Världen och oljan: De största kända oljereserverna

Inlägget publicerat: 2021-01-15 18:33:59

Olja: Ett fartyg på Nordsjön
oljan har återigen kommit att visa styrka och handlas nu till ett pris som överstiger vad denna råvara handlades till innan Coronapanemin bröt ut. Häng med nedan för att se vilka länder som har störst oljereserver just nu, samt länder som Saudiarabien och Ryssland som leder listan över de största producenterna idag. Denna är en rejäl uppdatering utav datan över de 19 största oljereserverna 2009.

Vilka länder har mest olja?

Tabellen nedan är lång, men den omfattar de länder med oljereserver. Efter denna tabell går vi vidare och titta mer på hur oljan förekommer i världen, och vart denna finns.

# Land Oljereserver fat Marknadsandel
1 Venezuela 299,953,000,000 18.2%
2 Saudiarabien 266,578,000,000 16.2%
3 Kanada 170,863,000,000 10.4%
4 Iran 157,530,000,000 9.5%
5 Irak 143,069,000,000 8.7%
6 Kuwait 101,500,000,000 6.1%
7 Förenade Arabemiraten 97,800,000,000 5.9%
8 Ryssland 80,000,000,000 4.8%
9 Lybien 48,363,000,000 2.9%
10 Nigeria 37,070,000,000 2.2%
11 USA 35,230,000,000 2.1%
12 Kazakhstan 30,000,000,000 1.8%
13 Qatar 25,244,000,000 1.5%
14 Kina 25,132,122,000 1.5%
15 Brasilien 16,184,100,000 1.0%
16 Algeriet 12,200,000,000 0.7%
17 Mexiko 9,711,000,000 0.59%
18 Angola 8,423,000,000 0.51%
19 Ecuador 8,273,000,000 0.50%
20 Azerbaijan 7,000,000,000 0.42%
21 Oman 5,306,000,000 0.32%
22 Norge 5,138,767,000 0.31%
23 Sudan 5,000,000,000 0.30%
24 Indien 4,728,790,000 0.29%
25 Vietnam 4,400,000,000 0.27%
26 Egypten 4,400,000,000 0.27%
27 Indonesien 3,692,500,000 0.22%
28 Malaysia 3,600,000,000 0.22%
29 Yemen 3,000,000,000 0.18%
30 United Kingdom 2,754,685,000 0.17%
31 Syrien 2,500,000,000 0.15%
32 Uganda 2,500,000,000 0.15%
33 Argentina 2,379,702,000 0.14%
34 Colombia 2,308,000,000 0.14%
35 Gabon 2,000,000,000 0.12%
36 Kongo 1,600,000,000 0.10%
37 Tchad 1,500,000,000 0.09%
38 Australien 1,193,000,000 0.07%
39 Brunei 1,100,000,000 0.07%
40 Equatorial Guinea 1,100,000,000 0.07%
41 Trinidad and Tobago 728,300,000 0.044%
42 Peru 682,681,000 0.041%
43 Ghana 660,000,000 0.040%
44 Turkmenistan 600,000,000 0.036%
45 Rumänien 600,000,000 0.036%
46 Uzbekistan 594,000,000 0.036%
47 Italien 579,232,000 0.035%
48 Danmark 551,000,000 0.033%
49 Tunisien 425,000,000 0.026%
50 Thailand 404,890,000 0.025%
51 Ukraina 395,000,000 0.024%
52 Pakistan 353,500,000 0.021%
53 Turkiet 312,000,000 0.019%
54 Bolivia 211,450,000 0.013%
55 Kamerun 200,000,000 0.012%
56 Vitryssland 198,000,000 0.012%
57 Papua New Guinea 180,249,000 0.011%
58 DR Kongo 180,000,000 0.011%
59 Albanien 168,332,000 0.010%
60 Chile 150,000,000 0.009%
61 Niger 150,000,000 0.009%
62 Spanien 150,000,000 0.009%
63 Holland 140,892,000 0.009%
64 Filippinerna 138,500,000 0.008%
65 Polen 137,752,000 0.008%
66 Tyskland 132,480,000 0.008%
67 Bahrain 124,560,000 0.008%
68 Kuba 124,000,000 0.008%
69 Suriname 99,980,000 0.0061%
70 Côte d’Ivoire 100,000,000 0.006%
71 Guatemala 83,070,000 0.0050%
72 Frankrike 78,431,000 0.0048%
73 Serbien 77,500,000 0.0047%
74 Kroatien 71,000,000 0.0043%
75 New Zealand 64,100,000 0.0039%
76 Myanmar 50,000,000 0.0030%
77 Österrike 45,400,000 0.0028%
78 Japan 44,115,000 0.0027%
79 Kyrgyzstan 40,000,000 0.0024%
80 Georgien 35,000,000 0.0021%
81 Ungern 28,600,000 0.0017%
82 Bangladesh 28,000,000 0.0017%
83 Mauritania 20,000,000 0.0012%
84 Bulgarien 15,000,000 0.0009%
85 Tjeckien 15,000,000 0.0009%
86 Sydafrika 15,000,000 0.0009%
87 Israel 13,953,000 0.0008%
88 Litauen 12,000,000 0.0007%
89 Tajikistan 12,000,000 0.0007%
90 Grekland 10,000,000 0.0006%
91 Slovakien 9,000,000 0.0005%
92 Benin 8,000,000 0.0005%
93 Belize 6,700,000 0.0004%
94 Taiwan 2,380,000 0.0001%
95 Barbados 2,315,000 0.0001%
96 Jordanien 1,000,000 0.0001%
97 Marocko 684,000 0.0000%
98 Ethiopien 428,000 0.0000%

