Stagnering är det som gäller för olja och guld

Inlägget publicerat: 2015-12-09 12:28:29


I nyheterna den senaste tiden har det rapporterats att gruvpriser har drabbats hårt och bolag som Anglo American har sjunkit med nära 22 procent sedan handeln startade i veckan. Sådana negativa förändringar understryker det faktum att experter på råvaruhandel online fortfarande tror att det finns ett överskott mellan utbud och efterfrågan.

Både olja och guld återigen gått in i en nedåtgående trend, om de ens övergav trenden någon gång under de senaste månaderna.

Kortlivad glädje för Brent-oljan

Även om Brentolja helt kort steg över 40 dollar per fat i Asien, tror många branschkunniga inom råvaruhandel online att detta bara var en kortsiktig uppgång och att priserna sannolikt förblir stillastående under resten av året.

Återigen beror detta på en markant uppgång i utbud i relation till efterfrågan. När tröga tillväxtsiffror från Asien tas med i beräkningarna, har tjurarna en lång väg att gå innan de åter har kontroll över oljepriserna.

Guld: tunn handel på goda grunder

Guld har förståeligt nog förblivit i ett vänteläge den senaste tiden – mestadels på grund av den förväntade räntehöjningen som inom kort väntas antas av Federal Reserve. Skulle dessa räntor öka (vilket är det förväntade), kommer kostnaden för att inneha guld göra detta till en mindre attraktiv långsiktig investering.

Flera råvaruhandlare online kan mycket väl komma att avveckla en viss mängd av sitt innehav innan detta inträffar. Denna uppfattning har uppvägt kortsiktiga köpsignaler som förändringar i efterfrågan och geopolitisk instabilitet.

Även om många har varit angelägna om en råvaruuppgång, verkar det som att vi återigen måste avvakta tills Federal Reserve agerar för att till fullo kunna avgöra hur landskapet har förändrats.

Comments are closed.