se att denna nivå är hållbar under de kommande sex till tolv månaderna innan de justerar sina planer och ändrar sin produktion.

‘Kan inte producera för att följa priserna’

De asiatiska benchmark-priserna för energikol har ökat med nästan 30 procent sedan mitten av maj till runt $65 per ton, vilket har överraskat producenter.

-Vi kan inte producera för att följa priserna eftersom vi har logistiska begränsningar, sa Arviyan Arifin,VD för statliga kolgruvan Bukit Asam.

Indonesien exporterar cirka tre fjärdedelar av sin kolproduktion, som i maj förutsågs nå cirka 400 miljoner ton i år, ner från 440 miljoner ton år 2015.

Andra kommer gynnas

Bumi Resources, Indonesiens största producent av energikol, räknar med att detta års produktion kommer att stiga till 85 miljoner ton, från till 82 miljoner till 83 miljoner ton år 2015, enligtdirektören Dileep Srivastava.

Men med Indonesiens totala export mer eller mindre oförändrad samtidigt som efterfrågan ökar kommer gruvarbetare på andra håll att gynnas.

Billig frakt och en utbyggd Panamakanal innebär att colombianska gruvarbetare nyligen placerat betydande volymer i Asien, främst i Sydkorea, men även Japan.

Australiska gruvarbetare som har hållit produktionen hög trots prissvackan kommer troligtvis också att gynnas.

» Registrera dig hos eToro och handla med råvaror, som t.ex. kol, direkt från din dator eller mobil.

Leave a Reply