Källor: British Petroleum, U.S. Energy Information Administration (EIA), Statistical Review of World Energy.

Topp tio länder med världens största oljereserver, från Venezuela till Irak

Här tittar vi på länder runt om i världen med de största beprövade oljereserverna, med länder som Venezuela och Saudiarabien som toppar listan.

Sedan framväxten av oljeindustrin i mitten av 1800-talet har energikällan erbjudit en riklig kraftförsörjning, utlöst krig och omformat geopolitiken med olika länder som tävlar om att kontrollera de största kända reserverna.

Oljan har använts som bränsle för vår transport, för att generera elektricitet för att tända våra hem, driva fabriker och maskiner, som råvara för gödsel och en ingrediens för att producera plast som används över hela världen.

Enligt BP Statistical Review of World Energy 2020 uppmättes världens totala bevisade oljereserver till mer än 1,73 biljoner fat vid slutet av 2019. Mer än 95 miljoner fat per dag producerades globalt under 2019, med USA, Saudiarabien och Ryssland bland världens främsta oljeproducerande länder. Prova handla WTI olje-CFD’er genom Skilling här!

Här profilerar NS Energy de tio bästa länderna som är hem för de största kända reserverna.

1. Venezuela

Med 304 miljarder fat har Venezuela de största oljereserverna i något land i världen, med mer än 300 miljarder fat bevisade reserver. Det är en 17,5% andel av hela den globala tillgången, och 2011 överträffade landet Saudiarabien till den översta världslistan. Utvecklingen av dessa enorma reserver har dock tagit tillbaka på grund av politiska oroligheter och ekonomiska sanktioner under de senaste åren. Landet har också stora fyndigheter av oljesand, som de som finns i Kanada. På grund av sin viskösa natur kan Venezuelas Orinoco-tjärsand produceras med konventionella metoder.

2. Saudiarabien – 298 miljarder fat

Saudiarabien var hem för världens största bevisade oljereserver på flera decennier, men upptäckten av nya resurser i Venezuela under detta århundrade har återfört den till andra plats. I slutet av 2019 har Saudiarabien knappt 298 miljarder fat olja – en andel på 17,2% av den totala summan – med en betydande mängd koncentrerad till en handfull stora oljefält, inklusive det enorma Ghawar-fältet i östra delen av landet. , som är den största i världen.

Mycket av Saudiarabiens olja kontrolleras av kungarikets monarki, genom dess majoritetsägande av Saudiarabien Aramco som i december 2019 blev världens mest värdefulla företag efter att det noterades på Tadawul-börsen.

Landets reserver förväntas överstiga de i Venezuela i framtiden om det ökar sina prospekteringsaktiviteter.

