Olja: Hur påverkar det låga priset världens ekonomi?

Inlägget publicerat: 2020-04-23 19:31:29

Olja och corona

Sett till alla de faktorer som bär en inverkan på den globala ekonomin, är kanske oljepriset det som väger tyngst och som i störst utsträckning styr och ställer bland världens finanser. Det är väl trots allt inte för intet som oljepriset eller handel med olja brukar kallas för en termometer på världsekonomin. Transportbranschen vilar i princip på oljans existens och påverkas i stor utsträckning när priset går upp eller ned, samtidigt som olja också är en absolut förutsättning för såväl många industrier och produktframställningar – som för energiförsörjning världen över.

Sedan årsskiftet har oljekurserna fluktuerat ganska kraftigt och för en dryg månad sedan skedde ett prisras av historiska mått, då OPEC valde att bemöta den avsevärt minskade efterfrågan med att mer eller mindre dränka världen i en störtflod av olja, främst som svar på Rysslands aviga inställning till hur man skulle hantera Corona-pandemins inverkan på oljeefterfrågan.

Höga råoljepriser skapar kännbara ringar på vattnet för såväl många direkt eller indirekt berörda branscher som för världsekonomin i stort, med bl a en pressad transportindustri som tvingas höja priser som i sin tur förstås har en betydande inverkan på både företag och privatpersoner beroende av just transporter. Även konsumenters köplust minskar i takt med att företag som på ett eller annat sätt drabbas av oljepriserna tvingas höja priserna för att inte slakta sin vinstmarginal fullständigt. De flesta av oss är ju nämligen sällan intresserade av att plötsligt betala mer, för exakt samma produkter.

Således kan låga crude oil-priser därför tyckas vara ett mer angenämt problem, åtminstone till viss del. Bränsle- och energikostnader dyker vilket innebär en lättad ekonomisk börda för många, i synnerhet i den mycket ansträngda situation vi befinner oss i nu p g a viruspandemin. Lägre priser på olja blir således en välkommen lindring för ekonomin på alla plan – kortsiktigt. På längre sikt riskerar de låga priserna emellertid också innebära att intresset för förnyelsebara energikällor såsom sol-, vind- och vattenkraft minskar, vilket i sin tur riskerar att industrier och andra aktörer i större utsträckning väljer fossila oljebränslen och således ökar sina utsläpp. Med lägre billigare bränsle minskar också det viktiga incitamentet för enskilda individer att gå över till mer miljövänliga fordon t ex, eftersom det inte bara är miljöaspekten utan också just dyr bensin och diesel som de facto är en stor bidragande orsak när folk väljer elbilar eller hybrider. Billig olja är alltså en miljöfråga som förr eller senare oundvikligen blir mycket kostsam ur flera hänseenden.

Oljeborrning
Vilka tar mest stryk av låga oljepriser?

Förutom miljön är förstås oljebolagen de som blöder allra mest när priset på det svarta guldet dippar. Intäkterna störtdyker, vinstmarginaler pressas i botten och tillfällen uppstår då kostnaderna för förvaring av upptagen olja med råge överstiger det kapital den sjunkande försäljningen bringar in. Allra mest drabbade är de amerikanska oljeproducenterna, som bara häromdagen fick erfara hur WTI-oljan sjönk till en historiskt låg nivå då den under en kort tid t o m låg och skvalpade under nollan i värde. USA är också mer sårbara för extrem volatilitet av detta slag då skifferoljan dras med farligt höga produktionskostnader samt att de statliga kassakistorna inte är i närheten av lika välfyllda som konkurrenternas – främst Saudiarabien och Ryssland. Saudiernas OPEC-kartell och Ryssland har helt enkelt medel nog att klara av riktigt låga intäkter under en tid, men USA – nej, inte riktigt. Att USA’s ekonomi vidare spelar en betydande roll för världsekonomin i stort är ingen hemlighet, varför en av sjunkande oljepriser hårt ansträngd amerikansk ekonomi så småningom kan spilla över på övriga länder också.

Risk för skenande priser i framtiden

Även om pågående situation – sett till såväl priskriget om oljan som världsläget i stort – får anses vara extraordinär och något vi i modern tid inte har erfarit tidigare, är kraftig volatilitet på oljemarknaden egentligen inte något främmande. Svängningar förekommer, och kommer att fortsätta förekomma. Vad som däremot är nytt, är den överhängande risken att amerikansk oljeproduktion kan komma att helt gå omkull ifall man inte lyckas hitta en gemensam grund tillsammans med Ryssland och Saudiarabien – i syfte att få upp priserna. USA har på senare år seglat upp som en av världens största oljeproducenter, varför ett mer eller mindre komplett bortfall av amerikansk olja skulle kunna orsaka en tillgångskris med skenande priser när pandemin är över och efterfrågan återigen ökar.

Läge för investeringar?

I samband oljans dramatiska prisdump har intresset för att investera i denna omtvistade råvara ökat rejält de senaste veckorna. Somliga är fortsatt rädda och drar sig för att placera några pengar alls på börsen så länge läget är som det är, men andra ser de låga priserna som en realisation och en given möjlighet att komma in på oljemarknaden till ett lägre pris. Att oljekurserna fortsatt skulle ligga så här lågt under lång tid framöver, eller att producenter i någon större utsträckning skulle tvingas betala för att bli av med oljan får trots allt ses som en osannolik utveckling – priset på såväl WTI-olja som Brent-olja kommer av allt att döma åter stiga förr eller senare. Vill du satsa på olja, kan du hos den skandinaviska råvaru- och valutamäklaren Skilling idag handla WTI-olja för 19,11 USD per fat och Brent-olja för 25,71 USD per fat, det enda du behöver göra att registrera dig för ett konto här – om du inte redan har ett förstås. Skilling erbjuder förstklassig trading med råvaror och möjlighet att handla olja med upp till 10x hävstång, till förmånliga villkor och på en riktigt proffsig och vass plattform.

Avslutningsvis kan vi alltså konstatera att ett lågt oljepris för med sig såväl fördelar men nackdelar för världsekonomin, och medan somliga branscher och aktörer gynnas – blir andra lidande. Klart är åtminstone att nuläget får anses vara ett bra investeringsläge, antingen för att öka sitt redan befintliga innehav i olja – eller för att ta första steget in på marknaden.

Comments are closed.