Vilka säsongsmönster finns inom guld trading?

Inlägget publicerat: 2021-02-26 16:59:47

Guld efter regnbåge
När är det bästa tillfället att köpa guld är en fråga som såväl vi som de guldhandlare vi har en löpande kontakt med ofta ställs inför. Guldhandlarna som lever på att sälja guld ställer oftast frågeställaren en motfråga, om denne har handlat sitt guld och om denne anser att denne har tillräckligt med guld för att känna sig trygg. Vi lämnar deras säljargument därhän tillsvidare men väljer ändå att rada upp ett par olika orsaker till att guld är ett alternativ och ett komplement till att äga aktier, andra råvaror och ädelmetaller och alternativa finansiella instrument.

I samband med att vi publicerar dessa artiklar på vår sida får vi ofta frågor på när köpa och hur pass mycket. Vi rekommenderar den som har intresse för guld att ställa sig en rad olika frågor.

• Vad händer om vi återser inflationen, eller ännu värre hyperinflation?
• Om den ekonomiska krisen fortsätter eller förvärras?
• Om osäkerheten och rädslan hos placerar kollektivet fortsätter vad händer då?
• Om världens börser upplever ännu en finansiell härdsmälta?
• Om centralbankernas försök att rädda världens ekonomier visar sig vara fruktlösa?
• Om regeringarnas inblandning i ekonomierna fortsätter att öka?
• Om värdet på dollarn faller kraftigt?
• Om världens ekonomier tar år på sig för att återhämta sig från den nuvarande krisen?
• Är Du tillräckligt säker på Din egen finansiella situation?

Anser Du då att Du har tillräckligt med guld i Din ägo? Om detta inträffar så gör vi bedömningen att de flesta av oss skulle önska att de hade handlat lite extra guld.

Låt oss anta att någon av dessa frågor som vi ställde ovan väcker Ditt intresse för guld och att Du har för avsikt att investera litet i denna metall. Då dyker frågan upp, när skall detta guld köpas? Är det bra att köpa det just nu? Skilling är åtminstone öppet för trading i guld på vardagar.

Med detta mönster som underlag ser alltså guldet ut som en bra placering under hösten. Tajmingmässigt sett är det bättre att titta närmare på de tekniska analyser av guld som andra tillhandahåller regelbundet än att enbart förlita sig på denna artikel.

Betänk att guld inte ger placeraren en avkastning eller tillväxt, utan att det istället är en fråga om en ”spekulation” i ett stabilt värdebevarande. Detta kan ske med eller utan premium. I dagens ekonomi, när centralbankerna låter sedelpressarna gå varma och det produceras nya pengar samtidigt som räntorna är minimala anser vi att det finns goda fundamentala skäl till att investera i guld. Sommaren har som vi visar i denna artikel inte varit en bra period för att äga guld, men vi tror att det är en bra period att köpa det.

Utöver direkta investeringar i fysiskt guld finns andra alternativ, såväl ETF:er (Exchange Traded Funds) och guldproducerande företag, till exempel Yamana, Minefinders, Barrick Gold och det svenska företaget Lappland Goldminers. Även vad gäller guldproducerande företag så finns det ETF:er att handla, till exempel den som heter GDX. Vi har emellertid valt att inte fokusera särskilt mycket på vare sig företag, oavsett om de är producerande eller prospekterande i denna rapport. Vi har inte heller valt att skriva särskilt mycket om ETF:er för att denna artikel inte skall bli allt för lång.

Hur är det då med aktier i guldproducerande företag? Analyser av diagram för säsongsmönster visar att juli och oktober varit de allra svagaste månaderna för guldaktier under denna uppgång, i alla fall mätt efter utvecklingen av AMEX Gold Bugs Index. Det har också varit den allra bästa tidpunkten att köpa dessa aktier.

Kom emellertid ihåg att detta är tendenser och ett genomsnitt, det är således ingen ”sanning”. Det finns exempel på juni månader när priset på guldaktier har stigit. Axier rekommenderar den som har för avsikt att köpa guldaktier att istället se närmare på den tekniska analys som produceras och att inte använda sig av detta diagram för köp med hopp om omedelbara vinster.