3. Kanada – 170 miljarder fat

Med bevisade oljereserver på knappt 170 miljarder fat står Kanada på tredje plats med en andel på 9,8% av den globala resursen. Oljesandfyndigheter i provinsen Alberta står för cirka 97% av landets reserver. Provinsen har också en betydande del konventionella oljeresurser.

Kanada är en nettoexportör av råolja, med huvuddelen av försäljningen till USA, till vilken den är den största utländska leverantören. År 2019 exporterade landet 3,7 miljoner fat per dag till USA – 98% av dess totala export. Fem företag står för mer än hälften av Kanadas råoljeproduktion. De är: Suncor, Canadian Natural Resources, Imperial Oil, Husky och Cenovus.

4. Iran – 156 miljarder fat

Internationella sanktioner mot Iran på grund av dess kärntekniska verksamhet har tyngt landets energisektor och drabbat dess oljeproduktionskapacitet. Landet har bevisade oljereserver på 156 miljarder fat från och med 2019, vilket är 9% av världens andel.

Irans oljereserver förväntas räcka i nästan ett sekel om det fortsätter sin produktion till 2006-priser. Landet är också hem för världens näst största naturgasreserver – 32 biljoner kubikmeter, eller 16% av den totala summan – och delar ägandet av världens största gasfält – South Pars / North Dome – med närliggande Qatar.

5. Irak – 145 miljarder fat

Med oljereserver på 145 miljarder fat, en global andel på 8,4%, intar Iran femte plats på listan. Landets energisektor har drabbats av militär ockupation och civil oro under de senaste decennierna, och outforskade regioner i landet beräknas ha en potential för stora oupptäckta oljereserver. Ekonomiska sanktioner, militära konflikter och politiska omvälvningar har också orsakat utvecklingen av dess oljeinfrastruktur ett skada, vilket skadar dess förmåga att generera nationella intäkter från export.

Basra, Bagdad och Ramadi är de städer som innehar en stor del av landets reserver och enligt Världsbanken behöver Irak en årlig investering på 1 miljard dollar (760 miljoner pund) för att fortsätta sin nuvarande oljeproduktion.

6. Ryssland – 107 miljarder fat

Ryssland har drygt 107 miljarder fat bevisade oljereserver – 6,2% av den globala summan – med en stor del av dem i Sibirien. Produktionen sjönk efter Sovjetunionens kollaps men återhämtade sig senare på grund av privatisering av energiindustrin. År 2019 var Ryssland den tredje största oljeproducerande nationen, efter USA och Saudiarabien. Framtida prospekteringsaktiviteter förväntas öka Rysslands oljereserver i arktiska vatten.

7. Kuwait – 102 miljarder fat

Trots att det är ett litet land är Kuwait en betydande bidragsgivare till världens oljereserver, med knappt 102 miljarder fat och en andel på 5,9% av den globala summan. Mycket av dess beprövade resurser finns i Burganfältet nära Persiska viken, som är det näst största oljefältet i världen och det största sandstenoljefältet. Kuwait har producerat från fältet sedan 1938. Prova WTI eller Brent olja genom Skilling!

8. Förenade Arabemiraten – 98 miljarder fat

Förenade Arabemiraten (UAE) – en sammanslutning av sju emirat, bestående av Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah och Umm Al Quwain – har cirka 98 miljarder fat oljereserver. Det är en 5,6% andel av den totala summan. De övre och nedre Zakums oljefält som ligger cirka 84 km nordväst om Abu Dhabi står för en stor del av UAE:s bevisade oljereserver. Mer än 90% av UAE-reserverna innehas av Abu Dhabi, med Dubai och Sharjah nästa i rad. Råoljeprodukter är bland de mest värdefulla exportvarorna från federationen.

9. USA – 69 miljarder fat

Även om det nu är topp bland världens största oljeproducerande länder, ligger USA bara nionde på listan över länder med de största bevisade oljereserverna. Det är hem för knappt 69 miljarder fat – 4% av det totala antalet. Skifferfrackningsrevolutionen under det senaste decenniet har gett tillgång till nya okonventionella resurser och mer än fördubblat landets bevisade reserver sedan 2009. År 2019 kom cirka 69% av den totala amerikanska råoljeproduktionen från fem stater. De var Texas, North Dakota, New Mexico, Oklahoma och Colorado.

