Oljans Kalla Krig?

Inlägget publicerat: 2018-10-02 13:54:43

Den Islamiska Republiken Iran har världens fjärde största oljereserv. De sitter på cirka 10% av världens reserver, och 13% av OPECs reserver, och det uppskattas att det rör sig om totalt 157 miljarder tunnor.

Trots det har Iran fått lida de senaste åren. Internationella sanktioner har straffat landet för att förhindra utvecklingen av kärnvapen och oljeproduktionen har saktats ner. Under 2015 nåddes en lösning och under 2016 kunde oljeproduktionen återupptas för fullt. Under 2017 ökade Irans export av olja med hela 70%.

Men sedan entrade Trump scenen. USAs President kallade lösningen för “det värsta avtalet i historien” och bröt sin del i det hela. Efter att USA drog sig ur Irans Kärnvapenavtal steg priset på råolja från cirka 50 USD till cirka 75 USD. Länder från EU bestämde sig för att inte följa exemplet, men det återstår att se vilka som faktiskt vågar gå emot beslutet från Washington.

Har sanktionerna ignorerats?

Under ett EU möte i Bulgarien beslutades att EU skulle dra nytta av en internationell lag från 1996, som ursprungligen skrevs för att ge lagligt stöd för europeiska företag att handla med Kuba. Det var under den Kubanska krisen och samma lagar skulle alltså träda i kraft även för EUs handel med Iran.

Men Iran kan vara opåverkade av detta. Nästan hälften av Iransk olja säljs till Kina, och mitt under det rådande handelskriget i stilla havet är det inte troligt att Kina slutar att importera Iransk olja.handla råvaror på forex marknaden

Detta var alltså för några månader sedan, och nyligen har ett helt annat avtal skrivits som påverkade oljepriset.

Nytt NAFTA avtal

President Trump kunde stolt meddela att både Mexiko och Kanada har gått med på USAs nya krav för fri handel mellan de tre nordamerikanska nationerna. Det positiva är att de grundläggande pelarna från det föregående avtalet är intakt, ursprungsavtalet från 1994 har bara modifierats.

Det nya nordamerikanska handelsavtalet gjorde att priset på råolja WTI steg från lite över 70 dollar till 75 dollar.

Mitt under den globala situationen sågs alltså en glimma ljus. President Trump kan med andra ord inte bara bryta avtal, utan även skapa nya avtal som faktiskt gör skillnad. Det nya avtalet kommer skapa flera tusentals nya jobb i USA, och det lyfter även lite press på det rådande handelskriget.

NAFTA avtalet är värderat till 1.3 biljoner dollar värt i handel, något som är mycket välkommet för tillfället då vi blickar mot Kina.

För tillfället har USA skatter på cirka 250 triljoner dollar värt av Kinesiska varor, och har hotat med att beskatta cirka 250 triljoner till. Det är stora summor pengar och det har gått så långt att IMFs VD Christine Lagarde har utfärdat en ny varning om att handelskriget påverkar världens ekonomiska tillväxt.

Med det nya NAFTA avtalet på plats har USA ett lite bättre fotfäste än förut och kan logiskt trycka på lite mer mot Kina, även om det skulle vara ett dåligt alternativ för världens ekonomi.

Priset på olja är fortsatt i svängning.

Comments are closed.