Vete

Vete har odlats i olika delar av världen i mer än 9000 år. Domesticeringen av denna grödan har spelat en oerhört viktig roll i utvecklingen av de första städerna i historien. Och med tanke på dess många användningsområden förblir vete basfödan för en stor andel av världens befolkning. Numera är vete världens tredje mest producerade gröda efter majs och ris.

En kort översikt av vetehandeln

I USA är vete en handelsvara i Kansas Board of Trade, Minneapolis Grain Exchange och Chicago Board of Trade, där terminskontrakt vanligtvis levereras i mars, maj, juli, september och december. Vete är också en handelsvara på börserna i Kina, Australien, Kanada, Indien och Japan. Euroländerna är de största producenterna av vete i världen, följt av Kina, Indien och USA.

Priserna på vete som handelsvara har varit relativt stabil under årens lopp, även om säsongsvariationer på priset förekommer speciellt under vintermånaderna. Valutahandlare som vill komma igång på vetemarknaden måste förstå att inte alla vetetyperna anses som bra handelsvaror. På de internationella aktiemarknaderna handlas det endast med hårt rött höstvete, mjukt rött höstvete, och hårt rött vårvete.

Hur ser då framtiden ut för vete som handelsvara?

Med tanke på vetets funktion och som grund för många olika livsmedel, förväntas den globala efterfrågan stiga i takt med att världens befolkning fortsätter öka. Emellertid, och som i fallet med många andra grödor, kommer vetets framtida priser att påverkas väsentligt av politik och förändrade vädermönster. Den globala uppvärmningen har dessvärre medfört stora översvämningar och utbredd torka hos några av världens ledande veteproducerande områden som tex Kina och Australien.

Slutligen bekräftar en färsk amerikansk rapport en försämrad produktion på hela 17 miljoner ton under 2012-2013. Denna minskning i produktionen kommer sannolikt att leda till en avsevärd höjning av priset på vete speciellt på de större aktiemarknaderna.

››Läs mer om de andra mjuka råvarorna här