10. Libyen – 48 miljarder fat

Med oljereserver på 48 miljarder fat är Libyen hem för de största insättningarna i Afrika. Landet har 2,8% av världens bevisade resurser. Den libyska ekonomin är starkt beroende av export av olja och gas, med industrin som står för cirka 60% av BNP och de flesta av dess exportintäkter. I slutet av 2019 producerade Libyen mer än en miljon fat per dag, men ett inbördeskrig i landet, där oljeinfrastrukturen var riktad med blockader, minskade landets produktionskapacitet avsevärt under mycket av 2020. Många av landets oljefält ligger i Sirte-bassängen i östra landet, även om fälten El Sharara och El Feel i väster också är viktiga produktionsregioner. En stor del av regionen, där det finns potential att hitta nya oljereserver, är ännu outforskad.

Topplista över länder efter oljeproduktion

Detta är en lista över länder efter oljeproduktion, som sammanställts från US Energy Information Administration-databasen för kalenderåret 2019, där alla länder presenteras på en jämförbar bästa uppskattningsbasis.

Jämfört med kortfristiga uppgifter är helårssiffrorna mindre benägna att snedvrida från periodiska underhållsavstängningar och andra säsongscykler. Volymerna i tabellen representerar råolja och lease-kondensat, kolvätevätskorna som samlas upp vid eller nära brunnhuvudet. Volymerna i tabellen inkluderar inte biobränsle.

De inkluderar inte heller ökningen av vätskevolymer under oljeraffinering (“raffinaderivinst”) eller vätskor separerade från naturgas i gasbearbetningsanläggningar (naturgasvätskor). Enligt denna definition uppgick den totala världens oljeproduktion i genomsnitt 80 622 000 fat per dag. Cirka 68% kom från de tio bästa länderna och överlappande 44% kom från de fjorton nuvarande OPEC-medlemmarna, i tabellen nedan. På senare tid har de tre bästa producenterna varit (alfabetiskt) Iran, Saudiarabien och USA. Vart och ett av dessa länder upplevde stora produktionsminskningar vid olika tidpunkter tidigare, men sedan 2014 har alla tre producerat nära sina toppnivåer på 9 till 11 miljoner fat per dag.

Saudiarabien och Ryssland toppar också listan över oljeexportländer. Den månatliga amerikanska oljeproduktionen nådde 10,07 miljoner fat per dag i november 2017, den högsta månadsnivån för råoljeproduktion i USA: s historia. I maj 2019 blev landet en nettoexportör av olja och gas, första gången sedan 1953.

Definition: Denna post är den totala oljan som produceras i fat per dag (bbl / dag). Skillnaden mellan mängden olja som produceras och / eller importeras och mängden som konsumeras och / eller exporteras beror på att lagerförändringar, raffinaderivinster och andra komplicerande faktorer saknas.

Beskrivning: Kartan som visas här visar hur Oljeproduktion varierar efter land. Färgskuggan i landet motsvarar indikatorns storlek. Ju mörkare färgskärmen desto högre värde.

Källa: CIA World Factbook

Hur skiljer sig priserna mellan olika aktörer?
Notera att priserna du ser när du kommer till en landningssida för en råvarumäklare inte alltid stämmer med de faktiska priserna som du får som inloggad kund. Ofta är det en fördröjning av priserna innan du stoppat in riktiga pengar, så jämför inte två mäklare utan att ha ett stoppat in riktigt pengar där du har möjlighet att handla olja på riktigt, samma sekund. För övrigt så är det oftast väldigt lika priser mellan olika råvarumäklare där olja kan handlas på nätet. Vårt tips ifall du vill handla olja är Skilling, som är en svensk online trading sajt med BankID och licensiering från Cypern. Prova själv oljetrading med Skilling idag!

Riskvarning: Det bör dock noteras att priset för olja rör sig ovanligt snabbt och det är möjligt att det blir antingen stora vinster eller stora förluster. Så var försiktig och satsa inte mer än du har råd att förlora.

Comments are closed.