Strategie Grains sänker återigen sin uppskattning för EU:s rapsskörd

Inlägget publicerat: 2016-08-01 14:01:07

Konsultföretaget Strategie Grains sänkte sin uppskattning för EU:s rapsskörd för tredje månaden i rad på måndagen (1 augusti) på grund av en avkastning som var lägre än förväntad i stora producentländer där skörden är i full gång.

Strategie Grains sade att EU bör skörda 20,7 miljoner ton raps i år, en prognos som reviderats ned med 570.000 ton från förra månaden, och nu ligger nästan 6 procent lägre än för 2015.

Företaget sänkte huvudsakligen sina beräkningar för Frankrike, Tyskland och Polen på grund av lägre avkastning. Nedskärningarna kompenserades endast delvis av en mindre ökning i Ungern, Bulgarien, Tjeckien, Danmark och Litauen.

Den största revideringen var för den näst största EU-rapsproducenten Frankrike, där Strategie Grains sänkte sin skördeprognos med 410.000 ton till 4,7 miljoner ton, en minskning med 12 procent från förra året.

’10-20 procent lägre än förra året’

-Aktuella återkopplingar indikerar en fransk avkastning som är i allmänhet 10 till 20 procent lägre än förra året på grund av dåliga blomningsförhållanden, dålig spannmålsfyllning och en stor påverkan från skadedjur, sa Strategie Grains i sin månadsrapport.

Konsultföretaget betonade dock att raps förväntades påverkas minst av ogynnsamma väderförhållanden bland alla vintergrödor i Frankrike.

Den franska höstproduktionen av vete och korn väntas dyka kraftigt från 2015, främst på grund av häftiga vårregn.

Nedslående avkastning

Samtidigt har bristen på regn i de nordöstra regionerna av EU:s största rapsproducent Tyskland inneburit att Strategie Grains tvingats minska sin skördeprognos med 160.000 ton och ses nu ligga på samma nivå som förra årets 5 miljoner ton.

Den polska avkastningen var en besvikelse då de första skörderesultaten visar en betydande minskning jämfört med föregående år. Rapsskörden har minskat med 230.000 ton från förra månaden och förväntas nu ligga på 2,2 miljoner ton; en minskning med 20 procent jämfört med förra året.

Nedgången av den förväntade EU-rapsskörden föranledde analytiker att höja EU:s importprognos med 400.000 ton till 3,3 miljoner ton, vilket skulle vara mer än 4 procent högre än 2015.

» Lär dig mer om att handla med råvaror online genom att registrera dig hos Ava Trade här.

Leave a Reply