Majs

Majs är en av världens mest odlade grödor och som en handelsvara, har den fördelen att kunna njuta av en väl etablerad marknad, ett brett spektra av användningsområden och ett relativt stabilt råvarupris.

En översikt av handelsmarknaden med majs

Den största majshandelsnationen idag är USA som står för ungefär fyrtio procent av världens skörd. Strax bakom, när det gäller produktion och handel kommer Kina, Argentina, Brasilien, Mexiko och Indien. Den aktuella internationella produktionen av majs uppgår till cirka 525 miljoner ton.

Som med alla andra varor, bör köparens mål vara att köpa lågt och sälja högt. Detta kräver att köparen har byggt upp kunskap kring världens skördetider och säsongens klimatmönster såsom tex den årliga orkansäsongen i Mexikanska golfen. Även om priserna på majs i allmänhet är jämn, är marknaden uppmärksam på återkommande nationella skörderapporter. Valutahandlare som redan sitter på en vinst finner ofta att perioden precis innan en skörderapport är en bra tid att sälja.

Majs som en handelsvara och trolig framtida utveckling

Utvecklingen av biobränsle framtagen från majs kommer sannolikt att stimulera ytterligare tillväxt och efterfrågan av majs som en handelsvara. De som handlar med majs bör vara medvetna om att producenterna av biobränsle föredrar en speciell sort som kallas “tropisk majs”, som är mer lämplig för bränsleproduktion än standardgrödan.

Mer än hälften av världens majsproduktion, inklusive de mesta av det som produceras i USA, omfattar genetiskt modifierat spannmål. Dessa sorter är framtagna för att vara mer motståndskraftiga mot sjukdomar och skadedjur vilket leder till att hela världens produktivitet per hektar sannolikt kommer att öka under det kommande decenniet.

››Läs mer om de andra vanligaste spannmåls-produkterna som handlas i världen