Vi förespråkar istället att diagrammet skall utnyttjas som ett sätt att förbereda sig för ett svagare guldpris och en möjlighet att köpa guld, endera i form av tackor och mynt, eller i form av guldaktier innan det åter vänder upp igen. Det kan vara så att denna höst blir den sista vi ser guldet handlas under 2,000 USD per ounce.

Betänk att vi fortfarande befinner oss i en svag ekonomi. Om och när det står klart att de goda tiderna inte har kommit tillbaka och inte lär göra det på överskådlig tid så bör hela sentimentet kunna röra sig snabbt. Guld har historiskt sett visat sig vara ett av de allra bästa sätten att bevara sitt kapital under ett finansiellt Armageddon. Det räcker egentligen med att se tillbaka på det senaste året, då var guld en av de få investeringsklasserna som de facto steg under våren.

Säsongsmönster för trading med guld

Det finns säsongsrelaterade mönster inom guldhandel, främst hänförliga till smyckesmarknaden. Emellertid, dessa mönster varierar mellan olika länder, kulturer och religioner. Oaktat detta brukar den starkaste efterfrågan infinna sig under årets fjärde kvartal samt i mindre omfattning under årets tre första månader. De viktigaste perioderna att ta hänsyn till är:

Västvärlden – Julen
Islamiska världen – Eid Al Fitr som utgör slutet av Ramadan är en högtid när guld ges bort. I och med att det islamska året är tio eller elva dagar kortare än det kalenderår som vi är vana vid i västvärlden varierar tidpunkten när Ramadan infaller. I år kommer denna högtid att infinna sig mellan fredagen 21 augusti och lördagen den 19 september. Eid al-Adha (Uppoffringsfesten) äger rum 70 dagar efter Ramadan och är också en högtid kring vilken guld köps och ges bort. I år kommer denna att infalla fredagen den 27 november. I samband med pilgrimsfärderna till Mecka och Medina köps det också stora mängder guld. Den viktigaste pilgrimsperioden, Haj, infaller kring perioden för Eid al-Adha.

Indier köper guld vid Diwali
Intresset för att köpa guld är som allra störts under bröllopsperioden och i samband med alla de festivaler som varierar mellan landets olika regioner. Den största festivalen är Diwali, som vanligen infaller omkring månadsskiftet oktober/november. Bröllopssäsongen varierar mellan de olika regionerna, men inträffar mellan november och maj, men med ett uppehåll från mitten av december till mitten av januari.

Kina och Fjärran Östern: Kinesiska nyåret
Intresset för guld ökar oftast i samband med det kinesiska nyåret Chung Hay Fat Choy som inträffar i slutet av januari och början av februari.

Turkiet säljer mest guld på sommaren
Efterfrågan är som allra störst under årets tredje kvartal som en följd av turistsäsongen. Turkiet är också en av världens största tillverkare av smycken.

Effekterna av en festival märks i normala fall betydligt tidigare än det aktuella datumet eftersom köparna dyker upp betydligt tidigare än så då köpen sker i förväg. I många fall är de slutliga slutkunderna så pass många att grossister och återförsäljare har varit tvungna att bygga upp ett lager redan innan.

Tips: Läs även om guldpriset svängningar och fallgropar som vi skrev om tidigare på Råvaror.se.

Den som har för avsikt att dra fördel av de säsongsmässiga och köpa strax innan för att sedan kunna sälja med en stor vinst lär bli besvikna. Effekterna av dessa festivaler och högtider är välkända av aktörerna på guldmarknaden och är således inprisade. Observera också att det finns ett stort antal andra effekter på marknaden utöver tillgång och efterfrågan som påverkar prisbilden. Sugen på trading? Registrera dig för ett kostnadsfritt konto hos Skilling. Du kan vara igång på 10 sekunder.

Comments are closed.