Kaffe som handelsvara

Okänt för många är att kaffe faktiskt är en av världens mest omsatta råvaror. Det kommer till och med före ädelmetaller som guld och silver (de är dock fortfarande de mest värdefulla omsatta råvarorna).

Hur ser då kaffemarknaden ut?

Det uppskattas att kaffemarknaden genererar intäkter långt över $80 miljoner per år, där de största konsumenterna är de europeiska länderna och USA.

Råvaruhandlare som vill etablera sig på kaffemarknaden måste vara medvetna om de finns två typer av kaffe: Robusta (även kallad “conillon”) och Arabica (som är dyrare att producera). Robusta kaffe handlas det med i London, Singapore och Tokyo, medans Arabica handlas det med i New York och Brasilien.

Det är nu även möjligt att handla kaffe elektroniskt på de större aktiemarknaderna. Valutahandlare bör dock lägga på minnet att kaffe har en tvåårig grödocykel, så från år till år kan prisjämförelser vara väldigt missvisande.

Hur ser då framtiden ut för kaffe som handelsvara?

Mellan 2000 – 2004 trädde ett antal nya länder (främst i Afrika och Sydostasien) in på kaffemarknaden. Detta orsakade en dramatisk nedgång av priserna på kaffe på global nivå. Dock verkar efterfrågan vara i stort sett orörd av dessa svängningar. Faktum är att experter förutspår att efterfrågan kommer att fortsätta växa i relation till produktionen som däremot sjunker något på grund av grödocykeln och produktionen av Arabica bönor.

Det förväntas också att det kommer bli en del förändringar i efterfrågan beroende på kaffetyp. Efterfrågan på Robusta bönor (som oftast produceras i Vietnam) har ökat med 9 procent under en 18 års period, medan efterfrågan på Arabicabönor (som mestadels odlas i Afrika och Brasilien) minskat med samma procentsats under samma period.

Kaffekonsumtionen i världen fortsätter att växa i jämn årstakt med cirka 2 procent, så det är inte förvånande att se varför kaffe är (och kommer fortsätta att vara) en tilltalande råvara för många handlare.

Läs mer om några av de andra vanligaste råvarorna här.