Koppar på väg ner, medan olja på väg upp?

Inlägget publicerat: 2018-07-30 22:21:33

En svagare Yuan kan hjälpa förklara varför priset på koppar sjunker

Priset på koppar är nära förknippat med den globala ekonomiska framtidsutsikten. Om allting jämförs under balanserade förutsättningar så tenderar priset på koppar att korrelera med positiva prognoser. Om priset på koppar sjunker drastiskt, så som det har gjort nyligen, handlar det allt som oftast om förändringar i världsekonomin.

Marknaden påverkas av handelskriget mellan USA och Kina, och allteftersom priset på Yuan har sjunkit på sistone har även priset på koppar sjunkit.

Sedan början av juni har priset på CNH och koppar sett väldigt lika ut. Lägg till det faktum att Kina är i en av världens ledande tillverkare och har således ett stort behov av bland annat koppar, så ser vi även en fortsatt stark korrelering mellan CNH och koppar.

Överbelastad olja

Medan priset på koppar verkar fortsätta att sjunka kan vi rapportera att framtidsutsikterna för olja ser goda ut. Trots att priset på Olja har sjunkit nästan 7% under juli, ser det ut som att priset kan komma att stiga till mer än 100 dollar innan året är slut.

Tillgång och efterfrågan ligger väldigt tätt. OECD säger att den globala efterfrågan kommer ligga runt 99.1 miljoner tunnor per dag mot slutet av 2018, men den globala produktionen står kvar på 98.8 miljoner tunnor per dag.

Mycket tack vare att Venezuela har misslyckats fatalt, samt Irans tvister med USA, ser vi en oljemarknad under press. Men trots det säger vissa experter att priset kan stiga till 120 dollar, mycket beroende på att tillgången verkar komma att bli lägre än efterfrågan. Olja ser ut att bli lite av en raritét, det kan visa sig mycket lönsamt att investera i olja på längre sikt.handla råvaror på forex marknaden

OPEC länderna kom nyligen fram till en överenskommelse om att öka produktionen av olja för att motbalansera den ekonomiska krisen i Venezuela, rådande oroligheter i Libyen, och sanktionerna som satts på Iran. Denna överenskommelse trädde i kraft i juni, och trots det sjönk inte priset på råolja, utan det nådde en av de högsta punkterna på länge då den steg till 74.15 USD den 29e juni.

IEA förutspår att den globala konsumtionen av olja kommer stiga till över 100 miljoner tunnor per dag under 2019. En efterfrågan som inte kan matchas av produktionen. Det innebär att den globala oljereserven, det lager som OPECs medlemsländer konstant har tillgängligt, kommer sjunka till historiskt låga nivåer. Detta är precis vad som har hänt tidigare då priset på olja har stigit till trippla siffror.

Av just dessa anledningar spekuleras det i att priset för olja kan stiga till mer än 100 USD innan årets slut.

Denna skribent har redan intagit långa längre positioner och min tradingstrategi för att investera i råolja är satt över en tremånadersperiod med en stop-loss 10%. Alltså en högre nivå för stop-loss än vanligt, alla bör inte ta den risken!

Vi rapporterar mer närmare årets slut och inväntar spänt på resultaten.

Comments are closed.